masters1  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

   Оголошують прийом для здобуття вищої освіти за ступенем магістра.

 

OK  Освітня програма:

 "Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів"

 

OK

 Програми навчання:

 Освітньо-професійна (1 рік 4 місяці)

 Освітньо-наукова (1 рік 9 місяців)

(Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури)
 

 

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).


 

Ключові дати та події
 11 травня – 03 червня (до 18:00)  Реєстрація для складання ЄВІ
 30 червня  Іноземна мова у форматі ЗНО (ЄВІ)
 1 липня
 Початок реєстрації електронних кабінетів
 15–23 липня  Прийом заяв та документів від вступників
 24–30 липня  Фахові вступні випробування
 не пізніше 02 серпня  Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням
 07 серпня 18:00  Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 12 серпня  Терміни зарахування вступників за державним замовленням
 14 серпня 13:00  Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
 не пізніше 19 серпня  Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
Arrow Left1

Шановні вступники!

У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями! atention
Вступники до магістратури складають єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО. Для цього потрібно зареєструватись для проходження ЗНО з 11 травня до 03 червня, та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови.
Єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень.
Цього року можна зарахувати результаті ЄВІ 2020 та 2021 років.

 

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. Деталі на сайті Приймальної комісії.

Перелік документів для вступу:
• паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
• диплом бакалавра (оригінал та копії);
• додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
• творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
• військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
• ідентифікаційний код (оригінал та копії);
• чотири кольорові фотографії 3х4 см.
• два конверти з марками та зворотньою адресою

Копії завіряються у відбірковій комісії інституту за наявності оригіналу. Для подання документів у відбірковій комісії потрібно залишити копії документів.

 

Програми випробувань:
1. ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів» - 2021 рік

2. ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів» - 2021

 atention

Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ =0,25 · П1 + 0,75 · П2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RAs + 2RT,

де RAs – академічна складова (від 2 до 5 балів),
RT – складова творчих досягнень (від 0 до 5 балів).

Детальніше в «Положенні про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра…»

 

.