У відповідності до Наказ №НОН/111/2023 від 30.03.2023 "Про організацію освітнього процесу у весняному семестрі 20/23 н.р. в змішаному режимі за окремими спеціальностиями та освітніми програмами університету", з 01 травня 2023 року розпочинаються в очному режимі окремі види занять за наступними освітніми компонентами:

  1. Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною
  2. Деталі машин і основи конструювання
  3. Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Частина 2. Технології та устаткування лазерних процесів
  4. Фізика лазерів
  5. Обробка конструкційних матеріалів
  6. Матеріалознавство

Детальна інформація