Положення
про кафедру Лазерної техніки та фізико-технічних технологій
Механіко-машинобудівного інституту
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Затверджено
Вченою радою Механіко-машинобудівного інституту
Протокол № 11/2 від 30 червня 2015 р.

Текст (UKR, PDF)