AntonovMotorSichProgresstech

За останні три роки частка працевлаштованих спеціалістів та магістрів складає 100 %, в тому числі за фахом - 69,81 %.

Провідним підприємством-партнером, яке є базовим роботодавцем для випускників та сприяє матеріально-технічному і науково-інноваційному розвитку кафедри є Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ, договір щодо працевлаштування випускників кафедри №0002К від 21.09.2010 р.

Paton

Протягом останніх років кілька випускників кафедри освітнього ступеня магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст працевлаштовані до установ що займаються постачанням, пуско-налагоджуванням та поточним ремонтом лазерного медичного обладнання.

 

 

Назва наукової школи кафедри: академічна школа лазерної технології проф. В. С. Коваленка «Процеси взаємодії високоенергетичних потоків з речовиною, нетрадиційні технології обробки матеріалів», заснована у 1964 р. в КПІ з початком перших досліджень лазерної технології в Україні.
Підтвердженням наявності наукової школи є:
– досвід і безперервна підготовка наукових кадрів;
– виконання наукової тематики (бюджетної, господарської, ініціативної);
– НПП кафедри мають певні здобутки в науковій, науково-інноваційній та науково-методичній діяльності, публікації в наукометричній базі Scopus.

Кафедрою викладається близько 30 навчальних дисциплін. Для забезпечення навчального процесу в складі кафедри Лазерної техніки та фізико-технічних технологій створені такі лабораторії:

Назва лабораторії

Дисципліни, з яких проводяться лабораторні роботи

123-19 к.

Лазерної обробки

Технологія лазерної поверхневої обробки,

Процеси лазерної поверхневої обробки

124-19 к.

Навчально-наукова лазерних досліджень

Методи з'єднання органічних матеріалів,

Математичне моделювання об'єктів та систем,

Оптимізація технологічних об'єктів та систем

127-19 к.

Лазерної техніки та технології

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів

128-19 к.

Обробки різанням

Технологія конструкційних матеріалів

129-19 к.

Фізико-технічних методів обробки

Технологія конструкційних матеріалів

131-19 к.

Лазерного технологічного обладнання

Процеси лазерної поверхневої обробки,

Розробка та оптимізація процесів лазерної технології

215-19 к.

Тертя та втомленої міцності

Деталі машин

338-19 к.

Лазерної розмірної обробки

Технологія лазерної розмірної обробки,

Лазерна розмірна обробка,

Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів

429-19 к.

Деталей машин

Деталі машин

431-19 к.

Деталей машин

Деталі машин

437-19 к.

Матеріалознавства

Технологія конструкційних матеріалів

438-19 к.

Термічної обробки

Технологія конструкційних матеріалів

440-19 к.

Фізичних методів досліджень

Фізичні методи досліджень

441-19 к.

Електрозварювання

Технологія конструкційних матеріалів

442-19 к.

Оптики та лазерної техніки

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною,

Технологія лазерної розмірної обробки

444-19 к.

Навчально-наукова верстатів з ЧПК

Методи та обладнання дослідження процесів фізико-технічної обробки

446-19 к.

Ливарного виробництва

Технологія конструкційних матеріалів

447-19 к.

Обробки тиском

Технологія конструкційних матеріалів

 
У лютому 2014 року на базі студентської навчально-наукової лабораторії (407-19к.) був створений студентський науковий гурток «Технологія та обладнання фізико-технічної обробки матеріалів».
Науковий керівник - к.т.н., доцент Кондрашев Павло Васильович.

               

Chaussures d'