асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій, завідувач лабораторіями кафедри

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 1983 року

Профілі:
ELAKPI

Праці:

  1. Удосконалена гайка для з’єднання (роз’єднання) деталей машин в труднодоступних місцях. Настенко, А. В., Дубинюк, О. В., Горобець, О. І., Гузенко, Ю. М.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
  2. Свойства стали с защитными покрытиями. Філюрський, А. А.; Сахно, Р. И.; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. И.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
  3. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О., Моисеенко, Г. С., Сердітов, О. Т., Ключников, Ю. В., Горобець, О. І.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014