У лютому 2014 року був створений студентський науковий гурток «Технологія та обладнання фізико-технічної обробки матеріалів».

Науковий керівник - к.т.н., доцент Кондрашев Павло Васильович.

Староста - Моісеєнко Гліб Сергійович (2014-2016), Сорокін Григорій Олегович (2016 – т.ч.).

Гурток є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, аспірантів та викладачів кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ НТУУ «КПІ», що займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів. Метою гуртка є забезпечення сприятливих умов для ефективної науково-пізнавальної діяльності, розвитку та організації дозвілля студентів, їх інтелектуального та культурного виховання в студентському середовищі НТУУ «КПІ». Основні завдання гуртка:

 • систематизація та поглиблення знань з лазерної техніки та фізико-технічних технологій;
 • підготовка студентів до участі в наукових конкурсах, олімпіадах, наукових семінарах, конференціях тощо;
 • активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей, що відрізняються від традиційних;
 • узагальнення, аналіз та презентація результатів власної науково-дослідницької діяльності шляхом публікації результатів наукових досліджень, доповідей на конференціях, олімпіадах, тощо;
 • використання інформаційних джерел для наукового пошуку;
 • розширення системи знань студентів, безперервне підвищення їх інтелектуального рівня шляхом самоосвіти;
 • підготовка студентської молоді до самостійної наукової роботи.

Основні напрямки гуртка:

 • технологія виготовлення просторових конструкцій лазерним деформуванням;
 • новітні технології лазерного спікання композитів;
 • технологія «Rapid Prototyping»;
 • технологія та обладнання гібридних процесів обробки (поєднання лазерної та плазмової обробки);
 • лазерне технологічне обладнання (системи фокусування, сканери, модулятори, дозатори);
 • лазерні технології виготовлення медичних ендопротезів;
 • технологія лазерної гіпертермії біотканин;
 • технологія та обладнання лазерного зварювання біологічних тканин.

Кількість публікацій у наукових журналах, збірках тез конференції, раціоналізаторські пропозиції, винаходи та ін. за 2015-2016 роки – 5, за 2017-2018 роки – 62.