--

Кагляк Олексій Дмитрович

В. о. завідувача кафедри; кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний за навчально-методичну роботу; Гарант бакалаврського рівня підготовки

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Фізика лазерів, Інженерні основи технологічних лазерів, Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси:  Лазерне формоутворення листових металевих просторових конструкцій складної конфігурації

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

Головко Леонід Федорович

доктор технічних наук, професор

Гарант магістерського рівня освітньо-наукової підготовки

Закінчив КПІ, 1974 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент

Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія лазерної поверхневої обробки, Процеси лазерної поверхневої обробки, Розробка та оптимізація процесів лазерної технології

 В КПІ з 1974 року

Наукові інтереси: Підвищення ефективності хіміко-термічної обробки лазерним модифікуванням поверхонь. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання. Збільшення міцності зчеплення й розширення меж застосування газотермічних покриттів застосуванням лазерного термоциклування

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Котляров Валерій Павлович

доктор технічних наук, професор

Контроль за дисциплінами спеціального напряму підготовки, проведенням курсового проектування та виконання атестаційних робіт магістерського рівня підготовки;Патентування винаходів співробітників та здобувачів вищої освіти

Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, 1967 р.; спеціальність:Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Технологія лазерної розмірної обробки, Лазерна розмірна обробка, Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів.

В КПІ з 1970 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Джемелінський Віталій Васильович

кандидат технічних наук, професор

Гарант магістерського рівня освітньо-професійної підготовки; Контроль за дисциплінами напряму «Технологія конструкційних матеріалів»

Закінчив КПІ, 1964 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент

Викладає навчальні дисципліни: Технологія  конструкційних матеріалів, Методи та обладнання дослідження процесів фізико-технічної обробки

В КПІ з 1964 року

Наукові інтереси: Постобробка виробів, виготовлених з використанням адитивних технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Анякін Микола Іванович

доктор технічних наук, доцент

Міжнародна наукова робота; Мала академія наук

Закінчив КПІ, 1981 р.; спеціальність:технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни:Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем

В КПІ з 1977 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Блощицин Михайло Сергійович

кандидат технічних наук, доцент

Електронний кампус

Закінчив КПІ, 2004 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Променеві засоби зварювання, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 2004 року

Наукові інтереси: Лазерне та комбіноване газопорошкове наплавлення

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Гончарук Олексій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Науково-інноваційна робота

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Лазерне технологічне обладнання, Технологія конструкційних материалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси: Процеси виготовлення абразивних інструментів з НТМ з застосуванням лазерного термодеформаційного спікання

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Ключников Юрій Валентинович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчально-виховна робота

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія металів

В КПІ з 1985 року

Наукові інтереси: Механіка руйнування матеріалів, хіміко-термічна обробка, електронно-вакуумне напилення, лазерні технології

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Кондрашев Павло Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Забезпечення працевлаштування випускників

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси: Лазерне сплавлення порошкових матеріалів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Лесик Дмитро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Робота у гуртожитку

Закінчив КПІ, 2011 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності, Технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2011 року

Наукові інтереси: Постобробка виробів, виготовлених з використанням адитивних технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Полешко Олександр Пантелійович

кандидат технічних наук, доцент

Контроль за дисциплінами напряму «Деталі машин» та «Основи конструювання»

Закінчив КПІ, 1969 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 1979 року

Наукові інтереси: Пов'язані з вивченням конструкційної міцності крихких неметалевих матеріалів, розробкою елементів конструкцій і вузлів машин

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Романенко Віктор Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Організація та контроль проведення практики

Закінчив Чернігівську філію КПІ, 1975 р.; спеціальність: Технологія машинобудування

Викладає навчальні дисципліни: Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Оптичні системи лазерного технологічного обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1975 року

Наукові інтереси: Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання.

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Сердітов Олександр Тимофійович

кандидат технічних наук, доцент

Закінчив КПІ, 1976 р.; спеціальність: Фізика металів

Викладає навчальні дисципліни: Матеріалознавство та технологія матеріалів, Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, Матеріалознавство

В КПІ з 1976 року

Наукові інтереси: Фізико-технологічні закономірності та технологічні умови отримання покриттів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Горобець Олександр Іванович

старший викладач, завідувач лабораторіями кафедри

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 1983 року

Наукові інтереси:
Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Дубнюк Віктор Леонідович

старший викладач, вчений секретар кафедри

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1991 року

Наукові інтереси: Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Жук Руслан Олегович

старший викладач

Організація та проведення ректорського контролю; Рейтинг НПП

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем, Променеві засоби зварювання, Автоматизоване проектування, Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси: Адитивні технології лазерної газо-порошкової наплавки та відновлення деталей машинобудівної галузі

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Козирєв Олексій Сергійович

старший викладач

Інформаційні ресурси кафедри

Закінчив КПІ, 1992 р.; спеціальність: Машини і технологія високоефективних процесів обробки

Викладає навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та технічної творчості, Технологія лазерної розмірної обробки, Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 1992 року

Наукові інтереси: Математичне моделювання фізичних процесів при лазерній обробці матеріалів. Статистичні методи досліджень

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Степура Олександр Миколайович

старший викладач

Профорієнтаційна робота

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Данилейко Олександр Олександрович

асистент

Закінчив КПІ в 2016 році; спеціальність: «Обробка металів за спецтехнологіями»
Викладає навчальні дисципліни: «Деталі машин», «Системи керування технологічним обладнанням»

Наукові інтереси:

Комбінована лазерна термомеханічна обробка, лазерна термічна обробка, дробоструминна обробка, обробка поверхнево-пластичним деформуванням, поверхневе зміцнення деталей

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Салій Сергій Сергійович

асистент

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

 

--

 


 

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій запрошує!

 

Навчання за освітньою програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки"

 

Отже, чому лазери?

По-перше, не тільки лазери.

Так, наша кафедра дає ґрунтовну освіту в галузі лазерних технологій, власне, лазерні технології в Україні починалися саме з нашої кафедри.

Але підготовка студентів на кафедрі ЛТФТ далеко не вичерпується лазерами. У нас викладають різні фізико-технічні способи обробки:

  • обробку ультразвуком
  • обробку плазмою
  • обробку електричним розрядом
  • обробку електронним променем
  • електрохімічну обробку
  • та ще багато цікавих речей.

Крім того, кафедра долучилася до розробки нових матеріалів, зокрема біметалів.

І до розробки низки цікавих речей, здатних змусити декого поводити себе значно спокійніше теж долучилася.

Коротко кажучи, коли звичайні технології трохи ніяковіють – з’являємося ми і наводимо лад image001

 

 

Це актуально?

Для відповіді на це легке питання потрібно просто подивитися на цих трьох добродіїв.

 image004

Це - Артур Ешкін, Жерар Муру та Донна Стрікленд, лауреати Нобелевської премії з фізики 2018 року, яку отримали за досягнення, пов‘язані саме з лазерами.

Так що, лазери – це більш ніж актуально image001

Що собою являє ваша кафедра?

 Кафедра бере свій початок від механічних майстерень КПІ, з 1898 року

 image001 Наша історія

 На кафедрі працюють академік НАН України, 4 професори, 9 доцентів

 image001 Професорсько-викладацький склад

 Кафедра має значну кількість різноманітних обладнаних лабораторій

 image001 Лабораторії ЛТФТ

 Кафедра веде широке міжнародне співробітництво 

 image001 Зарубіжне партнерство 

 

Що ви пропонуєе?  

Ми пропонуємо можливості для нормальної самореалізації молодої людини:

image005

    image001 освіта

    image001 наукова діяльність

    image001 відпочинок

   
image006

    image001 Навчання – за кошти державного бюджету.

    image001 Стипендіальне забезпечення.

    image001 Найкраща технічна освіта в Україні.

    image001 Можливість навчатися на основі дуальної освіти.

    image001 Військова кафедра.

 

 
 image007

    image001 100% забезпечення гуртожитками всіх, хто цього потребує.

 

    image001 Безкоштовне відвідування спорткомплексу.

 

    image001 Пільгове оздоровлення та відпочинок.

 

    image001 Є навіть своя автошкола.

 

 
 image008

Після закінчення бакалаврату можливість вступити на одну зі спеціалізацій магістратури:

image001 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки

image001 Лазерні системи в біології та медицині

А після закінчення магістратури – можливість отримати ступінь PhD за спеціальністю «Процеси фізико-технічної обробки»

 
 image009

     image001 Працевлаштування.

Наші випускники успішно знаходять собі роботу за фахом не тільки в Україні, але і за кордоном.

Щороку ми маємо значну кількість пропозицій для наших випускників, тому що лазери - це дійсно актуально image001

Лише подивіться, де працюють наші випускники останніх трьох років.Що потрібно, аби до вас потрапити?

з 1 липня 2019 року

 

    image001 Не забути зареєструвати свій електронний кабінет на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

 

 

    image001 Заяви почнуть приймати з 10 липня, тому є час прочитати про вступ на перший курс

 

 

з 10 липня 2019 року

  Подати електронну заяву. Для цього:

по 22 липня 2019 року

    image001 Зайдіть до свого електронного кабінету на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

 

    image001 Оберіть заклад освіти: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

    image001 Вкажіть освітній ступінь (ОКР): бакалавр, форма навчання – денна

 

    image001 Вкажіть спеціальність: 131 Прикладна механіка

 

    image001 Оберіть конкурсну пропозицію: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки

 

    image001 Натисніть кнопку «Подати заяву» і вкажіть номер пріоритету заяви: перший

 

    image001 Вкажіть джерело фінансування: За кошти державного бюджету

 

    image001 Оберіть сертифікати ЗНО:

           o   Українська мова

           o   Математика

           o   Іноземна мова або Фізика

 

    image001 Натисніть «Подати заяву»

 

    image001 Трохи відпочиньте, у вас є час image001

   
не пізніше

Будуть опубліковані списки зарахованих на навчання за кошти державного бюджету

26 липня 2019 року

Тож закінчуйте відпочивати і прямуйте до Приймальної комісії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: http://pk.kpi.ua/

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

    image001 документа, що посвідчує особу;

    image001 військово-облікового документа для військовозобов’язаних;

    image001 документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь;

    image001 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або за квотами на основі повної загальної середньої освіти

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

    image001 копію документа, що посвідчує особу;

    image001 копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних;

    image001 копію документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

    image001 копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

    image001 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

    image001 два конверти з марками

 

 Важливо!

Це, власне, і все, що потрібно.

Але було б добре, якби перед подачею документів до Приймальної комісії ви скористалися нашою

 

 

формою зворотного зв‘язку

 

Повідомте про час подачі документів – зустрінемо, проконсультуємо, допоможемо.

 
 image010

 

Отже, сподіваємося побачити вас у вересні із нашим студентським квитком

 

 

Наостанок, невеличке відео про нас: