Technology of Laser Sizing

 Дисципліна «Технологія лазерної обробки (розмірна обробка)» подовжує технологічну підготовку фахівців з урахуванням специфіки побудови технологічних операцій лазерної обробки, що пов’язано із особливостями інструменту – лазерного променю - та їх результатів. Якість технологічного забезпечення процесу обробки визначає його ефективність та конкурентну спроможність, тому важко переоцінити значення дисциплін технологічного напрямку. У циклу технологічних дисциплін навчального плану, який починається з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», подовжується дисципліною «Технологія машинобудування», наступним кроком технологічної освіти є дана дисципліна.

Предметом навчальної дисципліни є технологія лазерної обробки розмірних елементів виробів (отворів, лунок, пазів, щілин, канавок), які повинні відповідати кількісним та якісним критеріям, що визначені технічним завданням (ТЗ) та (або) вихідним кресленням виробу.

Презентації лекцій:

Лекції 1-2

Тема 1. Характеристики нетрадиційних методів обробки
1.1. Порівняння технологічних та техніко-економічних показників, виявлення переваг та недоліків лазерної розмірної обробки (ЛРО)
1.2. Техніко-економічні показники

Тема 2. Фізичні основи ЛРО
2.1. Етапи діяння лазерного променя на заготовку
2.2. Види впливу опромінення на матеріал заготовки
2.3. Шляхи керування результатами лазерного опромінення


Лекції 3-6

Тема 3. Умови та алгоритм проектування технологічної операції ЛРО
3.1. Обставини та умови проектування
3.2. Алгоритм проектування технологічної операції ЛРО

Тема 4. Технологічні схеми обробки порожнин (отворів, лунок, щілин, пазів) різноманітної форми та розмірів
4.1. Методи управління формою попереку порожнини
4.2. Формування та перетворення каустики пучка випромінювання як інструменту


Лекції 7-8 

Тема 4. (продовження)
4.3. Схеми формоутворення глибоких отворів з малим попереком
4.4. Схеми обробки точних та отворів складного профілю
4.5. Методи управління повздовжньою формою порожнини
 

Лекції 9-10 

Тема 5. Методи визначення режиму лазерної обробки порожнини
5.1. Прогнозування результатів обробки за аналітичними моделями
5.2. Проектування режимів ЛРО за аналітичними моделями

 

Лекції 11-12

Тема 5. (продовження)
5.3. Дослідження та моделювання операцій ЛРО
5.4. Проектування режимів ЛРО. Одно критеріальні задачі


Лекції 13-14

Тема 5. (продовження)
5.4. Проектування режимів ЛРО. Одно критеріальні задачі


Лекції 15-16

Тема 5. (продовження)
5.4. Проектування режимів ЛРО. Одно критеріальні задачі


Лекції 17-18

Тема 5. (продовження)
5.5. Проектування режимів ЛРО. Багатокритеріальні задачі

 

 

Методичні вказівки з лабораторних робіт

Лабораторна робота №1. Проектування режимів лазерної розмірної обробки

Лабораторна робота №2. Проектування режимів лазерної розмірної обробки експериментальними методами на базі моделювання процесу обробки