доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 1976 р.; спеціальність: Фізика металів
Тема дисертації: «Физико-технологические закономерности и технологические условия получения на углеродистых сталях покрытий из карбидов титана и ванадия, их структура, состав, кинетика роста и свойства»
Викладає навчальні дисципліни: Матеріалознавство та технологія матеріалів, Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, Матеріалознавство
В КПІ з 1976 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

 Праці:

 1. Effect of Titanium Carbide and Vanadium Carbide Coatings on the Wear Resistance of Steel. Permyakov, V.G., Serditov, A.T., Byakova, A.V., Loskutov, V.F.. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Chernaya Metallurgiya, 1983
 2. INFLUENCE OF TITANIUM AND VANADIUM CARBIDE COATINGS ON WEAR RESISTANCE OF STEEL. . Permyakov, V.G., Serditov, A.T., Byakova, A.V., Loskutov, V.F.. Steel in the USSR, 1983
 3. Дослідження закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при різних видах фізико-механічної дії. Максимов, Г. Д.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 4. Зносостійкість сталей з карбідним покриттям. Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 5. Нанесення на поверхню сталей покриттів на основі карбідів титану та ванадію. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 6. Особливості формування експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Галицький, Т. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 7. Підвищення властивостей сталей хіміко-термічною обробкою. Дурницький, Д. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 8. Хітин та його похідні, отримання та застосування. Романюк, К. О.; Березіна, Н. О.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 9. Визначення закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при фізико-механічній дії. Прищепа, В. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовський, О. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 10. Властивості сталей після хіміко-термічної обробки. Захарчук, А. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 11. Зміцнення вуглецевих інструментальних сталей матеріалами на основі карбідів перехідних металів ІV-VІ груп. Іванюк, В. М.; Піжов, М. С; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 12. Міжнародні перевезення радіоактивних відходів. Романюк, К. О.; Міненко, Ю. Ю.; Селіванова, Н. Ю.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 13. Нанесення на поверхню сталей карбідних покритів на основі карбідів титану та ванадію. Гжибовецький, Є. С.; Баліцкий, Ю. М.; Ключников, Ю. В.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 14. Перевезення вантажів автомобільним транспортом. Новітні технології пакування, відстеження. Романюк, К. О.; Селіванова, Н. Ю.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 15. Підвищення корозійної стійкості сталей після хіміко-термічної обробки. Філюрський, А. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 16. Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статистическом нагружении. Желдубовский А.В.; Сердитов А.Т.; Ключников Ю.В.; Моисеенко .С.; Романов .С.. Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 28. – С. 71–78., 2014
 17. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О.; Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. І.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 18. Технології перевезення небезпечних вантажів сьомого класу (радіоактивних матеріалів). Міненко, Ю. Ю.; Селіванова, Н. Ю.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 19. Формування експлуатаційних властивостей конструкційних сплавів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Сорокін, Г. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014