Силабус - це документ, який передає інформацію про конкретний курс та визначає очікування та відповідальність. Як правило, він більш вузький за обсягом, ніж навчальна програма. Силабус може бути складений екзаменаційною комісією або підготовлений викладачем або інструктором, який викладає або контролює курс. Це слово також використовується в загальному вигляді для реферату або програми знань і найбільш відоме в цьому сенсі як посилання на два каталоги доктринальних позицій, засуджених Католицькою Церквою у 1864 та 1907 рр.*)

 

Деталі машин і основи конструювання
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів;
Технології та інжиніринг у зварюванні;
Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь.
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання:
денна/дистанційна
Рік підготовки: IІІ курс, 6 семестр
Обсяг дисципліни: 4 кредити 120 годин
Семестровий контроль:/ залік
 
Деталі машин і основи конструювання - Курсовий проект
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів;
Технології та інжиніринг у зварюванні;
Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь.
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна/дистанційна
Рік підготовки: IІІ курс, 6 семестр
Обсяг дисципліни: 1,5 кредити 45 годин
Семестровий контроль:/ захист КП
 
Основи наукових досліджень та технічної творчості
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр III курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни: 4 кредити ECTS (120 годин)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Технологія виробництв та обробка матеріалів-1
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Освітня програма: Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки
Статус дисципліни: вибіркова
Форма навчання: денна
Рік підготовки: ІІІ курс, 1 семестр
Обсяг дисципліни: 2,0 кредитів 60 годин
Семестровий контроль:/ залік
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, яку виконують у два етапи
 
Технологія лазерної розмірної обробки
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: IV курс, 7 семестр
Обсяг дисципліни: 7,0 кредитів 210 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
 
Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр III курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни: 4,5 кредитів ECTS (135 годин)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Фізичні основи лазерних технологій
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр III курс, весінній семестр
Обсяг дисципліни: 4 кредити ECTS (120 годин)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Лазерна розмірна обробка
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 1 семестр
Обсяг дисципліни: 4,0 кредити 120 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, яку виконують у два етапи
 
Лазерне технологічне обладнання
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 1 семестр
Обсяг дисципліни: 4,0 кредитів 120 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, яку виконують у два етапи
 
Лазерне технологічне обладнання - Курсова робота
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 2 семестр
Обсяг дисципліни: 1,0 кредитів 30 годин
 
Матрична лазерна оптика
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: Очна (денна)
Рік підготовки:, семестр 2 курс, перший семестр
Обсяг дисципліни: 4,5 (135)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: вибіркова
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 2 семестр
Обсяг дисципліни: 6,0 кредитів 180 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, розрахунково-графічна робота
 
Проектування випромінювачів технологічних лазерів
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Нормативна
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр 1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни: 3 кредити 90 годин
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
Модульна контрольна робота в два етапи, розрахунково-графічна робота
 
Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Цикл ПП (вибірковий освітній компонент)
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 2 семестр
Обсяг дисципліни: 6,0 кредитів 180 годин
Семестровий контроль: екзамен
Контрольні заходи: дві модульні контрольні роботи

 

 

*) - За матеріалами Вікіпедії