Порядок денний

засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

яке відбудеться 11 листопада 2021 р. о 1230

  1. Перспективи розвитку ІМЗ ім. Є. О. Патона та роль кафедри ЛТФТ у цьому процесі.

Доповідач: в. о. директора ІМЗ ім. Є. О. Патона Сидоренко Ю. М.

  1. Затвердження плану заходів щодо усунення недоліків у діяльності кафедри за результатами проведеної внутрішньої акредитації (самоаналізу).

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.;

ст. викл. Дубнюк В. Л.

  1. Обговорення результатів щодо проведення першого календарного контролю (атестації) успішності студентів кафедри та заходи щодо виправлення ситуації.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.;

куратори академічних груп

  1. Про початок громадського обговорення та внесення змін у освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти кафедри.

Доповідачі: в. о. зав. каф. Кагляк О. Д.;

ст. викл. Дубнюк В. Л.

  1. Звіт відповідального за профорієнтаційний напрям діяльності кафедри про хід проведення агітаційної роботи до вступної кампанії 2022 року.

Доповідач: ст. викл. Степура О. М.

  1. Звіт відповідального за забезпечення працевлаштування випускників кафедри про стан справ щодо розподілу випускників поточного навчального року.

Доповідач: доц. Кондрашев П. В.

  1. Різне.

В. о. завідувача кафедри ЛТФТ             Олексій КАГЛЯК