Holovko

професор кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Доктор технічних наук, професор
Закінчив КПІ, 1974 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент
Тема дисертації: «Технологічні основи керування якістю поверхневого шару при лазерній зміцнюючій обробці матеріалів»
Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія лазерної поверхневої обробки, Процеси лазерної поверхневої обробки, Розробка та оптимізація процесів лазерної технології
 В КПІ з 1974 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

 Коло наукових інтересів проф. Л.Ф. Головка охоплює такі напрями: структурно-фазові перетворення в поверхневих шарах матеріалів при їх нагріванні, термоциклюванні, термодеформаційному зміцненні, легуванні, наплавленні потужним лазерним випромінюванням; явище аномального масопереносу, ініційованого лазерним опроміненням; створення композиційних матеріалів та вирощування трьохвимірних виробів; розробка принципово нових технологій керування жорсткістю складних просторових металевих конструкцій зміненням напруженого стану матеріалу визначених їх ділянок; дослідження комбінованих процесів лазерної обробки матеріалів з використанням додаткових джерел енергії – плазми, електричного розряду, ультразвуку; дослідження процесів взаємодії лазерного випромінювання з біологічними середовищами.


Результати наукових досліджень проф. Л.Ф. Головка були опубліковані у понад 200 наукових працях, у тому числі в 10 монографіях (3 монографії перевидані у США, Китаї та Болгарії, одна видана у США). Також науковець отримав 26 авторських свідоцтв на винаходи та 6 патентів України.

Праці:

 1. Estimating the Technological Parameters of the Process of Hardening Steel by Continuous Radiation of CO2Lasers. | [K OTSENKE TEKHNOLOGICHESKIKH PARAMETROV PROTSESSA UPROCHNENIYA STALI NEPRERYVNYM IZLUCHENIEM CO//2 LAZEROV.]  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1980
 2. Patterns in the Hardening of Iron-Carbon Alloys by Continuous Radiation of a High-power CO2Laser. | [ZAKONOMERNOSTI UPROCHNENIYA ZHELEZOUGLERODISTYKH SPLAVOV NEPRERYVNYM IZLUCHENIEM MOSHCHNOGO CO//2-LAZERA.]  . Golovko, L.F., Kovalenko, V.S., Chernenko, V.S., (...), Vasilets, P.A., Svirgun, A.A.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1980
 3. Упрочнение деталей лучом лазера. ВС Коваленко, ЛФ Головко, ГВ Меркулов, АИ Стрижак. Киев: Техника, 1981
 4. IMPROVING THE DURABILITY OF COAL MINING MACHINE BITS USING LASER IRRADIATION.  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Krasavin, A.P., (...), Sergienko, N.I., Postrigan, Yu.V.. Soviet Surface Engineering and Applied Electrochemistry (English translation of Elektronnaya Obrab, 1985
 5. Increasing the Wear Resistance of Coal-Mining Machine Cutters with the Aid of Laser Radiation. | [POVYSHENIE IZNOSOSTOIKOSTI REZTSOV UGLEDOBYVAYUSHCHIKH MASHIN S POMOSHCH'YU LAZERNOGO IZLUCHENIYA.]  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Krasavin, A.P., (...), Sergienko, N.I., Postrigan', Yu.V.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1985
 6. INFLUENCE OF THE DIMENSIONAL FACTOR ON COMPONENT HARDENING BY CONTINUOUS LASER-BEAM TREATMENT.  . Kovalenko, V.S., Shvets, Yu.I., Golovko, L.F., (...), Sherenkovskaya, G.P., Meranova, N.O.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1986
 7. Nonlinear mathematical models of heat transfer in the presence of strong energy fluxes  . Shvets, Yu.I., Fialko, N.M., Sherenkovskaya, G.P., (...), Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Soviet Materials Science, 1987
 8. Laser surface hardening and electric-spark surface hardening of materials  . Kovalenko, V.S., Verkhoturov, A.D., Golovko, L.F., Podchernyaeva, I.A.. Journal of Soviet Laser Research, 1988
 9. The role of dimensional factors and absorption efficiency in laser surface hardening  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F.. Optics and Lasers in Engineering, 1990
 10. Упрочнение и легирование деталей машин лучом лазера. ВС Коваленко, ЛФ Головко, ВС Черненко. Тэхника, 1990
 11. Assurance of quality of layers produced by laser surfacing or strengthening treatment  . Golovko, L.F., Dyvejk, J., Oreshnik, V.I.. Avtomaticheskaya Svarka, 2001
 12. On the possibility of using laser technology for diamond tool manufacturing  . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Novikov, N.V., Shepelev, A.A., Sorochenko, V.G.. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2004
 13. New developments in laser sintering of diamond cutting disks  . Kovalenko, V., Golovko, L., Meijer, J., Anyakin, M.. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2007
 14. Моделювання температурного поля при зміцненні матеріалів лазерним випромінюванням. ЛФ Головко, СО Лук’яненко, ДС Смаковський, ІЮ Михайлова, .... Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць Інституту …, 2008
 15. Лазерне формоутворення просторових металевих конструкцій. ОД Кагляк, ЛФ Головко, ОО Гончарук. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 42, 2009
 16. Лазерні технології та комп’ютерне моделювання. ЛФ Головко. К.: Вістка, 2009
 17. Моделирование адаптивным сеточным методом температурного поля при лазерной наплавке порошковых материалов. ЛФ Головко, СА Лукьяненко, ДС Смаковский, ВА Агеенко, .... Электронное моделирование, 2009
 18. Влияние лазерного нагрева на прочность кубического нитрида бора при статическом нагружении. ЛФ Головко, АА Гончарук, АД Кагляк. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6), 4-10, 2010
 19. Лазерна люмінесцентна діагностика в онкології. ОД Мамута, ВС Войцехович, ЛФ Головко. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2011
 20. Лазерний люмінесцентний та тепловий аналіз здорової та патологічної біотканини/Мамута ОД, ВС Войцехович, ЛФ Головко. ОД Мамута. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 48-53, 2011
 21. Моделирование процесса бесконтактной лазерной деформации адаптивным методом. ЛФ Головко, СА Лукьяненко, ИЮ Михайлова, ВА Третяк. Электронное моделирование, 2011
 22. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 23. Вплив лазерного опромінення з різною довжиною хвилі на міцністні характеристики кубічного нітриду бору. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, АМ Лутай, ОД Кагляк. НТУ" ХПІ", 2012
 24. Математична модель нагрiвання бiологiчних тканин пiд дieю лазерного випромiнювання. ОД Мамута, МС Рибалко, ЛФ Головко. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (5), 17-21, 2012
 25. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 26. Технологические характеристики электроэрозионной обработки множественным разрядом. ЛФ Головко, ОС Чумаченко. НТУ" ХПИ", 2012
 27. Визначення впливу технологічних параметрів лазерного спікання на процес формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів. ОО Гончарук, ЛФ Головко, ВГ Сороченко, М Хагеризаде. НТУУ" КПІ", 2013
 28. Influence of continuous and pulsed laser radiation on optical and thermal properties of biological tissues  . Mamuta, A.D., Voitsekhovich, V.S., Kachalova, N.M., (...), Zaitsev, S.L., Kravchenko, A.N.. Ukrainian Journal of Physics, 2014
 29. Фізичні методи досліджень. Рентгенівський аналіз залишкових напружень. ЛФ Головко, АМ Лутай, ЮВ Ключников. НТУУ «КПІ», 2014
 30. The study of the influence of laser hardening conditions on the change in properties of steels  . Idan, A.F.I., Akimov, O., Golovko, L., Goncharuk, O., Kostyk, K.. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2016
 31. Дослідження впливу багатократної лазерної обробки на структуру та властивості зістареного дуралюміну. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк. Mechanics and Advanced Technologies 2 (80), 2017
 32. LTA Handbook of Laser Materials Processing. Orlando, 2000;