Освітня програма 
"Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій"

БАКАЛАВРИ

Нормативні освітні компоненти

 

 

Цикл загальної підготовки

 

 

ЗО1 Україна в контексті історичного розвитку Європи

ЗО 5 Економіка та організація виробництва

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 2 Українська мова за професійним спрямуванням

ЗО 6 Охорона праці та цивільний захист

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 3 Основи здорового способу життя

ЗО 7 Вступ до філософії

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1

ЗО 8 Підприємницьке право

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2

ЗО 9.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 9.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

денна>>>>
заочна>>>

 

 

Цикл професійної підготовки

ПО 1.1 Вища математика. Частина 1. Аналітична геометрія та диференціальне числення

ПО 13 Теоретичні основи теплотехніки

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 1.2 Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

ПО 14 Метрологія, стандартизація і сертифікація

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 1.3 Вища математика. Частина 3. Числові та функціональні ряди

ПО 15 Теорія механізмів і машин

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 2 Лінійна алгебра і аналітична геометрія

ПО 16 Теорія механізмів і машин. Курсова робота.

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 3 Хімія

ПО 17 Механіка рідини і газу

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 4 Технологія конструкційних матеріалів

ПО 18 Деталі машин і основи конструювання

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 5.1 Загальна фізика. Частина 1. Механічна та молекулярна фізика

ПО 19 Деталі машин і основи конструювання. Курсовий проєкт.

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 5.2 Загальна фізика. Частина 2.  Електрика і магнетизм

ПО 20  Газотермічна обробка матеріалів

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 6 Інженерна та комп'ютерна графіка

ПО 21  Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 7 Матеріалознавство

ПО 22  Теорія процесів зварювання

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8.1 Теоретична механіка. Частина 1. Статика

ПО 23.1 Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Частина 1. Технології та устаткування зварювання плавленням та споріднених процесів

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8.2 Теоретична механіка. Частина 2. Кінематика

ПО 23.2 Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Частина 2. Технології та устаткування лазерних процесів

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8.3 Теоретична механіка. Частина 3. Динаміка

ПО 24 Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів. Курсова робота

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 9 Електротехніка і електроніка

ПО 25 Виробництво конструкцій

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 10 Інформатика

ПО 26 Виробництво конструкцій. Курсовий проєкт

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 11.1 Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 1. Опір матеріалів

ПО 27 Технологічні системи у виробництві

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 11.2 Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 2. Напруження та деформації  у зварних з'єднаннях і конструкціях

ПО 28 Переддипломна практика

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

ПО 12 Механіка матеріалів і конструкцій. Курсова робота.

ПО 29 Дипломне проєктування

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

 

 

 

 

Вибіркові освітні компоненти

 

 

 Цикл загальної підготовки

 

 

Описи доступні у загальноуніверситетському каталозі вибіркових дисциплін - ЗУ КАТАЛОГ

ЗВ 1     Освітній компонент 1 ЗУ-Каталогу

ЗВ 2     Освітній компонент 2 ЗУ-Каталогу

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

 

 

 Цикл професійної підготовки

 

Описи доступні у міжкафедральному каталозі вибіркових дисциплін - Ф-КАТАЛОГ

Освітній компонент 1

Освітній компонент 8

Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

Практикум з ручного дугового зварювання

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Фізико-хімічні основи нанесення покриття та модифікації поверхні

CAD та CAM у зварюванні, лазерних та споріднених процесах

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Фізика лазерів

Лазерна поверхнева обробка

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

 

Нанотехнології в зварюванні та споріднених процесах

 

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 2

Освітній компонент 9

Зварювальні матеріали

Зварювання кольорових металів і сплавів

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні

Джерела живлення для дугового зварювання

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Системи комп'ютерного проєктування

Технологія лазерної розмірної обробки

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 3

Освітній компонент 10

САПР у зварюванні

Зварювання пластмас

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Поверхневі фізико-хімічні процеси

 Автоматичне керування зварювання

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Основи формоутворення поверхонь різанням

Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 4

Освітній компонент 11

Технології зварювання конструкційних металів

Технологічне проектування виробничих площ

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Обладнання та технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття

Конструювання вузлів зварювальних установок

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Фізичні основи лазерних технологій

Основи наукових досліджень та технічної творчості

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 5

Освітній компонент 12

Контактне зварювання

Координація зварювальних робіт

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Зварювання тиском

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Технологія машинобудування

Променеві засоби зварювання

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

 

Обробка поверхонь з покриттями

 

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 6

Освітній компонент 13

Устаткування для зварювання та споріднених процесів

Контроль якості у зварюванні

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Технології та устаткування для наплавлення

Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Системи керування технологічним обладнанням

Адитивні технології

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

 

Проєктування оптико-механічних вузлів

 

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 7

Освітній компонент 14

Паяння матеріалів

Засоби механізації зварювального виробництва

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття

Виробництво зварювальних установок

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

Мікропроцесорна техніка

Математичне моделювання та оптимізація технологічних об'єктів та систем

денна>>>>
заочна>>>

денна>>>>
заочна>>>

 

Обладнання для газотермічного нанесення покриття

 

денна>>>>
заочна>>>

 

Освітньо-професійна програма 

"Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій"

МАГІСТРИ

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство:

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку:

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації:

денна>>>>
заочна>>>

ЗО 4 Системна інженерія та управління проектами в наукоємному машинобудуванні:

денна>>>>
заочна>>>

Цикл професійної підготовки

ПО 1 Спеціальні способи у зварюванні плавленням, лазерних та споріднених технологіях:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 2 Проектування технологічних процесів у виробництві:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 3 Сучасні методи проектування:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 4 Cтатистичні методи у зварюванні, лазерних та споріднених технологіях:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 5 Сучасні методи проектування. Курсовий проект:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 6 Проектування технологічних процесів у виробництві. Курсовий проект:

денна>>>>
заочна>>>

Дослідницький (науковий) компонент

ПО 7.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації.

             Частина 1. Основи наукових досліджень:

денна>>>>
заочна>>>

                     
                                                                                                

ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації.

             Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 8 Практика:

денна>>>>
заочна>>>

ПО 9 Виконання магістерської дисертації:

денна>>>>
заочна>>>

Вибіркові освітні компоненти

 

Освітній компонент 1

Зварні конструкції:

денна>>>>
заочна>>>

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання:

денна>>>>
заочна>>>

Виробництво зварювальних установок:

денна>>>>
заочна>>>

Інноваційні методи інженерії поверхні:

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 2

Зварювання високоміцних сталей:

денна>>>>
заочна>>>

Інноваційні технології в машинобудуванні:

денна>>>>
заочна>>>

Управління якістю у зварювальному виробництві:

денна>>>>
заочна>>>

Координація робіт у зварюванні і споріднених процесах:

денна>>>>
заочна>>>

Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні:

денна>>>>
заочна>>>

 

Освітній компонент 3

Управління ризиками у зварюванні:

денна>>>>
заочна>>>

Проєктування випромінювачів технологічних лазерів:

денна>>>>
заочна>>>

Інформаційне забезпечення віртуального виробництва:

денна>>>>
заочна>>>

Механіка та матеріалознавство покриттів:

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 4

Спеціальні способи зварювання тиском:

денна>>>>
заочна>>>

Технічні та програмні засоби систем автоматизації:

денна>>>>
заочна>>>

Проектування систем автоматичного керування:

денна>>>>
заочна>>>

Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні:

денна>>>>
заочна>>>

Освітній компонент 5

Складально-зварювальне оснащення:

денна>>>>
заочна>>>

Системи керування життєвим циклом виробу:

денна>>>>
заочна>>>

Обробка поверхонь з покриттями:

денна>>>>
заочна>>>

Обладнання для газотермічного нанесення покриття:

денна>>>>
заочна>>>

Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

 СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

 для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» спеціальності 131 Прикладна механіка

 

Назва сертифікатної програми

Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Освітня програма

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Факультет / Інститут

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

Кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Обсяг сертифікатної програми

56 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Документ про опанування сертифікатної програми

Сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського

Термін дії сертифікатної програми

Безстроково

Інтернет-адреса постійного розміщення сертифікатної програми

http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/sertyfikatni-prohramy.html

Лазерна техніка та технологія

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

 для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» спеціальності 131 Прикладна механіка

 

Назва сертифікатної програми

Лазерна техніка та технологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Освітня програма

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Факультет / Інститут

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

Кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Обсяг сертифікатної програми

25 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Документ про опанування сертифікатної програми

Сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського

Термін дії сертифікатної програми

Безстроково

Інтернет-адреса постійного розміщення сертифікатної програми

http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/sertyfikatni-prohramy.html

 

 

KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ імені Є. О. ПАТОНА

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою
«Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
на 2023/2024 навчальний рік
(вступ 2023 року)

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 5 від « 23 » лютого 2023 р.)

УХВАЛЕНО
Вченою радою НН ІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №2/23 від «30» січня 2023 р.)

 

 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на поточний та наступний навчальний рік.

Зміст

Освітній компонент 1
Зварні конструкції
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання
Виробництво зварювальних установок
Інноваційні методи інженерії поверхні

Освітній компонент 2
Зварювання високоміцних сталей
Інноваційні технології в машинобудуванні
Управління якістю у зварювальному виробництві
Координація робіт у зварюванні і споріднених процесах
Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні

Освітній компонент 3
Управління ризиками у зварюванні
Проєктування випромінювачів технологічних лазерів
Інформаційне забезпечення віртуального виробництва
Механіка та матеріалознавство покриттів

Освітній компонент 4
Спеціальні способи зварювання тиском
Технічні та програмні засоби систем автоматизації
Проектування систем автоматичного керування
Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні

Освітній компонент 5
Складально-зварювальне оснащення
Системи керування життєвим циклом виробу
Обробка поверхонь з покриттями
Обладнання для газотермічного нанесення покриття

Перелік тематик курсового проекту з освітньої компоненти "Сучасні методи проєктування"

1. Сучасні методи проектування для прошивання отворів розташовані вздовж труби у один рядок, випромінювач лазера і пристрій фокусування нерухомі. Компонування вертикальне положення випромінювача лазера горизонтальне.
2. Сучасні методи проектування для прошивання отворів розташовані вздовж труби симетрично осі у два рядки, випромінювач лазера і пристрій фокусування нерухомі. Компонування вертикальне положення випромінювача лазера горизонтальне.
3. Сучасні методи проектування для прошивання отворів розташовані вздовж труби у один рядок, під час обробки труба та випромінювач лазера нерухомі. Компонування вертикальне, положення випромінювача лазера горизонтальне.
4. Сучасні методи проектування для прошивання отворів розташовані вздовж труби симетрично осі у два рядки, випромінювач лазера і пристрій фокусування нерухомі, під час обробки труба рухома. Компонування вертикальне положення випромінювача лазера горизонтальне.
5. Сучасні методи проектування для контурної обробки отворів у трубі, що розташовані вздовж труби у один рядок, випромінювач лазера і пристрій фокусування нерухомі. Компонування вертикальне положення випромінювача лазера горизонтальне.
6. Сучасні методи проектування для контурної обробки отворів у трубі, що розташовані вздовж труби симетрично осі у два рядки, випромінювач лазера і пристрій фокусування нерухомі. Компонування вертикальне положення випромінювача лазера горизонтальне.
7. Сучасні методи проектування для контурної обробки отворів у трубі, що розташовані вздовж труби у один рядок, під час обробки труба та випромінювач лазера нерухомі. Компонування вертикальне, положення випромінювача лазера горизонтальне.
8. Сучасні методи проектування для контурної обробки отворів у трубі, що розташовані вздовж труби симетрично осі у два рядки, випромінювач лазера і пристрій фокусування нерухомі, під час обробки труба рухома. Компонування вертикальне положення випромінювача лазера горизонтальне.
9. Сучасні методи проектування для зварювання листових заготовок. Зварювання стикове вздовж довгої сторони. Під час зварювання заготовка й випромінювач лазера нерухомі. Компонування вертикальне, положення випромінювача лазера горизонтальне.
10. Сучасні методи проектування для контурного різання листових заготовок. Під час різання заготовка й випромінювач лазера нерухомі. Компонування вертикальне, положення випромінювача лазера горизонтальне.
11. Сучасні методи проектування для маркування листових заготовок. Сканування поворотними дзеркалами відносно нерухомої лінзи фокусування. Під час маркування заготовка й випромінювач лазера нерухомі. Компонування вертикальне, положення випромінювача лазера горизонтальне.

 

Перелік тематик курсової роботи з освітньої компоненти “ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯМ, ЛАЗЕРНИХ ТА СПОРІДНЕНИХ ПРОЦЕСІВ. КУРСОВА РОБОТА”

1. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі 45
2. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі 45
3. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі 40Х
4. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі 40Х
5. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі 20Х13
6. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі 20Х13
7. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі Х18Н10Х
8. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, зі сталі Х18Н10Х
9. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, із ВК8
10. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, із ВК8
11. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, із ВТ14
12. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, із ВТ14
13. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, із АЛ25
14. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, іЗ АЛ25
15. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, з М02
16. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, з М02
17. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, з бронзи БрОЦС5-5-5
18. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, з бронзи БрОЦС5-5-5
19. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, з бронзи БрАЖ9-4
20. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, з бронзи БрАЖ9-4
21. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні Л96
22. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні Л96
23. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні Л85
24. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні Л85
25. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні ЛАЖ60-1-1
26. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні ЛФЖ60-1-1
27. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, без корекції профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні ЛЦ30А3
28. Профілювання електрод-інструменту по заданому профілю, з корекцієї профілю, заданих геометричних розмірів, з латуні ЛЦ30А3

 

Перелік тематик курсового проекту з освітньої компоненти «Проектування технологічних процесів у виробництві»

1. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання отворів в заготівці корпусу ін’єкційної голки багаторазового використання;
2. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання отворів в стінці елементу з повітряним охолодженням;
3. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання системи отворів в заготівці діафрагми для електронного мікроскопу;
4. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання отворів в заготівці розпилювача палива дизеля (форсунці);
5. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання отворів в заготівці інжектора газового різака;
6. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання системи отворів в заготівці сита для сортування кристалів за їх розмірами;
7. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання системи отворів в заготівці аналізатора дозування ліків у тілі пацієнта за їх розмірами;
8. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання системи отворів в заготівці вкладишу шинної прес форми;
9. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання системи лунок (не наскрізних отворів) в заготівці плунжеру паливного насосу дизеля за їх розмірами;
10. Розробити технологічний процес лазерної розмірної обробки для прошивання системи лунок (не наскрізних отворів) в заготівках бланків строгій звітності на прикладі бланку паспорту;
11. Розробити технологічний процес лазерного зміцнення робочих поверхонь розподільного валу автомобільного двигуна, виготовленого із високоміцного чавуну з кулеподібним графітом.
12. Розробити лазерний технологічний комплекс для зміцнення внутрішньої поверхні гільзи дизельного двигуна.
13. Розробити технологічний процес лазерного легування робочих поверхонь підп’ятника системи турбонаддуву дизельного двигуна, який дозволяє одержати поверхневий шар з високими антифрикційними властивостями.
14. Розробити технологічний процес відновлення розмірів корінних та шатунних шийок колінчастих валів автомобільних двигунів лазерним наплавленням.
15. Розробити лазерний технологічний комплекс для поверхневого зміцнення матриць вирубних штампів
16. Розробити комплекс пристроїв ЛТК, які забезпечують вимірювання та контроль потужності та розподілу потужності у вихідному та сфокусованому пучку, діаметра плями фокусування, поглинаючої здатності поверхні, що обробляється, температури у зоні лазерного нагрівання.
17. Розробити технологічний процес лазерного легування цапф бурових доліт, який забезпечує підвищення їх зносостійкості.
18. Розробити технологію поверхневого зміцнення робочих поверхонь напрямних балок, які застосовуються в лініях виробництва полімерної плівки.
19. Розробити технологію відновлення розмірів та підвищення зносостійкості пальця кульової опори автомобіля, застосуванням лазерного наплавлення.
20. Розробити технологію лазерного зміцнення внутрішніх поверхонь циліндрів ротора гідронасосу з метою підвищення його зносостійкості.
21. Розробити технологію лазерного зміцнення робочих поверхонь валу-шестерні мастильного насосу гідросистеми літака з метою підвищення ресурсу його роботи.
22. Розробити технологічний процес зміцнювання корінних та шатунних шийок колінчастих валів автомобільних двигунів за допомогою лазерного випромінювання.
23. Розробити технологічний процес відновлення розмірів робочих поверхонь розподільного валу автомобільного двигуна, за допомогою лазерного наплавлення.
24. Розробити процес лазерного легування бандажних полиць лопаток газової турбіни авіаційного двигуна, який дозволяє одержати поверхневий шар з високою зносостійкістю.
25. Розробити лазерний технологічний комплекс для поверхневого зміцнення ріжучих металорізальних інструментів.

 

Перелік тематик курсового проекту з освітньої компоненти "Виробництво конструкцій"

1. Розробити технологічний процес виготовлення балки мостового переходу.
2. Розробити технологічний процес виготовлення коробчастої балки.
3. Розробити технологічний процес виготовлення двотаврової балки.
4. Розробити технологічний процес виготовлення бокової стіни напіввагона.
5. Розробити технологічний процес виготовлення балки поперечної.
6. Розробити технологічний процес виготовлення балки хребтової.
7. Розробити технологічний процес виготовлення балки змінного перерізу.
8. Розробити технологічний процес виготовлення балки перекриття.
9. Розробити технологічний процес виготовлення цистерни.
10. Розробити технологічний процес виготовлення еліптичної цистерни.
11. Розробити технологічний процес виготовлення розширювального баку.
12. Розробити технологічний процес виготовлення горизонтальної ємності.
13. Розробити технологічний процес виготовлення ємності для сипучих вантажів.
14. Розробити технологічний процес виготовлення вертикального резервуару.
15. Розробити технологічний процес виготовлення корпусу водонагрівача.
16. Розробити технологічний процес виготовлення оголовку колони.
17. Розробити технологічний процес виготовлення колони ректифікаційної.
18. Розробити технологічний процес виготовлення барабану тягової лебідки.
19. Розробити технологічний процес виготовлення торцевої стіни напіввагона.
20. Розробити технологічний процес виготовлення елементів трубопроводу літака.
21. Розробити технологічний процес виготовлення корпусу фільтра.
22. Розробити технологічний процес виготовлення реторти.
23. Розробити технологічний процес виготовлення секції опори.
24. Розробити технологічний процес виготовлення кришки конденсатора.
25. Розробити технологічний процес виготовлення рами станини молота.
26. Розробити технологічний процес виготовлення корпусу котла.
27. Розробити технологічний процес виготовлення корпусу пневмопритискача.