ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

бакалавр

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс. (4 навчальних роки)

Кваліфікація

Бакалавр прикладної механіки

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

131.1280.1 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

магістр, освітньо-професійна програма

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

денна

Термін навчання

1 рік 4 місяці

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

131.1280.1 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

магістр, освітньо-наукова програма

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

денна

Термін навчання

1 рік 9 місяців

Кваліфікація

інженер-дослідник