Romanenko

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив Чернігівську філію КПІ, 1975 р.; спеціальність: Технологія машинобудування
Тема дисертації: «Розробка та дослідження технології різки матеріалів лазерним випромінюванням»
Викладає навчальні дисципліни: Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Оптичні системи лазерного технологічного обладнання, Матрична лазерна оптика
В КПІ з 1975 року

Профілі:
Google Scholar
ELAKPI

 

Праці:

 1. Малоотходные процессы резки лучом лазера . В.С.Коваленко, В.В.Романенко, Л.М.Олещук.  . “Техніка”, Київ, 1987
 2. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики. Козырев, А. С., Романенко, В. В.,  Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 2(28). – С. 38–43., 2010
 3. Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1(27). – С. 149–153, 2010
 4. Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 2(28). – С. 10–17, 2010
 5. Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах. Романенко, В. В., Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1(27). – С. 112–118, 2010
 6. Автоматизована установка для високоякісної газолазерної різки металів для потреб поліграфічних виробництв. Романенко, В. В.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 4 (34). – С. 96–102, 2011
 7. Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В., Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1(31). – С. 100–105., 2011
 8. Совершенствование лазерного упрочнения штампов для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1(31). – С. 38–44., 2011
 9. Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів при використанні в поліграфічній промисловості. Романенко, В. В.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 4(38). – С. 90–94, 2012
 10. Автоматизація процесу газолазерної різки металів для забезпечення високої його якості. Йовженко, Ю. Д., Романенко, В. В.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології»  – [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 40-42, 2013
 11. Вимірювання спектрів дифузного відображення від різних поверхонь. Скулевич, В. В., Козирєв, О. С.,  Романенко, В. В..  Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології» [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 74-75, 2013
 12. Дослідження відбиття розсіяного лазерного випромінювання від металевих поверхонь. Спаська, О. О., Козирєв, О. С.,  Романенко, В. В.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології» [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 75-76, 2013
 13. Особенности структурно-фазовых превращений на поверхности при лазерном нагреве. Горбач, А. И., Козырева, А. С.,  Романенко, В. В.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології» [Київ : НТУУ «КПІ»], 2013. – С. 92-93, 2013
 14. Аналіз процесу газолазерної різки металів та розробка пристрою для забезпечення високої якості різки. Йовженко, Ю. Д., Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 56-58., 2014
 15. Газолазерная резка заготовок повышенной толщины. Хижевський, В. В., Козирев, О. С.,  Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 128-130., 2014
 16. Модификация способа газолазерная резка заготовок повышенной толщины. Фшюрский, А. А., Козирєв, О. С.,  Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 127-128, 2014
 17. Підвищення якості процесу лазерної поверхневої обробки в автоматизованому режимі. Свіржевська, М. В., Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій» : тези доповідей, 2014 р., м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 71-72., 2014