Інформація про нашу спеціальність

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Спеціалізації:

- Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки

- Лазерні системи в біології та медицині

факультет: Механіко-машинобудівний інститут

Форма навчання: денна / заочна

Процеси фізико-технічної обробки — галузь науки і техніки, що охоплює наукові основи обробки матеріалів висококонцентрованими джерелами енергії (лазерним випромінюванням, електронним, іонним променем, електричним розрядом, ультразвуком, магнітним полем, потужними потоками рідини і т. ін.), створення та впровадження у виробництво процесів лазерної та фізико-технічної обробки, обладнання для їх реалізації, технологічного оснащення, систем керування та діагностики, а також завдання аналізу проектування та експлуатації обладнання.

Студенти спеціалізації «Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів» опановують фізико-математичні та технологічні основи процесів формоутворення виробів з різних, у тому числі й композитних матеріалів, включно з синтезом тривимірних виробів (Rapid Prototyping), управлінням фізико-механічними властивостями їх поверхневих шарів з використанням концентрованих джерел енергії.

Набувають уміння розробляти та проектувати технологічне обладнання, створювати й використовувати програми керування для виробничих комплексів на базі систем CAD, CAM, CAE.

Випускники працюють керівниками державних структур директорами підприємств та фахівцями у різних галузях промисловості:

інженерами-дослідниками;

конструкторами;

технологами у науково-дослідних та проектних організаціях, що розробляють й впроваджують процеси і обладнання для фізико-технічної обробки матеріалів як в Україні, так і за її межами.