Результати

проходження вступного фахового випробування в магістратуру

за спеціальністю 131 Прикладна механіка

ОПП «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»

Кафедра зварювального виробництва

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Дата складання іспиту: 21 липня 2023 року

Дата складання іспиту: 24 липня 2023 року

Дата складання іспиту: 26 липня 2023 року

Дата складання іспиту: 27 липня 2023 року

---