До уваги здобувачів освітнього рівня "бакалавр"!

На сайті опубліковані бланки титульних листів та листи завдання до дипломного проекту бакалавра

Користуйтеся обов'язково