Honcharuk

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору»
Викладає навчальні дисципліни: Лазерне технологічне обладнання, Технологія конструкційних материалів
В КПІ з 2005 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: Лазерне формування наплавленого шару, лазерне спікання

Загальна кількість наукових праць -14, винаходів (авторських свідоцтв, патентів) - 3, методичних розробок – 2

Праці:

 1. Лазерне формоутворення просторових металевих конструкцій. ОД Кагляк, ЛФ Головко, ОО Гончарук. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 42, 2009
 2. Influence of laser heating on strength of cubic boron nitride at static loading. ЛФ Головко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (43)), 4-10, 2010
 3. Determination of optimal conditions for laser forming of super hard material tools. ОО Гончарук. Technology audit and production reserves 3 (2 (5)), 39-40, 2012
 4. ENDURANCE OF METAL CONSTRUCTION PRODUCED BY LASER FORMING. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (7 (57)), 43-47, 2012
 5. Influence of laser irradiation on phase structure and strehgth of cubic boron nitride. ОО Гончарук. Technology audit and production reserves 6 (3 (8)), 3-4, 2012
 6. Визначення оптимальних умов лазерного формування абразивних інструментів з надтвердих матеріалів. ОО Гончарук. Технологический аудит и резервы производства 3 (2), 39-40, 2012
 7. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 8. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 мкм на фазовий склад і міцність кубічного нітриду бору. ОО Гончарук. Технологический аудит и резервы производства 6 (3), 3-4, 2012
 9. Вплив лазерного опромінення з різною довжиною хвилі на міцністні характеристики кубічного нітриду бору. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУ" ХПІ", 2012
 10. ОО Гончарук. ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Influence of laser irradiation on phase structure and strehgth of cubic boron nitride, 2012
 11. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 12. Стійкість металевих конструкцій отриманих лазерним формуванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ОВ Сіора, АМ Палагеша, НО Мельник. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 43-47, 2012
 13. Технологія виробництва та обробки матеріалів. ЮГ Коваль, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ" КПІ", 2012
 14. Визначення впливу технологічних параметрів лазерного спікання на процес формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, М Хагеризаде. НТУУ" КПІ", 2013
 15. Вплив лазерного випромінювання на біологічні тканини. ОД Кагляк, АВ Погарченко, ОП Полешко, ОО Гончарук. Система опалювання випускних газів роторного двигуна, 2013
 16. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 МКМ на фазовий склад і міцність кубічного нітриту бору. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ" КПІ", 2013
 17. Дослідження впливу модифікації поверхні зерен надтвердих матеріалів на фізико-механічні властивості композитів. ББ Гордієнко, ОО Гончарук. НТУУ" КПІ", 2013
 18. Дослідження впливу нанодисперсних плазмохімічних металевих порошків на фізико-механічні властивості композитів. ББ Гордієнко, ОО Гончарук. НТУУ" КПІ", 2013
 19. Оптимальні умови формування інструментальних шарів з надтвердих матеріалів лазерним випромінюванням з довжиною хвилі 1, 06 МКМ. ББ Гордієнко, ОО Гончарук, ОД Кагляк. НТУУ" КПІ", 2013
 20. Оцінка впливу функціональних добавок на експлуатаційні властивості композитів. ББ Гордієнко, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2013
 21. Система опалювання випускних газів роторного двигуна. ОД Кагляк, МВ Кондрашов, МО Скляр, ОО Гончарук. Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 МКМ на фазовий склад і міцність кубічного нітриту бору, 2013
 22. Вплив лазерного випромінювання на міцність металізованих шліфпорошків кубічного нітриду бору при статичному навантаженні. МВ Свіржевська, ОО Гончарук, ПО Кончєва. НТУУ «КПІ», 2014
 23. Вплив лазерного випромінювання на міцність термостійкого шліфпорошку кубічного нітриду бору при статичному навантаженні. ЕО Сорокін, ОО Гончарук, СМ Сокіл. НТУУ «КПІ», 2014
 24. Вплив лазерного випромінювання на стабільність кубічного нітриду бора. ОВ Байбакова, АМ Лутай, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2014
 25. Вплив умов лазерного опромінення з довжиною хвилі 1, 06 мкм на геометрію та мікротвердість абразивних шарів з КНБ. ЛВ Камінський, ОО Гончарук, ВВ Ворона. НТУУ «КПІ», 2014
 26. Лазерна гіпертермія біологічних тканин. ОД Кагляк, AB Погарченко, ОО Гончарук. НТУУ «КПІ», 2014
 27. Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору. О Олександрович. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2014
 28. Моделювання теплових процессів при лазерному спіканні інструментальних композитів. ОО Гордієнко, ОО Гончарук, СА Нещеретов. НТУУ «КПІ», 2014
 29. Підвищення продуктивності лазерногоспікання абразивних композитів шляхом введеня композитної суміші. МВ Свіржевська, ОО Гончарук, КС Ковриженко. НТУУ «КПІ», 2014
 30. Сепарація абразивних шліфпорошків лазерним випромінюванням. ГО Сорокін, ОО Гончарук, СД Тисячна. НТУУ «КПІ», 2014
 31. Структурний аналіз абразивних композитів сформованих лазерним спіканням. ЛВ Камінський, ОО Гончарук, СА Нещеретов. НТУУ «КПІ», 2014
 32. The study of the influence of laser hardening conditions on the change in properties of steels. FІI Alaa, O Akimov, L Golovko, O Goncharuk, K Kostyk. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 69-73, 2016
 33. Вплив попередньої термічної обробки та режимів лазерного гартування на структуроутворення сталі. O Akimov, K Kostyk, O Goncharuk. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2016
 34. Вплив умов лазерного опромінення і властивостей зв'язки Бр010 на процес формування інструментальних композитів. ОО Гончарук, МС Пижов, АІ Бова. НТУУ «КПІ», 2016
 35. Коагуляція та гіпертермія біологічних тканин лазерним випромінюванням. ОД Кагляк, ОО Гончарук, АВ Погарченко. НТУУ «КПІ», 2016
 36. Лазерне та плазмове формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, БС Романов, АО Захарчук, ЄВ Кривоногов. НТУУ «КПІ», 2016
 37. Лазерне формоутворення нержавіючих сталей аустенітного класу та марганцевистих вуглецевих сталей. ОД Кагляк, ОО Гончарук, НО Мельник-Кагляк, МО Скляр. Журнал інженерних наук, A20-A32, 2016
 38. Проектування приладу осьового лазерного термо-деформаційного спікання композитів з КНБ. ОО Гончарук, АІ Бова, МС Пижов. НТУУ «КПІ», 2016
 39. Проектування приладу радіального лазерного термо-деформаційного спікання композитів з КНБ. ОО Гончарук, АІ Бова, МС Пижов. НТУУ «КПІ», 2016
 40. Influence of laser irradiation on CBN grains strength. NЕE Goncharuk A. A., Lutai A. M.. Х Міжнародна науково-технічна Web-конференція «Композиційні матеріали» 1 …, 2017
 41. Laser sintering of modified CBN grains. BVU Goncharuk A. A., Lutai A. M., Nikitin Е. E.. Х Міжнародна науково-технічна Web-конференція «Композиційні матеріали» 1 …, 2017
 42. The influence of laser radiation on the stability of cubic boron nitride. TVA Lutai A. M., Goncharuk A. A.. Х Міжнародної науково-технічної Web-конференції «Композиційні матеріали» 1 …, 2017