В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик

 Determining the optimal parameters of laser-ultrasonic hardening and finishing of the surfaces products

Анотація

Запропонована методика для проведення розрахунків температурно -часового режиму термодеформаційного циклу деформування ультразвуковим наконечником у поєднанні з високошвидкісним охолодженням після нагріву лазерним променем при використанні комбінованої лазерно- ультразвукової отделочно - зміцнюючої обробки . Наведені залежності для визначення поверхневої температури і необхідного часу впливу енергій лазерного променя та ультразвукового наконечника при заданій глибині зміцнення для отримання оптимальних параметрів, які забезпечать підвищену твердість (міцність ) , мікрометричні і зносостійкі характеристики поверхневого шару для сталевих виробів і тугоплавких металів та їх сплавів.

Abstract

The determination of technological parameters of the combined laser-ultrasonic finishing-hardening processing using temperature-time mode thermo-deformation surface hardening.
The study is based on using combined of laser-ultrasonic finishing-hardening processing with using the laser beam and ultrasonic concentrator with a tip namely to evaluate the productivity of the effective hardening and finishing of the surface layer. The methods for calculating the temperature-time mode thermo-deformation cycle plastic deformation ultrasonic tip in combination with high cooling after heating laser beam using combined laser-ultrasonic finishing-hardening processing are suggested. Dependences for the definition of the surface temperature and the time required energy of the laser beam ultrasonic pin at a given depth of strengthening for receiving the optimal parameters, which will provide increased hardness (strength), micrometrical and wear resistant characteristics of the surface layer for steel products and refractory metals and their alloys are presented.
The combined method of laser-ultrasonic finishing-hardening processing can use for responsible details of different purpose are suggested.

Ключові слова

комбінована лазерно- ультразвукова обробка; поверхневий шар; лазерне зміцнення без оплавлення; енергія активації; поверхнева температура

 

Keywords

combined laser-ultrasonic processing; the surface layer; laser hardening without melting; the activation energy; the surface temperature.

Текст укр. (PDF)