Dubniuk

старший викладач, вчений секретар кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика
В КПІ з 1991 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Напрями наукової діяльності: лазерна техніка і технологія та інші високоефективні методи обробки матеріалів.

Педагогічна діяльність: асистент кафедри – з 1991 р по 2000 р.; старший викладач – з 2000 р. по цей час.

З 2000 р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.

Праці:

 1. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики. АС Козырев, ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
 2. Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах. ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
 3. Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств. ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2011
 4. Оцінка і оптимізація економічної ефективності методик лазерного прототипування. ПЮ Везденецький, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2013
 5. Алгоритм проектування та технологічне забезпечення операцій лазерного поверхневого гартування ріжучих інструментів. ВП Котляров, ВЛ Дубнюк. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
 6. Дисципліна «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050503 «М.... ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 7. Курс лекцій з дисципліни «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки.... ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 8. Основи застосування волоконних лазерів у машинобудуванні. ЛП Савіна, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 9. Порівняльний аналіз волоконних та дискових технологічних лазерів. ДМ Рогульський, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 10. Прогнозування та проектування режимів лазерного загартування за результатами чисельних рішень задач теплопровідності. ОП Худякова, ВЛ Дубнюк, ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 11. Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друка.... ВЛ Дубнюк, ОП Худякова, ВП Котляров. ВПІ НТУУ" КПІ", 2014
 12. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування якісних показників операцій лазерної обробки. ВЛ Дубнюк, ВП Котляров, ТП Ворончак. НТУУ" КПІ", 2015
 13. Методичні вказівки з лабораторних і практичних робіт до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів. Зварювальне виробництво». ВВ Джемелінський, ЮВ Ключников, ОТ Сердітов, АМ Лутай, ВЛ Дубнюк. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017