А.Т. Сердитов, Ю.В. Ключников, А.В. Желдубовский

Анотація

Розглядається задача виміру і якісної оцінки зміцненого поверхневого шару матеріалу, що утворюється внаслідок різних засобів обробки. Наводиться методика виміру товщини шару, що не супроводжується руйнуванням зразка матеріалу. Обговорюються отримані результати кінетики шару в умовах багато циклового навантаження. Сформульовано критеріальну оцінку умов руйнування від втоми.

Abstract

 The problem of measurement and qualitative evaluation of hardened surface layer that forms as a result of various processing methods is discussed. The technique of non-destructive layer thickness measurements is proposed. The kinetics of hardened layer at multiple- cycle loads is considered. Criteria for the evaluation of fatigue conditions depending on the weariness are postulated.

Ключові слова

 методика виміру товщини шару, що не супроводжується руйнуванням зразка матеріалу

Keywords

The kinetics of hardened layer at multiple- cycle loads is considered

Текст укр. (PDF)