Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Освітні програми

131.1280.1 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

131.1280.2 Лазерні системи в біології та медицині

В.о. завідувача кафедри:           

Олексій КАГЛЯК

кандидат технічних наук, доцент

Наукові школи: Процеси взаємодії високоенергетичних потоків з речовиною, нетрадиційні технології обробки матеріалів

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" здійснює підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітніми програмами 131.1280.1 Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів та 131.1280.2 Лазерні системи в біології та медицині.

Спеціалісти зі спеціалізації Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів вкрай потрібні багатьом машинобудівним підприємствам країни. У кожному обласному центрі розташовано по кілька підприємств, що оснащені надсучасними промисловими лазерними технологічними комплексами від світових лідерів таких як TRUMPF, Bystronic, Prima Power, Mitsubishi, Rofin, Spectra Physics тощо.

Кафедра ЛТФТ з 1984 року готує спеціалістів для даної галузі машинобудування. Основними завданнями, які здатні виконувати фахівці з вищою освітою за цією спеціалізацією:

а) дослідження взаємодії лазерного проміння з оброблюваними матеріалами;

б) створення нового лазерного устаткування для оснащення лазерних технологічних комплексів;

в) експлуатація лазерного технологічного обладнання;

г) проведення ремонтних та пуско-налагоджувальних робіт;

д) проектування технологічного обладнання для впровадження новітніх лазерних операцій обробки.

Визначення вектору розвитку кафедри за всіма основними напрямами діяльності ґрунтується на вимогах, що висуває сучасне становище машинобудівної галузі України. Саме потреба підприємств і установ країни спонукали кафедру до створення у минулому році нової спеціалізації Лазерні системи в біології та медицині в рамках спеціальності 131 Прикладна механіка.

На даний час лазерні системи все ширше проникають в усі області діяльності людини, зокрема у галузь охорони здоров’я та біологічні дослідження. Вже зараз у більшості медичних закладів застосовується різноманітне обладнання оснащене лазерними випромінювачами. Офтальмологія, хірургія, гематологія, ендокринологія, травматологія, косметологія та інші розділи медицини не можуть обійтись без застосування лазерного проміння. Відкриваються навіть спеціалізовані заклади медичної направленості, які усю свою діяльність повністю пов’язали із лазерними лікувальними системами.

Таким чином кафедра вважає доцільним проводити підготовку здобувачів вищої освіти за спеціалізацією 131.1280.2 Лазерні системи в біології та медицині, метою якої є:

а) дослідження взаємодії лазерного проміння з біологічними об’єктами;

б) створення нового лазерного устаткування для впливу на біологічні об’єкти;

в) експлуатація лазерного медико-біологічного устаткування;

г) розробка технології виготовлення медико-біологічного інструментарію;

д) проектування технологічного обладнання для виготовлення медико-біологічного інструментарію.