Дата, рік

Автори

Назва

Видання

2010 А.Т. Сердитов, Ю.В. Ключников, А.В. Желдубовский Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2010. 59
2010 В.В. Романенко, А.С. Козырев, А.А. Шкуренко Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 2010, т.1
2010 В.В. Романенко, А.С. Козырев Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 2010, т.1
2010 В.В. Романенко, А.С. Козырев Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 2010, т.2
2010 А.С. Козырев, В.В. Романенко, В.Л. Дубнюк Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 2010, т.2
2010 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик Поверхнева фінішна обробка виробів Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2010.  – №2/5(44). – С. 68-70.
2011 Л. Ф. Головко, M. С. Блощицин, С. Ю. Діптан Визначення оптимальних умов реалізації процесу лазерно-плазмового наплавлення Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2011. 61 Т1, 212-218с.
2011 О.Д. Мамута,  В.С. Войцехович,  Л.Ф. Головко Лазерна люмінесцентна діагностика в онкології Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2013. 63
2011 Л.Ф. Головко, М.С. Блощицин, С.Ю. Діптан Можливості застосування енергії ультразвукових коливань для покращення якості шарів отриманих лазерним наплавленням Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2013. 63
2012 В.П. Котляров, Д.В. Короткий Трансфокатори для операцій лазерної обробки в поліграфії Технологія і техніка друкарства, № 1(35) (2012)
2012 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик, Я.М. Гніліцький Вплив комбінованої лазерної і ультразвукової імпульсної дії на зміну мікрорельєфу та мікротвердості металевої поверхні Вібрації в техніці та технологіях. – Полтава, 2012.  – №1(65) – С. 69-72.
2012 В.В. Джемелінський, Г.В. Конашевич, Д.А. Лесик Перспективи використання лазерно– ультразвукового оздоблювання та зміцнення поверхонь деталей Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2012. 64
2013 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик Визначення оптимальних параметрів лазерно-ультразвукового зміцнення та оздоблювання поверхонь виробів Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2013. 68
2013 О.О. Гончарук, Л.Ф. Головко, В.Г. Сороченко, Мейсам Хагеризаде Визначення впливу технологічних параметрів лазерного спікання на процес формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2013. 69
2013 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик Вплив імпульсних лазерно-ультразвукових джерел енергії на формування поверхневого шару деталей 2013 Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013.  – №2/5(62). – С. 26-30.
2013 П.В. Кондрашев Дослідження внутрішньої мікроструктури сплавлених фрагментів при реалізації технології «Rapid Prototyping» Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2013. 69
2014 В.П. Котляров, В.Л. Дубнюк Алгоритм проектування та технологічне забезпечення операцій лазерного поверхневого гартування ріжучих інструментів Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2014. 72
2014 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик Комбіноване лазерно-ультразвукове поверхневе зміцнення деталей і можливості його використання при виробництві та ремонті обладнання Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – ПолтНТУ, 2014. – №3(42). – С. 61-69.
2015 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик Особливості формування мікрорельєфу та мікротвердості термічно зміцнених зон сканувальним лазерним променем  Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2015. 73
2015 D.A. Lesyk, S. Martinez, V.V. Dzhemelinskyy, A. Lamikiz, B.N. Mordyuk, G.I. Prokopenko Surface microrelief and hardness of laser hardened and ultrasonically peened AISI D2 tool steel Surface and Coating Technology. – 2015. – Vol. 278. – P. 108-120.
2015 В.П. Котляров, В.Л. Дубнюк, Т.П. Ворончак Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування якісних показників операцій лазерної обробки Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2015. 75
2016 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик, О. Данилейко, В. Хижевський Дослідження мікрорельєфу та структури поверхневого шару при лазерній та ультразвуковій термодеформаційній обробці інструментальної сталі Вісник НТУУ "КПІ". Серія машинобудування. К.: НТУУ "КПІ". - 2016. 78
2016 Alaa Fadhil І Idan, Oleg Akimov, Leonid Golovko, Olexiy Goncharuk, Kateryna Kostyk The study of the influence of laser hardening conditions on the change in properties of steels Eastern-European journal of enterprise technologies Vol 2, No 5(80) (2016)
2016 В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик, С.С. Салій, О.О. Данилейко Забезпечення якості поверхневого шару дрібнорозмірних деталей комбінованою оздоблювально-зміцнювальною обробкою Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – №1(81). – С. 81-85.
2016 S. Martinez, D.A. Lesyk, A. Lamikiz, E. Ukar, V.V. Dzhemelinsky Hardness Simulation of over-tempered Area During Laser Hardening Treatment Physics Procedia. – 2016. – Vol. 83.  – P. 1357 1366.