РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

Освітній ступінь бакалавра

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1

Українська мова за професійним спрямуванням

УМЛК

2.0

60

2

Україна в контексті історичного розвитку Європи

КІ

2.0

60

3

Основи здорового способу життя. Частина 1

ТОС

1.5

45

4

Основи здорового способу життя. Частина 2

ТОС

1.5

45

5

Практичний курс іноземної мови. Частина 1

АМТС2

3

90

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

10

300

Цикл професійної підготовки

6

Вища математика. Частина 1. Аналітична геометрія та диференціальне числення

МФДР

4.0

120

7

Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

МФДР

7.0

210

8

Лінійна алгебра і аналітична геометрія

МФДР

3.5

105

9

Хімія

ЗНХ

3.0

90

10

Технологія конструкційних матеріалів

ЛТФТТ

4.5

135

11

Загальна фізика. Частина 1. Механічна та молекулярна фізика

ЗФ

6.0

180

12

Загальна фізика. Частина 2. Електрика і магнетизм

ЗФ

4.0

120

13

Інженерна та комп'ютерна графіка

НГІКГ

4.0

120

14

Матеріалознавство

ЗВ

4.5

135

15

Теоретична механіка. Частина 1. Статика

ДММОМ

5.5

165

16

Інформатика

ЗВ

4.0

120

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

50

1500

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

60

1800

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

0

0

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2022 р.

Освітній ступінь бакалавра

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1

Практичний курс іноземної мови. Частина 2

АМТС2

3

90

2

Вступ до філософії

КФ

2.0

60

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

5

150

Цикл професійної підготовки

3

Вища математика. Частина 3. Числові та функціональні ряди

МФДР

6.0

180

4

Теоретична механіка. Частина 2. Кінематика

ДММОМ

4.0

120

5

Теоретична механіка. Частина 3. Динаміка

ДММОМ

3.5

105

6

Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 1. Опір матеріалів

ДММОМ

7.0

210

7

Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 2. Напруження та деформації у зварних з'єднаннях і конструкціях

ЗВ

6.0

180

8

Механіка матеріалів і конструкцій. Курсова робота

ЗВ

1.0

30

9

Теоретичні основи теплотехніки

ЛТФТТ

3.0

90

10

Теорія механізмів і машин

ПГМ

3.5

105

11

Механіка рідини і газу

ПГМ

3.5

105

12

Газотермічна обробка матеріалів

СТЗІП

4.5

135

13

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

ЛТФТТ

4.5

135

14

Теорія процесів зварювання

ЗВ

4.5

135

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

51

1530

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

56

1680

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу)

15

Основи електронного урядування

КТПУ

2.0

60

16

Психологія *

ПП

2.0

60

17

Антикорупція та доброчесність

КТПУ

2.0

60

18

Розумні міста *

КТПУ

2.0

60

19

Соціальна психологія *

ПП

2.0

60

20

Економічна психологія

ПП

2.0

60

21

Дизайн презентації для професійної діяльності *

КМ

2.0

60

22

Складно-координаційні види спорту *

ТОС

2.0

60

23

Логіка

КФ

2.0

60

24

Єдиноборства *

ТОС

2.0

60

25

Ігрові види спорту *

ТОС

2.0

60

26

Силові види спорту *

ТОС

2.0

60

Разом вибіркових ОК циклу загальної підготовки

4

120

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

4

120

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2021 р.

Освітній ступінь бакалавра

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1

Підприємницьке право

КІГАП

2.0

60

2

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

АМТС2

3

90

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

5

150

Цикл професійної підготовки

3

Електротехніка і електроніка

ТЕ

3.0

90

4

Метрологія, стандартизація і сертифікація

КМ

4.5

135

5

Теорія механізмів і машин. Курсова робота

ПГМ

1.0

30

6

Деталі машин і основи конструювання

ЛТФТТ

6.0

180

7

Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Частина 1. Технології та устаткування зварювання плавленням та споріднених процесів

ЗВ

6.0

180

8

Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Частина 2. Технології та устаткування лазерних процесів

ЛТФТТ

5.5

165

9

Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Курсова робота

ЛТФТТ

1.0

30

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

27

810

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

32

960

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/с

10

Фізика лазерів

ЛТФТТ

4.0

120

11

Системи комп'ютерного проектування

ЛТФТТ

4.0

120

12

Основи формоутворення поверхонь різанням

КМ

4.0

120

13

Фізичні основи лазерних технологій

ЛТФТТ

4.0

120

14

Технологія машинобудування

ТМ

4.0

120

15

Системи керування технологічним обладнанням

ЛТФТТ

4.0

120

16

Мікропроцесорна техніка

ТПЗА

4.0

120

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

28

840

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

28

840

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2020 р.

Освітній ступінь бакалавра

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1

Економіка і організація виробництва

КМЕ

4.0

120

2

Охорона праці та цивільний захист

ОПЦБ

2.0

60

3

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

АМТС2

3

90

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

9

270

Цикл професійної підготовки

4

Деталі машин і основи конструювання. Курсовий проект

ЛТФТТ

1.5

45

5

Виробництво конструкцій

ЗВ

5.0

150

6

Виробництво конструкцій. Курсовий проект

ЛТФТТ

1.5

45

7

Технологічні системи у виробництві

ЛТФТТ

3.0

90

8

Переддипломна практика

ЛТФТТ

6.0

180

9

Дипломне проектування

ЛТФТТ

6.0

180

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

23

690

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

32

960

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафед

10

Системи керування технологічним обладнанням

ЛТФТТ

4.0

120

11

Проектування оптико-механічних вузлів

ЛТФТТ

4.0

120

12

Технологія лазерної'розмірної' обробки

ЛТФТТ

4.0

120

13

Променеві засоби зварювання

ЛТФТТ

4.0

120

14

Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

ЛТФТТ

4.0

120

15

Математичне моделювання та оптимізація технологічних об'єктів та систем

ЛТФТТ

4.0

120

16

Основи наукових досліджень та технічної' творчості

ЛТФТТ

4.0

120

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

28

840

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

28

840

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

Освітній ступінь магістра (Освітньо-професійна програма))

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1

інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав

КМ

2.0

60

2

інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності

КІВПП

1.0

30

3

Основи інженерії' та технології сталого розвитку

ШІ

2.0

60

4

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

АМТС2

3

90

5

Системна інженерія та управління проектами в наукоємному машинобудуванні

ДММОМ

4.0

120

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

12

360

Цикл професійної підготовки

6

Спеціальні способи у зварюванні плавленням, лазерних та споріднених технологіях

ЛТФТТ

6.0

180

7

Проектування технологічних процесів у виробництві

ЛТФТТ

5.0

150

8

Сучасні методи проектування

ЛТФТТ

5.0

150

9

Статистичні методи у зварюванні, лазерних та споріднених технологіях

ЛТФТТ

4.0

120

10

Сучасні методи проектування. Курсовий проект

ЛТФТТ

1.5

45

11

Проектування технологічних процесів у виробництві. Курсовий проект

ЛТФТТ

1.5

45

12

Наукова робота за темою магістерської' дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

ЛТФТТ

2.0

60

13

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

ЛТФТТ

2.0

60

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

27

810

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

39

1170

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/фак

14

Зварні конструкції

ЗВ

5.0

150

15

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання *

ЛТФТТ

5.0

150

16

інноваційні методи інженерії поверхні

СТЗІП

5.0

150

17

Теоретичні засади зварювання та відновлення конструкцій спеціального призначення

СТЗІП

5.0

150

18

Спеціальні способи зварювання тиском

ЗВ

5.0

150

19

інноваційні технології в машинобудуванні *

ЛТФТТ

5.0

150

20

Координація робіт у зварюванні і споріднених процесах

СТЗІП

5.0

150

21

Технології' зварювання спеціальних матеріалів і сплавів

СТЗІП

5.0

150

22

Теорія інженерії покриття

СТЗІП

5.0

150

23

Управління ризиками у зварюванні

ЗВ

5.0

150

24

Проєктування випромінювачів технологічних лазерів *

ЛТФТТ

5.0

150

25

інформаційне забезпечення віртуального виробництва

СТЗІП

5.0

150

26

Технологічне устаткування

СТЗІП

5.0

150

27

Механіка та матеріалознавство покриттів

СТЗІП

5.0

150

28

Зварювання високоміцних сталей

ЗВ

5.0

150

29

Технічні та програмні засоби систем автоматизації *

ТПЗА

5.0

150

30

Проектування систем автоматичного керування

СТЗІП

5.0

150

31

Забезпечення і контроль якості

СТЗІП

5.0

150

32

Складально-зварювальне оснащення

ЗВ

5.0

150

33

Системи керування життєвим циклом виробу *

ЛТФТТ

5.0

150

34

Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні

СТЗІП

5.0

150

35

інженерія поверхні машин і конструкцій спеціального призначення

СТЗІП

5.0

150

36

Механізація, автоматизація, роботизація у зварюванні та споріднених процесах

СТЗІП

5.0

150

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

25

750

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

25

750

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

64

1920

* Виконано перерозподіл аудиторних годин

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2022 р.

Освітній ступінь магістра (Освітньо-професійна програма))

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

1

Практика

ЛТФТТ

14

420

2

Виконання магістерської'дисертації

ЛТФТТ

12

360

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

26

780

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

26

780

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

0

0

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

26

780

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

Освітній ступінь магістра (Освітньо-наукова програма))

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1

інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної' власності

КІВПП

1.0

30

2

Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав

КМ

2.0

60

3

Основи інженерії та технології сталого розвитку

ШІ

2.0

60

4

Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1

АМТС2

3

90

5

Системна інженерія та управління проектами в наукоємному машинобудуванні

ДММОМ

4.0

120

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

12

360

Цикл професійної підготовки

6

Комп'ютерне моделювання в наукоємному машинобудуванні

ДММОМ

6.0

180

7

Комп'ютерне моделювання в наукоємному машинобудуванні. Курсовий проект

ДММОМ

1.5

45

8

Інноваційні технології' в машинобудуванні

ЛТФТТ

5.0

150

9

Автоматизовані механічні системи з фізично різнорідним керуванням

ПГМ

6.0

180

10

Статистичні і ймовірнісні методи в наукових дослідженнях

ЗВ

4.5

135

Дослідницький (науковий) компонент

11

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

ДММОМ

2.0

60

12

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Наукова робота за темою магістерської дисертації

ТВЛА

2.0

60

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

27

810

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

39

1170

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів

13

Інтенсифікація процесів листового штампування

ТВЛА

5.0

150

14

Зварні конструкції

ЗВ

5.0

150

15

Інноваційні методи інженерії поверхні

СТЗІП

5.0

150

16

Вібраційні виконавчі пристрої'мехатронних систем

ПГМ

5.0

150

17

Наукові дослідження складних технічних систем

КМ

5.0

150

18

Програмування оброблення на верстатах з ЧПК

ТМ

5.0

150

19

Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

КМ

5.0

150

20

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання *

ЛТФТТ

5.0

150

21

Утилізація упакувань

ХПСМ

5.0

150

22

Інформаційні технології' авіабудування засобами програм САТІА

ДММОМ

5.0

150

23

Технологія обробки порошкових матеріалів

ТВЛА

5.0

150

24

Проектування технологічних процесів у виробництві

ЗВ

5.0

150

25

Управління якістю у зварювальному виробництві

СТЗІП

5.0

150

26

Контролери в системах гідропневмоприводу

ПГМ

5.0

150

27

Дослідження, динаміка та надійність обладнання та машин

КМ

5.0

150

28

Автоматизовані системи проектування різальних інструментів

ТМ

5.0

150

29

Передові процеси і технології' в машинобудуванні *

КМ

5.0

150

30

Процеси лазерної поверхневої обробки *

ЛТФТТ

5.0

150

31

Пакувальне обладнання

ХПСМ

5.0

150

32

Теорія надійності машин і конструкцій

ДММОМ

5.0

150

33

Технологія виробництва профілів з алюмінієвих сплавів *

ТВЛА

5.0

150

34

Інформаційне забезпечення віртуального виробництва

СТЗІП

5.0

150

35

Проектування об’ємних гідро- і пневмомашин

ПГМ

5.0

150

36

Технологічне обладнання з паралельною кінематикою

КМ

5.0

150

37

Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів

ТМ

5.0

150

38

Комп'ютерно-інтегровані системи підтримки життєвого циклу виробів *

КМ

5.0

150

39

Лазерна розмірна обробка

ЛТФТТ

5.0

150

40

Формуючий інструмент

ХПСМ

5.0

150

41

Експериментальні методи досліджень

ДММОМ

5.0

150

42

Складально-зварювальне оснащення

ЗВ

5.0

150

43

Процеси пластичного формоутворення деталей гідроеластичним середовищем *

ТВЛА

5.0

150

44

Управління ризиками у зварюванні

ЗВ

5.0

150

45

Сучасні методи проектування

СТЗІП

5.0

150

46

Основи теорії змащування

ПГМ

5.0

150

47

Системи комп’ютерного проектування та дослідження машин *

КМ

5.0

150

48

Комп’ютерне моделювання технологічних процесів

ТМ

5.0

150

49

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів формоутворення *

КМ

5.0

150

50

Лазерне технологічне обладнання *

ЛТФТТ

5.0

150

51

Конструкторське проектування обладнання

ХПСМ

5.0

150

52

Проектування та розрахунок елементів авіаційних конструкцій

ДММОМ

5.0

150

53

Процеси механічної обробкиі

ТВЛА

5.0

150

54

Спеціальні способи зварювання плавленням та в екстремальних умовах

ЗВ

5.0

150

55

Проектування систем автоматичного керування

СТЗІП

5.0

150

56

Лопаткові гідродинамічні передачі

ПГМ

5.0

150

57

Точність верстатіві

КМ

5.0

150

58

Функціонально-вартісний аналіз конструкцій

ТМ

5.0

150

59

Технологічність конструкції' виробів машинобудування

КМ

5.0

150

60

Проєктування випромінювачів технологічних лазерів *

ЛТФТТ

5.0

150

61

Методологія проектування

ХПСМ

5.0

150

62

Міцність та руйнування елементів конструкцій

ДММОМ

5.0

150

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

25

750

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

25

750

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

64

1920

* Виконано перерозподіл аудиторних годин

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

Кваліфікація: доктор філософії з прикладної механіки

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1

Філософські засади наукової' діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця

КФ

2.0

60

2

Філософські засади наукової' діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія

КФ

4.0

120

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

3

іноземна мова для наукової'діяльності. Частина 1. Наукові дослідження

АМТС2

3.0

90

4

Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація

АМТС2

3.0

90

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

5

5 Динаміка машин та процеси управління

ТМ

4.0

120

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

6

Організація науково-інноваційної'діяльності

ДММОМ

4.0

120

7

Актуальні проблеми педагогіки вищої' школи

ПП

2.0

60

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

22

660

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

22

660

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

0

0

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

22

660

* Педагогічна практика може проводитись протягом семестру

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2022 р.

Кваліфікація: доктор філософії з прикладної механіки

№ п/п

Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)

Кафедра

Кредитів

Години

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності

1

Методи проектування і розрахунку машин і конструкцій

ДММОМ

3.0

90

2

Надійність машин і конструкцій

ДММОМ

3.5

105

3

Діагностика та системи забеспечення якості

СТЗІП

2.5

75

Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника

4

Педагогічна практика

ЛТФТТ

2.0

60

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ

11

330

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів

5

Новітні наукові досягнення в галузі машинобудування

ЛТФТТ

5.0

150

6

Методи та обладнання дослідження процесів фізико-технічної' обробки

ЛТФТТ

5.0

150

7

Розробка та оптимізація процесів лазерної' технології

ЛТФТТ

5.0

150

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

15

450

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ

15

450

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

26

780