З 12 по 14 жовтня 2023 року у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводиться акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм, в тому числі ОП «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» за другим рівнем вищої освіти за спеціальністю 131 – «Прикладна механіка».

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньо-професійної програми 53254 "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма онлайн візиту

Акредитаційна експертиза відбуватиметься у віддаленому (дистанційному) режимі.

ПРОГРАМОЮ роботи експертної групи передбачено проведення відкритої зустрічі з членами експертної групи за участю усіх охочих учасників освітнього процесу. Зустріч буде проведена 13 жовтня 2023 р. з 14:50 до 15:30 в режимі відеоконференції.

Підключитись до конференції:
Ідентифікатор конференції: 824 3806 4423. Пароль: 2023.