Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року до магістратури за державним замовленням по спеціальності 131 Прикладна механіка:

Освітньо-наукова програма підготовки
Освітньо-професійна програма підготовки