На кафедрі лазерної техніки та фізико-технічних технологій протягом 16-19 січня відбувся захист дисертацій здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій».

До захисту було допущено 9 студентів магістратури, які успішно виконали навчальний план.

У магістерських дисертаціях використані сучасні методи досліджень та розрахунків, наведені реальні, достовірні дані, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовані самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи студентів та їх наукових керівників.

Під час захисту доповіді дисертантів супроводжувались використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам досліджень наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної магістерської дисертації. Випускники давали ґрунтовні відповіді на запитання членів комісії.

ГРАФІК

консультацій здобувачів вищої освіти

щодо нормо контролю

оформлення магістерських дисертацій

з 4 по 26 грудня 2023 року

23 травня 2023 року о 14:00 відбудеться захист кваліфікаційної робота на здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти за освітньо-науковою програмою 131 Прикладна механіка, спеціалізація "Лазерна техніка та комп'ютерізовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів" студента VI курсу, групи ФП-11мн Юрченка Юрія Вікторовича на тему "Вплив технологічних параметрів лазерного термоциклування на фізико-механічні властивості зносостійких покриттів".

 ГРАФІК

підготовки і проведення захисту магістерських дисертацій у

дистанційному режимі на кафедрі ЛТФТ у грудні 2021 року

17 травня 2021 року відбудеться плановий відкритий захист магістерських дисертацій:

1. Соколовського Миколи Володимировича. Тема: Підвищення міцності зчеплення металевих клеєвих з`єднань авіаційної техніки застосуванням лазерного модифікування поверхонь їх складових

2. Клімової Аліни Григорівни. Тема: Дисковий лазер з еліпсоїдним освітлювачем

3. Трапезнікова Олександра Павловича. Тема: Технологія  локального електролітно-плазмового полірування дзеркал складної форми