Superficial finishing processing of products

В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик

Анотація
Запропоновано новий спосіб поверхневої фінішної обробки виробів аерозольним надзвуковим потоком, утворений ультразвуковим розпилюванням гідроабразивної суміші і прискореним обертальним рухом стиснутого повітря, який може бути використовуваний для очистки, полірування, а також підготовки поверхонь деталей під покриття.

Abstract
The offered method of superficial finishing processing of products aerosol supersonic ternary stream which is formed by ultrasonic dispersion of a hydroabrasive mix and a rotary motion of compressed air, can be used for clearing, polishing, and also preparation of surfaces of details under covering.

Ключові слова
ультразвукове розпилювання, сопло Лаваля, аерозольний потік, очистка, поліровка покриття

Keywords
supersonic atomization, Laval nozzle, aerosol stream, cleaning, surface polishing

Повний текст (PDF)