Machine Parts

 Курс «Деталі машин» відносять до професійно-орієнтованих і практичних дисциплін. Основними завданнями курсу є узагальнення інженерного досвіду створення машинобудівельних конструкцій; вивчення типажу, критеріїв роботоздатності деталей, з’єднань та складальних одиниць; розробка наукових основ їхнього розрахунку і проектування; розвинення навичок конструювання та технічної творчості.

Лабораторний практикум

Лабораторна робота № 1. Визначення кривих ковзання і коефіцієнту корисної дії пасової передачі

Лабораторна робота №  2. Вивчення конструкції циліндричного редуктора і його деталей

Лабораторна робота 3. Вивчення конструкції черв ’ячного редуктора і його деталей

Лабораторна робота 4. Дослідження коефіцієнту корисної дії черв’ячного редуктора

Лабораторна робота5. Вивчення конструкції та визначення моменту тертя у підшипниках кочення

Лабораторна робота  6. Визначення коефіцієнту тертя у підшипнику ковзання

Лабораторна робота  7. Визначення критичної частоти обертання вала

Лабораторна робота  8. Дослідження роботи гвинтового механізму


Методичні вказівки з проведення практичних занять, виконання контрольних робіт та курсового проекту

  1. Характеристики механічних передач

  2. Вибір електродвигуна

  3. Визначення передаточних чисел передач. Частоти обертання на валах приводу

  4. Визначення потужностей і обертальних моментів на валах приводу

  5. Приклади розрахунку

    5.1. Кінематичний  і силовий розрахунок індивідуального приводу

    5.2. Кінематичний і силовий розрахунок группового приводу

 

Деталі машин. Кінематичний і силовий розрахунок приводу

 

Навчальні посібники:

Проектування пасових передач


Проєктування ланцюгових передач


Проєктування черв’ячних передач