доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 1966 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Повышение долговечности цепных муфт путем учета влияния смещений валов на износостойкость звездочек»
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин
В КПІ з 1966 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

 Напрямок наукової діяльності: розробка випробувального устаткування та дослідження трибологічних  властивостей нових конструкційних зносостійких композиційних матеріалів і покрить, створюваних спільно з інститутами НАН України.
Творчий доробок складає 150 публікацій, десятки винаходів та патентів,  які застосовуються в промисловості, а також використовувались при створенні  Державних стандартів, методик розрахунків для машинобудування і навчальних фільмів на Київській  студії науково-популярних фільмів.
За значні досягнення удостоєний почесних звань: Заслужений  винахідник  та  Лауреат Премії НТУУ “КПІ”.

 Праці:

 1. Методи неруйнівного контролю конструкцій із композиційних матеріалів /Системи озброєння і військова техніка: наук. журнал - Харківський у-т повітр. сил ім. і. кожедуба, х.2013 р.,№ 3(35).
 2. Підвищення абразивної стійкості сталі 30ХГСН2А шляхом застосування енергозберігаючих технологій поверхневого зміцнення /Проблеми тертя та зношування: наук.-техн.зб.-К.:НАУ,2012, вип.58.
 3. Аналізатор лазерних пучків. Пат. України № 75580;опубл. 10.12. 2012 р., Бюл. № 23.
 4. Конструкції механічних муфт. Навчальний наочний посібник – Київ: НТУУ «КПІ», 2012.
 5. Установка для лазерної обробки. Пат. України № 73493; опубл.25.09. 2012 р., Бюл.№ 18.
 6. Формирование качества поверхностей трения с целью сокра¬щения времени их приработки и повышения износостойкости /Проблеми тертя та зношування: наук. техн. зб. - К.: НАУ, 2011. — Вил. 56.-
 7. виготовлення газотермічних покриттів деталей / Пат. Укр. № 64344 оп. 10.11.2011 р. Бюл.№ 21.
 8. Вплив попередньої термічної обробки на мікротв. та зносостійкість іонноазотованих сталевих матеріалів
 9. Весник НУУ„КПИ”. Машиностроение.– К.: НТУУ „КПІ”. – 2011.–Вип. 63.
 10. Спосіб вигот. порошків із синтет. надтвердих матеріалів / Пат. Укр. № 63066 оп. 26.09.2011 р. Бюл.№ 18.
 11. Спосіб вигот.надтвердих абразивів з покриттям / Пат. Укр. № 63067 оп. 26.09.2011 р. Бюл.№ 18
 12. Збільшення ресурсних показників сталевих деталей машин через застосування енергозберігаючих технологій поверхневого зміцнення /Наукові вісті НТУУ „КПІ”.– 2010.– № 1.
 13. Підвищ. довговічності конструкційних елементів машин при використанні порошкових матеріалів типу ЖЧ25Х3 і ПС5ГШ / Наук. вісті НТУУ „КПІ”.– 2010– № 6.
 14. Абразивна стійкість сталі 38Х2МЮА після іонноазотуючої обробки / Весник НУУ„КПИ”. Машиностр.– К.: НТУУ „КПІ”. – 2010.–Вип59.
 15. Вплив залишкових напружень в іонноазот. поверхн. шарі на зносост. сталі 30ХГСА / Весник НТУУ„КПИ”. Машиностр.– К.: НТУУ „КПІ”. – 2009.– Вип. 55.
 16. Спосіб змащування контактактуючих поверхонь важконавантажених вузлів тертя / Пат. Укр. № 37374 оп. 25.11. 2008 р. Бюл.№ 22.