2023 рік, освітньо-професійна програма

Прізвище, ім*я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника 
1. Ванца Дмитро Васильович Процес виготовлення абразивного інструменту з застосуванням високопродуктивної технології лазерного термодеформаційного спікання Проф., д.т.н. Головко Л.Ф.
2. Коталевич Андрій Віталійович Дослідження впливу електромаг-нітного поля на процес лазерного спікання порошку Доц., к.т.н. Кондрашев П.В.
3. Купчак Денис Васильович Розробка технології та устаткування для виготовлення та зміцнення поверхневих шарів прес-форм Доц., д.т.н. Анякін М.І.
4. Кушнеренко Андрій Сергійович Вдосконалення технології лазерної різки металічних матеріалів Доц., к.т.н. Романенко В.В.
5. Луценко Денис Володимирович Застосування лазерної обробки при виготовленні елементів реактивних двигунів літаків Доц., к.т.н. Блощицин М.С.
6. Ототюк Олександр Сергійович Лазерне зміцнення робочої поверхні дорна Доц., к.т.н.  Гончарук О.О.
7. Сідун Карина Юріївна Технологічне забезпечення ціліс-ності поверхні та підвищення корозійної стійкості конструкцій-них сталей комбінованим лазерно-ультразвуковим поверхневим обробленням Доц., к.т.н. Лесик Д.А.
8. Тодорюк Олександр Дмитрович Застосування лазерної обробки при виготовленні елементів реактивних двигунів гелікоптерів Доц., к.т.н. Блощицин М.С.
9. Шамсутдінова Наталія Олександрівна Розробка технології лазерного зварювання для ремонту парогенераторів АЕС Доц., к.т.н. Кагляк О.Д.

 

2022 рік, освітньо-професійна програма

Прізвище, ім*я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника 
1.  Антонець Вадим Петрович Дослідження впливу магнітного поля на поперечне розподілення порошку під час реалізації технології селективного лазерного сплавлення Доц., к.т.н. Кондрашев П.В.
2.  Дрюк Поліна Олександрівна Лазерне різання нержавіючих сталей Доц., к.т.н.  Гончарук О.О.
3.  Кириленко Кирил Віталійович Розробка системи для лазерного газопорошкового наплавлення на базі оптоволоконного лазера Доц., д.т.н. Анякін М.І.
4.  Кифоренко Дмитро Сергійович Селективне поверхневе зміцнення сталевих виробів роботизованою 3D лазерною системою Доц., к.т.н. Лесик Д.А.
5.  Омельченко Олександр Васильович Розробка технології та обладнання для виготовлення спіральних труб з листових матеріалів способом лазерного формоутворення Доц., к.т.н. Кагляк О.Д.

 

2021 рік, освітньо-професійна програма

Прізвище, ім*я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника 
1.  Колесніков Олександр Олександрович Технологія та устаткування для лазерного газопорошкового наплавлення Доц.,д.т.н., Анякін М.І.
2.  Семеренко Ярослав Сергійович Підвищення експлуатаційних властивостей інструментів комбінованою лазерною термомеханічною обробкою Проф.,к.т.н., Джемелінський В.В.
3.  Сімогостицький Андрій Олегович Технологічні основи отримання біметалічних матеріалів полегшеної конструкції та біметалів з корозійностійкими властивостями Доц.,к.т.н., Романенко В.В.
4.  Стоянов Данило Ігорович Технологія виготовлення електричних плат із застосуванням лазерних систем Доц.,к.т.н., Блощицин М.С.
5.  ЯременкоМаксим Станіславович Технологія лазерного зміцнення робочих поверхонь термопластавтоматів Доц.,к.т.н., Гончарук О.О.

 

2020 рік, освітньо-професійна програма

Прізвище, ім*я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника 
1.  Іщенко Дарина Сергіївна Дослідження процесу газолазерно-го різання неметалевих матеріалів Доцент, д.т.н. Анякін М.І.
2.  Каракулін Віталій Ігорович Лазерне спікання відрізного абразивного інструменту  Доцент, к.т.н. Гончарук О.О.
3.  Касьяненко Олександр Андрійович Дослідження властивостей мета-левих виробів складної форми виготовлених методом селектив-ного лазерного наплавлення Ст.викл, к.т.н. Лесик Д.А.
4.  Колибашкін Назарій Олександрович Використання лазерної технології в стоматології Доцент, к.т.н. Кондрашев П.В.
5.  Макарчук Єгор Анатолійович Устаткування для лазерного нане-сення багатофункціональних шарів на надтонкі матеріали Доцент, д.т.н. Анякін М.І.
6.  Михайлець Дмитро Валентинович Лазерна очистка металевих виробів Професор, д.т.н. Джемелінський В.В.
7.  Огороднік Віктор Віталійович Лазерне модифікування відрізного абразивного інструменту нанопорошками Доцент, к.т.н. Гончарук О.О.
8.  Савельєв Володимир Борисович Підвищення зносостійкості металорізальних інструментів Професор, д.т.н. Джемелінський В.В.
9.  Саленко Ангеліна Олександрівна Розробка процесу лазерного термо-деформаційного спікання дискових інструментів з алмазовмісним робо-чим шаром Професор, д.т.н.  Головко Л.Ф.
10.  Тищенко Євген Юрійович Розробка технології та обладнання мобільної системи, що реалізує розмірну обробку дугового процесу Доцент, к.т.н. Блощицин М.С.
11.  Фролов Денис Васильович Розробка лазерної технології обробки газотермічних покриттів Професор, д.т.н. Крівцун І.В.
12.  Хомич Олег Ігорович Підвищення ефективності процесу газолазерної різки металів при застосуванні змінних режимів обробки Доцент, к.т.н. Романенко В.В.
13.  Чепіль Ірина Василівна Розробка технологічних основ виготовлення біметалічних та композиційних матеріалів Доцент, к.т.н. Романенко В.В.

 

2019 рік, освітньо-професійна програма

Прізвище, ім*я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника 
1.        Бойко Максим Вікторович Особливості застосування систем типу Top- Head для лазерного наплавлення Доцент, к.т.н. Блощицин М.С.
2.        Васильєв Олександр Сергійович Вплив умов фокусування лазерного випромінювання на результат газопорошкового наплавлення Професор, д.т.н. Коваленко В.С.
3.        Вінтоняк Сергій Юрійович Особливості реалізації електроіскрового наплавлення Доцент, к.т.н. Кондрашев П.В.
4.        Гармай Едуард Андрійович Лазерне спікання інструментальних композитів Доцент, к.т.н. Гончарук О.О.
5.        Кубанкін Костянтин Сергійович Використання лазерної системи в стоматології Доцент, к.т.н. Кондрашев П.В.
6.        Литвиненко Олександр Анатолійович Виготовлення гнутих біметалів та біметалів кутового типу при використанні лазерного випромінювання та інших потужних джерел енергії Доцент, к.т.н. Романенко В.В.
7.        Лівандовський Альфред Вікторович Відновлення працездатності нафто-газодобувних свердловин виготовленням радіальних каналів з використанням лазерного випромінювання Професор, д.т.н.  Головко Л.Ф.
8.        Маленівський Микола Сергійович Лазерне формування склокера-мічного покриття на сталях Доцент, к.т.н. Гончарук О.О.
9.        Остапенко Олександр Станіславович Пристрій для боротьби з без пілот-ними літальними апаратами Доцент, к.т.н. Кагляк О.Д.
10.    Пещеров Олександр В`ячеславович  Визначення параметрів газопорошкового струменя для технології лазерного наплавлення та швидкого виготовлення виробів Доцент, д.т.н. Анякін М.І.
11.    Пітиляк Роман Володимирович Формоутворення отворів складного перерізу сфокусованим лазерним випромінюванням Доцент, д.т.н. Анякін М.І.
12.    Саричев Денис Дмитрович Особливості використання адаптивних фокусуючих систем в лазерній технології Доцент, к.т.н. Кондрашев П.В.
13.    Сачук Андрій Андрійович Створення порошкових матеріалів за допомогою сфокусованого лазерного випромінювання Доцент, д.т.н. Анякін М.І.
14.    Скляр Анастасія Володимирівна Підвищення зносостійкості фасон-них поверхонь виробів комбінова- ною лазерною термодеформацій- ною обробкою Професор, д.т.н. Джемелінський В.В.
15.    Смоляренко Антон Віталійович Технологія лазерного 3D-друку в харчової промисловості Доцент, к.т.н. Гончарук О.О.
16.    Шевченко Костянтин Володимирович Формування авіаційних профілів за допомогою локального лазерного нагрівання Доцент, к.т.н. Кагляк О.Д.
17.    Шкляр Сергій Геннадійович Розробка технологічного забезпечення операцій лазерної прецизійної обробки глибоких не наскрізних мікроотворів Професор, д.т.н. Котляров В.П.

 

 2018 рік, Освітньо-професійна програма

Магістр Керівник Тема магістерської дисертації Анотація Дата захисту
1 Баліцький Віталій Юрійович доц. Гончарук Олексій Олександрович Оптичні властивості та використання двомірних карбідів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
17.12.2018
2 Козачок Анатолій Олександрович проф. Головко Леонід Федорович  Використання лазерного випромінення для виготовлення елементів тазобедренного суглоба Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
17.12.2018
3 Лаюк Олег Миколайович проф. Головко Леонід Федорович  Підвищення ефективності хіміко-термічної обробки лазерним модифікуванням поверхні Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
17.12.2018
4 Синюченко Володимир Вікторович проф. Котляров Валерій Павлович Технологія та оснащення лазерного вирізання асиметричним променем Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
17.12.2018
5 Хаєцька Марія Євгенівна доц. Романенко Віктор Васильович Ливарний метод виготовлення біметалів з застосуванням лазерної розмірної обробки Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
17.12.2018
6 Верболоз Іван Михайлович доц. Кагляк Олексій Дмитрович Лазерне формоутворення листових авіаційних матеріалів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
18.12.2018
7 Ворон Роман Віталійович доц. Гончарук Олексій Олександрович Дослідження процесу лазерного спікання струнного абразивного інструменту Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
18.12.2018
8 Гаврілов Євгеній Едуардович проф. Крівцун Ігор Віталійович Дослідження та розробка технології лазерної обробки поверхні вихідного вала редуктора гірничого комбайну КСП-32 Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
18.12.2018
9 Колибашкін Сергій Олександрович проф. Котляров Валерій Павлович Технологічне забезпечення операцій лазерної обробки прецизійних отворів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
18.12.2018
10 Яремчук Олександр Сергійович доц. Кондрашев Павло Васильович Дослідження процесу шарового лазерного сплавлення порошкового матеріалу Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
18.12.2018
11 Дідковський Дмитро Віталійович проф. Джемелінський Віталій Васильович Підвищення зносостійкості інструментальних сталей термодеформаційним зміцненням Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.12.2018
12 Коваленко Денис Богданович проф. Коваленко Володимир Сергійович Оптимізація технологічних процесів адитивного виробництва Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.12.2018
13 Кондрашкін Євген Олександрович доц. Романенко Віктор Васильович Вдосконалення процесу лазерної різки при використанні магнітного поля Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.12.2018
14 Мамчур Андрій Романович доц. Шелягін Володимир Дмитрович Проектування системи фокусування діодного лазера для процесів лазерної газопорошкової наплавки Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.12.2018
15 Рудь Сергій Сергійович доц. Кондрашев Павло Васильович Дослідження процесу лазерного сплавлення порошку за схемою вдування в зону обробки Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.12.2018
16 Цапок Андрій Михайлович доц. Анякін Микола Іванович Оптимізація лазерного різання заготовок в умовах несиметричного тепловідведення Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.12.2018


2018 рік

Магістр Керівник Тема магістерської дисертації Анотація Дата захисту
1 Бондаренко Євгенія Андріївна проф. Коваленко Володимир Сергійович Дослідження лазерного газопорошкового наплавлення з використанням роботизованих комплексів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
22.05.2018
2 Кривоногов Євгеній Володимирович проф. Головко Леонід Федорович  Лазерне формоутворення тонкостінних деталей складної конфігурації в авіа та суднобудуванні Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
22.05.2018
3 Осипенко Тарас Миколайович доц. Романенко Віктор Васильович Спосіб виготовлення біметалів при з`єднанні його пластин потужним джерелом енергії Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
22.05.2018
4 Пижов Максим Сергійович доц. Анякін Микола Іванович Дослідження газо-порошкової суміші сформованими щілинними соплами Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
22.05.2018
5 Бова Андрій Іванович проф. Джемелінський Віталій Васильович Підвищення зносостійкості колісних пар рухомого складу з використанням висококонцентрованих джерел енергії Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
23.05.2018
6 Киященко Олександр Миколайович проф. Котляров Валерій Павлович Технологічне забезпечення операцій лазерної обробки в умовах сучасного стану виробництва Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
23.05.2018
7 Хорошуля Микола Віталійович проф. Крівцун Ігор Віталійович Дослідження електролітно-плазмового полірування елементів силової оптики лазерних систем Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
23.05.2018
8 Хребтов Олег Дмитрович проф. Коваленко Володимир Сергійович Дослідження лазерного газопорошкового наплавлення з використанням сопел з рухомими каналами Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
23.05.2018

 

2017 рік

Магістр Керівник Тема магістерської дисертації Анотація Дата захисту
1 Владіміров Олександр Сергійович проф. Коваленко Володимир Сергійович Застосування лазерних технологій в сільському господарстві Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.06.2017
2 Ворончак Тарас Петрович проф. Котляров Валерій Павлович Точність опреацій лазерного гартування Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.06.2017
3 Кривко Тетяна Володимирівна доц. Анякін Микола Іванович Дослідження процесу масопереносу під час обробки трубчастих заготовок Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.06.2017
4 Прищепа Вадим Олегович проф. Крівцун Ігор Віталійович Гібридне лазерно-дугове зварювання низьколегованих високоміцних сталей Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.06.2017
5 Сорокін Григорій Олегович проф. Крівцун Ігор Віталійович Дослідження процесів взаємодії випромінювання СО2-лазера та електричної дуги при точковому зварюванні неплавким електродом Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
19.06.2017
6 Гой Роман Сергійович проф. Коваленко Володимир Сергійович Розробка системи подачі газо-порошкової суміші в зону наплавлення Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
20.06.2017
7 Нікітін Едуард Євгенійович доц. Гончарук Олексій Олександрович Лазерне спікання інструментальних композитів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
20.06.2017
8 Сахно Руслан Ігорович проф. Головко Леонід Федорович  Лазерне термодеформаційне спікання дискового алмазного інструменту Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
20.06.2017
9 Філюрський Андрій Анатолійович проф. Головко Леонід Федорович  Лазерна наплавка функціональних матеріалів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
20.06.2017
10 Хижевський Василь Володимирович проф. Джемелінський Віталій Васильович Поліпшення якості покриттів нанесених на металеві поверхні з використанням висококонцентрованих джерел енергії Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
20.06.2017

 

2016 рік

Магістр Керівник Тема магістерської дисертації Анотація Дата захисту
1 Данилейко Олександр Олександрович проф. Джемелінський Віталій Васильович Використання поверхневого термодеформаційного зміцнення деталей із сталі 30ХГСА Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
13.06.2016
2 Мазур Вадим Анатолійович проф. Крівцун Ігор Віталійович Дослідження процесів електронно-променевого наплавлення та прототипування з використанням присаджувального дроту Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
13.06.2016
3 Салій Сергій Сергійович проф. Джемелінський Віталій Васильович Використання енергії лазерного променя і змінного магнітного поля для фінішної обробки деталей медичного призначення Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
13.06.2016
4 Спаська Олександра Олександрівна проф. Крівцун Ігор Віталійович Застосування лазерних технологій в реконструктивно-відновлювальній хірургії Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
13.06.2016
5 Вислоцький Олег Владиславович доц. Анякін Микола Іванович Дослідження щілинних сопел для газопорошкового наплавлення Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
14.06.2016
6 Задорожний Володимир Олександрович проф. Головко Леонід Федорович  Розробка технології виготовлення біметалевих конструкцій з застосуванням лазерного випромінювання Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
14.06.2016
7 Махіня Анатолій Олегович проф. Коваленко Володимир Сергійович Інструмент для розчленування бурового обладнання в умовах нафтового фонтану Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
14.06.2016
8 Рогульський Дмитро Миколайович проф. Котляров Валерій Павлович Дослідження технологічних можливостей лазерної обробки кристалів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
14.06.2016
9 Савіна Лоліта Петрівна проф. Котляров Валерій Павлович Використання лазерного променя в операціях оздоблення виробів з деревини Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
14.06.2016
10 Бістрікер Фелікс Еріхович доц. Ключников Юрій Валентинович Лазерне формоутворення конструкцій з зістареного дуралюмінію Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
15.06.2016
11 Гайдук Ігор Валерійович доц. Кагляк Олексій Дмитрович Формоутворення просторових конструкцій з листового матеріалу локальним лазерним нагріванням Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
15.06.2016
12 Гойса Ярослав Ігорович доц. Романенко Віктор Васильович Лазерно-ливарні методи виготовлення біметалів Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
15.06.2016
13 Кутасевич Станіслав Олександрович проф. Головко Леонід Федорович  Процес виготовлення біметалів, що базується на управлінні геометричними характеристиками поверхонь складових Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
15.06.2016
14 Скулевич Віталій Володимирович проф. Коваленко Володимир Сергійович Розробка процесів лазерного синтезу для виготовлення виробів сучасної промисловості Перелік використаних джерел (UKR, PDF)
Анотація (UKR, PDF)
Abstract (ENG, PDF)
15.06.2016