Kahliak

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Формоутворення просторових металевих конструкцій локальним лазерним нагріванням»
Викладає навчальні дисципліни: Фізика лазерів, Інженерні основи технологічних лазерів, Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 2005 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: Технології лазерного формоутворення, Фізика лазерів

Загальна кількість наукових праць -14, винаходів (авторських свідоцтв, патентів) - 3, методичних розробок – 2

Праці:

 1. Application of laser irradiation for sintering of cubic boron nitride composites.: Laser Assisted Net Shape Engineering. OO Goncharuk, LF Golovko, VS Kovalenko, OD Kaglyak, NV Novikov, .... Proceedings of the LANE, 10, 2007
 2. Лазерне формоутворення просторових металевих конструкцій. ОД Кагляк, ЛФ Головко, ОО Гончарук. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 42, 2009
 3. Influence of laser heating on strength of cubic boron nitride at static loading. ЛФ Головко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (43)), 4-10, 2010
 4. Влияние лазерного нагрева на прочность кубического нитрида бора при статическом нагружении. ЛФ Головко, АА Гончарук, АД Кагляк. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6), 4-10, 2010
 5. Головко ЛФ, Кагляк ОД Влияние лазерного нагрева на прочность кубического нитрида бора при статическом нагружении. ОО Гончарук. Восточно-европейский Журнал передовых технологий, 43, 2010
 6. Практикум до виконання дипломного проекту бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» професійне спрямування «Оброб.... ЛФ Головко, ОД Кагляк, ЛМ Олещук, ОП Полешко. Influence of laser heating on strength of cubic boron nitride at static loading, 2011
 7. ENDURANCE OF METAL CONSTRUCTION PRODUCED BY LASER FORMING. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (7 (57)), 43-47, 2012
 8. Laser forming treatment of low-carbon steel disks. ОД Кагляк. Technology audit and production reserves 3 (2 (5)), 15-16, 2012
 9. Визначення оптимальних умов лазерного формування абразивних інструментів з надтвердих матеріалів. ОО Гончарук. Технологический аудит и резервы производства 3 (2), 39-40, 2012
 10. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 11. Вплив лазерного опромінення з різною довжиною хвилі на міцністні характеристики кубічного нітриду бору. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУ" ХПІ", 2012
 12. Лазерна формувальна обробка дисків з низьковуглецевої сталі. ОД Кагляк. Технологический аудит и резервы производства 3 (2), 15-16, 2012
 13. ОО Гончарук. ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2012
 14. ОО Гончарук. ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2012
 15. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 16. Стійкість металевих конструкцій отриманих лазерним формуванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 43-47, 2012
 17. Технологія виробництва та обробки матеріалів. ЮГ Коваль, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2012
 18. Формоутворення просторових металевих конструкцій локальним лазерним нагріванням. ОД Кагляк. ОД Кагляк, 2012
 19. Вплив лазерного випромінювання на біологічні тканини. ОД Кагляк, АВ Погарченко, ОП Полешко, ОО Гончарук. Система опалювання випускних газів роторного двигуна, 2013
 20. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 МКМ на фазовий склад і міцність кубічного нітриту бору. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2013
 21. Оптимальні умови формування інструментальних шарів з надтвердих матеріалів лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 1, 06 МКМ. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2013
 22. Система опалювання випускних газів роторного двигуна. ОД Кагляк, МВ Кондрашов, МО Скляр, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2013
 23. Формоутворення просторових конструкцій з листових матеріалів локальним лазерним нагріванням. ОД Кагляк. Видавництво Львівської політехніки, 2013
 24. Формоутворення просторових металевих конструкцій локальними тепловими джерелами. БС Романов, АМ Лутай, ОД Кагляк, МС Блощіцин. НТУУ «КПІ», 2013
 25. Формувальна обробка металевих пластин та дисків локальним лазерним нагріванням. ОД Кагляк. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 19-22, 2013
 26. Дослідження температурного розподілу при лазерному формуванні. БС Романов, ОД Кагляк, ЛФ Головко, РО Калашнік. НТУУ «КПІ», 2014
 27. Експериментальне дослідження процесу електролізу в постійному магнітному полі. НВ Колесник, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 28. Лазерна гіпертермія біологічних тканин. ОД Кагляк, AB Погарченко, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2014
 29. Лазерне термічне формоутворення листових матеріалів. РО Калашнік, БС Романов, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 30. Представлення тривимірних форм поверхонь в сучасних САМ-системах. НО Мельник, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 31. Розробка САМ-системи на основі воксельних моделей. НО Мельник, ЄС Пуховський, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 32. Створення металургійних ребер жорсткості в листових матеріалах лазерною поверхневою обробкою. НВ Колесник, НО Мельник, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2014
 33. Analysis of technologies of forming details from sheet thermally strengthened aluminum alloys. БС Романов, ОД Кагляк, АМ Лутай, ЛФ Головко. Technology audit and production reserves 3 (1 (23)), 72-77, 2015
 34. Аналіз технологій формоутворення деталей з листових термічно зміцнених алюмінієвих сплавів. БС Романов, ОД Кагляк, АМ Лутай, ЛФ Головко. Технологический аудит и резервы производства, 72-77, 2015
 35. Інженерні основи технологічних лазерів. ВП Гаращук, ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2015
 36. Лазерна технологія формоутворення пружних елементів. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк, БС Романов. Видавництво Львівської політехніки, 2015
 37. Фізика лазерів. ОД Кагляк. НТУУ «КПІ», 2015
 38. Головка кульшового суглоба багатошарової конструкції на парі з’єднання кераміка-метал. ОД Кагляк, ЛФ Головко, НГ Бабенко, НО Мельник-Кагляк. НТУУ «КПІ», 2016
 39. Коагуляція та гіпертермія біологічних тканин лазерним випромінюванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, АВ Погарченко. НТУУ «КПІ», 2016
 40. Лазерне та плазмове формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, БС Романов, АО Захарчук, ЄВ Кривоногов. НТУУ «КПІ», 2016
 41. Лазерне формоутворення нержавіючих сталей аустенітного класу та марганцевистих вуглецевих сталей. ОД Кагляк, ОО Гончарук, НО Мельник-Кагляк, МО Скляр. Журнал інженерних наук, A20-A32, 2016
 42. Дослідження впливу багатократної лазерної обробки на структуру та властивості зістареного дуралюміну. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк. Mechanics and Advanced Technologies 2 (80), 2017