Силабус - це документ, який передає інформацію про конкретний курс та визначає очікування та відповідальність. Як правило, він більш вузький за обсягом, ніж навчальна програма. Силабус може бути складений екзаменаційною комісією або підготовлений викладачем або інструктором, який викладає або контролює курс. Це слово також використовується в загальному вигляді для реферату або програми знань і найбільш відоме в цьому сенсі як посилання на два каталоги доктринальних позицій, засуджених Католицькою Церквою у 1864 та 1907 рр.*)

 

Силабуси
кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 2022-2023 навчальний рік

 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Технологія конструкційних матеріалів

доц. Кондрашев П.В.

нормативна

I

1

4,5

135

екзамен

модульна контрольна робота

Лазерна поверхнева обробка

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

нормативна

I/II

2

6

180

екзамен

 

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною - II курс

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Козирєв О.С.

нормативна

II

4

4,5

135

екзамен

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів-2. Технології та устаткування лазерних процесів

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

нормативна

I/II

2

5,5

165

екзамен

 

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною - III курс

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Козирєв О.С.

нормативна

III

5

4

120

екзамен

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Деталі машин і основи конструювання

доц. Полешко О.П.

нормативна

III

6

6

180

екзамен

модульна контрольна робота

Системи комп'ютерного проєктування

ст. викл. Жук Р.О.

вибіркова

III

6

4

120

залік

 

Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів - Курсова робота

доц. Блощицин М.С.

нормативна

III

6

1

30

захист КР

 

Фізика лазерів

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

III

6

4

120

залік

домашня контрольна робота,

модульна контрольна робота

Деталі машин і основи конструювання - Курсовий проект

доц. Полешко О.П.

нормативна

IV

7

1,5

45

захист КП

 

Технологія лазерної розмірної обробки

проф. Котляров В.П.

нормативна

IV

7

6

180

екзамен

розрахунково-графічна робота

 

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання (ЛТ)

ст. викл. Дубнюк В.Л.

вибіркова

IV

7

4

120

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Променеві засоби зварювання (ЛТ)

доц. Блощицин М.С.

вибіркова

IV

7

4

120

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Проектування оптико-механічних вузлів (ЛТ)

ст. викл. Дубнюк В.Л.

вибіркова

IV

8

4

120

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Проектування та експлуатація лазерного технологічного обладнання (ЛТ)

ст. викл. Дубнюк В.Л.

нормативна

IV

8

4

120

екзамен

модульна контрольна робота

 

Спеціальність: 136 Металургія

Освітня програма: Комп’ютеризовані процеси лиття

 Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Технологія виробництв та обробка матеріалів-1 (136 КПЛ)

доц. Гончарук О.О.

вибіркова

III

5

2

60

залік

модульна контрольна робота

 

 

Рівень вищої освіти: Друий (магістерський)

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Основи наукових досліджень

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

I

1

2

60

залік

 

Проектування технологічних процесів у виробництві - Курсовий проект

доц. Блощицин М.С.

нормативна

I

1

4,5

135

захист КП

 

Проектування технологічних процесів у виробництві-1

 

 

 

проф. Головко Л.Ф.

проф. Котляров В.П.

доц. Блощицин М.С.

ст. викл. Козирєв О.С.

нормативна

I

1

5

150

екзамен

 

Проектування технологічних процесів у виробництві-2

 

 

 

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

1

2,5

75

екзамен

модульна контрольна робота

Спеціальні способи у зварюванні плавленням лазерних та споріднених технологіях

 

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

1

6

180

екзамен

домашня контрольна робота,

модульна контрольна робота

Сучасні методи проектування

доц. Гончарук О.О.

нормативна

I

1

5

150

екзамен

домашня контрольна робота,

модульна контрольна робота

Лазерна розмірна обробка

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

2

5

150

екзамен

модульна контрольна робота

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

I

2

2

60

залік

 

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання

доц. Романенко В.В.

вибіркова

I

2

5

150

екзамен

модульна контрольна робота

Проектування випромінювачів технологічних лазерів

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

I

2

5

150

залік

модульна контрольна робота

Системи комп'ютерного проєктування

ст. викл. Жук Р.О.

вибіркова

I

2

5

150

екзамен

 

Сучасні методи проектування - Курсовий проект

доц. Гончарук О.О.

нормативна

I

2

1,5

45

захист КП

 

Процеси лазерної поверхневої обробки

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

вибіркова

I

 

5

150

екзамен

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

II

3

6

180

залік

 

 

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

 Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Лазерне технологічне обладнання (ЛТ)

доц. Гончарук О.О.

вибіркова

I

2

5

150

залік

модульна контрольна робота

Матрична лазерна оптика (ЛТ)

доц. Романенко В.В.

вибіркова

II

3

3

90

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

 

 Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Прикладна механіка

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Проектування випромінювачів технологічних лазерів (ПМ)

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

I

2

5

150

залік

модульна контрольна робота

 

 

Рівень вищої освіти: Третій (PhD)

 Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітньо наукова програма: Прикладна механіка

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

курс

семестр

кредитів

годин

Методи та обладнання дослідження процесів фізико-технічної обробки

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

вибіркова

II

 

5

150

екзамен

 

Новітні наукові досягнення в галузі машинобудування

проф. Джемелінський В.В.

вибіркова

II

3

5

150

залік

 

 

 

 

 

 2021-2022 навчальний рік

 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

  Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

 

курс

семестр

кредитів

годин

 

 

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

 

 

 

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

III

5

4,5

135

залік

 

Деталі машин і основи конструювання

 

 

 

 

 

доц. Полешко О.П.

нормативна

III

6

4

120

залік

 

Деталі машин і основи конструювання - Курсовий проект

 

 

 

доц. Полешко О.П.

нормативна

III

6

1,5

45

захист КП

 

Основи наукових досліджень та технічної творчості

 

 

 

 

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

III

6

4

120

залік

 

Фізичні основи лазерних технологій

 

 

 

 

 

 

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

III

6

4

120

залік

 

Технологія лазерної розмірної обробки

 

 

 

 

 

проф. Котляров В.П.

нормативна

IV

7

7

210

екзамен

 

Лазерне технологічне обладнання

 

 

 

 

 

 

ст. викл. Дубнюк В.Л.

нормативна

IV

8

4

120

екзамен

модульна контрольна робота

Основи проектування оптико-механічних вузлів

 

 

 

 

ст. викл. Дубнюк В.Л.

вибіркова

IV

8

4

120

залік

модульна контрольна робота

 

 

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Освітня програма: Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

 

курс

семестр

кредитів

годин

 

 

Технологія виробництв та обробка матеріалів-1

 

 

 

 

доц. Гончарук О.О.

вибіркова

III

5

2

60

залік

модульна контрольна робота

 

 

 

Рівень вищої освіти: Друий (магістерський)

 Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

 

курс

семестр

кредитів

годин

 

 

Лазерна розмірна обробка 

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

1

4

120

екзамен

модульна контрольна робота

Лазерне технологічне обладнання - Курсова робота 

доц. Гончарук О.О.

нормативна

I

2

1

30

захист КР

 

Матрична лазерна оптика 

доц. Романенко В.В.

вибіркова

II

1

4,5

135

залік

 

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання 

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Жук Р.О.

вибіркова

I

2

6

180

екзамен

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Проектування випромінювачів технологічних лазерів 

доц. Кагляк О.Д.

нормативна

I

1

3

90

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів 

проф. Котляров В.П.

вибіркова

I

2

6

180

екзамен

дві модульні контрольні роботи

 

 

 

*) - За матеріалами Вікіпедії