асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій, завідувач лабораторіями кафедри

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів
В КПІ з 1983 року

Профілі:
ELAKPI

Праці:

 1. Удосконалена гайка для з’єднання (роз’єднання) деталей машин в труднодоступних місцях. Настенко, А. В., Дубинюк, О. В., Горобець, О. І., Гузенко, Ю. М.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 2. Свойства стали с защитными покрытиями. Філюрський, А. А.; Сахно, Р. И.; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. И.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 3. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О., Моисеенко, Г. С., Сердітов, О. Т., Ключников, Ю. В., Горобець, О. І.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014

 

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 1966 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Тема дисертації: «Повышение долговечности цепных муфт путем учета влияния смещений валов на износостойкость звездочек»
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин
В КПІ з 1966 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

 Напрямок наукової діяльності: розробка випробувального устаткування та дослідження трибологічних  властивостей нових конструкційних зносостійких композиційних матеріалів і покрить, створюваних спільно з інститутами НАН України.
Творчий доробок складає 150 публікацій, десятки винаходів та патентів,  які застосовуються в промисловості, а також використовувались при створенні  Державних стандартів, методик розрахунків для машинобудування і навчальних фільмів на Київській  студії науково-популярних фільмів.
За значні досягнення удостоєний почесних звань: Заслужений  винахідник  та  Лауреат Премії НТУУ “КПІ”.

 Праці:

 1. Методи неруйнівного контролю конструкцій із композиційних матеріалів /Системи озброєння і військова техніка: наук. журнал - Харківський у-т повітр. сил ім. і. кожедуба, х.2013 р.,№ 3(35).
 2. Підвищення абразивної стійкості сталі 30ХГСН2А шляхом застосування енергозберігаючих технологій поверхневого зміцнення /Проблеми тертя та зношування: наук.-техн.зб.-К.:НАУ,2012, вип.58.
 3. Аналізатор лазерних пучків. Пат. України № 75580;опубл. 10.12. 2012 р., Бюл. № 23.
 4. Конструкції механічних муфт. Навчальний наочний посібник – Київ: НТУУ «КПІ», 2012.
 5. Установка для лазерної обробки. Пат. України № 73493; опубл.25.09. 2012 р., Бюл.№ 18.
 6. Формирование качества поверхностей трения с целью сокра¬щения времени их приработки и повышения износостойкости /Проблеми тертя та зношування: наук. техн. зб. - К.: НАУ, 2011. — Вил. 56.-
 7. виготовлення газотермічних покриттів деталей / Пат. Укр. № 64344 оп. 10.11.2011 р. Бюл.№ 21.
 8. Вплив попередньої термічної обробки на мікротв. та зносостійкість іонноазотованих сталевих матеріалів
 9. Весник НУУ„КПИ”. Машиностроение.– К.: НТУУ „КПІ”. – 2011.–Вип. 63.
 10. Спосіб вигот. порошків із синтет. надтвердих матеріалів / Пат. Укр. № 63066 оп. 26.09.2011 р. Бюл.№ 18.
 11. Спосіб вигот.надтвердих абразивів з покриттям / Пат. Укр. № 63067 оп. 26.09.2011 р. Бюл.№ 18
 12. Збільшення ресурсних показників сталевих деталей машин через застосування енергозберігаючих технологій поверхневого зміцнення /Наукові вісті НТУУ „КПІ”.– 2010.– № 1.
 13. Підвищ. довговічності конструкційних елементів машин при використанні порошкових матеріалів типу ЖЧ25Х3 і ПС5ГШ / Наук. вісті НТУУ „КПІ”.– 2010– № 6.
 14. Абразивна стійкість сталі 38Х2МЮА після іонноазотуючої обробки / Весник НУУ„КПИ”. Машиностр.– К.: НТУУ „КПІ”. – 2010.–Вип59.
 15. Вплив залишкових напружень в іонноазот. поверхн. шарі на зносост. сталі 30ХГСА / Весник НТУУ„КПИ”. Машиностр.– К.: НТУУ „КПІ”. – 2009.– Вип. 55.
 16. Спосіб змащування контактактуючих поверхонь важконавантажених вузлів тертя / Пат. Укр. № 37374 оп. 25.11. 2008 р. Бюл.№ 22.

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук, доцент
Закінчив КПІ, 1976 р.; спеціальність: Фізика металів
Тема дисертації: «Физико-технологические закономерности и технологические условия получения на углеродистых сталях покрытий из карбидов титана и ванадия, их структура, состав, кинетика роста и свойства»
Викладає навчальні дисципліни: Матеріалознавство та технологія матеріалів, Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, Матеріалознавство
В КПІ з 1976 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

 Праці:

 1. Effect of Titanium Carbide and Vanadium Carbide Coatings on the Wear Resistance of Steel. Permyakov, V.G., Serditov, A.T., Byakova, A.V., Loskutov, V.F.. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Chernaya Metallurgiya, 1983
 2. INFLUENCE OF TITANIUM AND VANADIUM CARBIDE COATINGS ON WEAR RESISTANCE OF STEEL. . Permyakov, V.G., Serditov, A.T., Byakova, A.V., Loskutov, V.F.. Steel in the USSR, 1983
 3. Дослідження закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при різних видах фізико-механічної дії. Максимов, Г. Д.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 4. Зносостійкість сталей з карбідним покриттям. Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 5. Нанесення на поверхню сталей покриттів на основі карбідів титану та ванадію. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 6. Особливості формування експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Галицький, Т. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 7. Підвищення властивостей сталей хіміко-термічною обробкою. Дурницький, Д. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 8. Хітин та його похідні, отримання та застосування. Романюк, К. О.; Березіна, Н. О.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2013
 9. Визначення закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при фізико-механічній дії. Прищепа, В. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовський, О. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 10. Властивості сталей після хіміко-термічної обробки. Захарчук, А. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 11. Зміцнення вуглецевих інструментальних сталей матеріалами на основі карбідів перехідних металів ІV-VІ груп. Іванюк, В. М.; Піжов, М. С; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 12. Міжнародні перевезення радіоактивних відходів. Романюк, К. О.; Міненко, Ю. Ю.; Селіванова, Н. Ю.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 13. Нанесення на поверхню сталей карбідних покритів на основі карбідів титану та ванадію. Гжибовецький, Є. С.; Баліцкий, Ю. М.; Ключников, Ю. В.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 14. Перевезення вантажів автомобільним транспортом. Новітні технології пакування, відстеження. Романюк, К. О.; Селіванова, Н. Ю.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 15. Підвищення корозійної стійкості сталей після хіміко-термічної обробки. Філюрський, А. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 16. Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статистическом нагружении. Желдубовский А.В.; Сердитов А.Т.; Ключников Ю.В.; Моисеенко .С.; Романов .С.. Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 28. – С. 71–78., 2014
 17. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О.; Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. І.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 18. Технології перевезення небезпечних вантажів сьомого класу (радіоактивних матеріалів). Міненко, Ю. Ю.; Селіванова, Н. Ю.; Сердітов, О. Т.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 19. Формування експлуатаційних властивостей конструкційних сплавів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Сорокін, Г. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014

доцент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка
Тема дисертації: «Просторові статичні задачі механіки крихкого руйнування матеріалів з початковими напруженнями»
Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія металів
В КПІ з 1985 року

Профілі:
ELAKPI
Google Scholar
 

1979 р. – Закінчив Київський державний університет ім Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет, по спеціальності “Механіка“;
1979 р.– інженер ІЕЗ ім Є.О.Патона;
1982 р. – інженер інституту механіки;
1982 – аспірант інституту механіки;
З 01.12.1985 р. – асистент кафедри технології конструкційних матеріалів, з 01.04.1989 р. – доцент кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства.

Напрямки наукових досліджень:механіка руйнування матеріалів, хіміко-термічна обробка, електронно-вакуумне напилення, лазерна технологія.

Загальна кількість наукових праць -50, винаходів (авторських свідоцтв, патентів) - 3, методичних розробок – 12.

Праці:

 1. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2010
 2. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Митич, Милош; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2013
 3. Дослідження закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при різних видах фізико-механічної дії. Максимов, Г. Д.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 4. Зносостійкість сталей з карбідним покриттям. Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 5. Іонно-дифузійне насичення сталей. Дурніцький, Д.; Ключников, Ю. В.; Лутай, А. М.. , 2013
 6. Механізми формоутворення просторових металевих конструкцій локальними тепловими джерелами. Романов, Б. С.; Оратівська, Г. М.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.; НТУУ «КПІ». , 2013
 7. Нанесення на поверхню сталей покриттів на основі карбідів титану та ванадію. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 8. О некоторых свойствах стали с защитными покрытиями. Али, Мухамед; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 9. Об одном методе оценки остаточной долговечности материала в условиях длительного статистического нагружения. Аль Хавальди, Али; Сердитов, А. Т.; Желдубовский, А. В.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 10. Особливості формування експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Галицький, Т. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 11. Перспективи використання лазерного формування в промисловості та ідеї майбутнього розвитку. Романов, Б. С.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.; НТУУ «КПІ». , 2013
 12. Підвищення властивостей сталей хіміко-термічною обробкою. Дурницький, Д. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 13. Удосконалена обтискна шайба для осьової фіксації деталей на пустотілих валах. Сердюков, Д. В.; Філончук, В. В.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.; Ключников, Ю. В.. , 2013
 14. Визначення закономірності формування параметрів поверхневого шару матеріалів при фізико-механічній дії. Прищепа, В. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовський, О. В.. , 2014
 15. Властивості сталей після хіміко-термічної обробки. Захарчук, А. О.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 16. Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала. Баліцкий, Ю. М.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Желдубовский, А. В.. , 2014
 17. Вплив комбінованої обробкі на фазовии склад та залишкові напруження в штампових сталях. Баліцький, Ю. М.; Джемелінський, В. В.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 18. Залишкові напруження та їх вплив на властивості деталей машин. Баліцький, Ю. М.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 19. Зміцнення вуглецевих інструментальних сталей матеріалами на основі карбідів перехідних металів ІV-VІ груп. Іванюк, В. М.; Піжов, М. С; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 20. Лазерні технології у виробництві пружних елементів. Дурницький, Д. А.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 21. Нанесення на поверхню сталей карбідних покритів на основі карбідів титану та ванадію. Гжибовецький, Є. С.; Баліцкий, Ю. М.; Ключников, Ю. В.; Сердітов, О. Т.. , 2014
 22. Оценка запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению. Максименко, М. В.; Желдубовский, А. В.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобец, А. И.. , 2014
 23. Підвищення корозійної стійкості сталей після хіміко-термічної обробки. Філюрський, А. А.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 24. Свойства стали с защитными покрытиями. Філюрський, А. А.; Сахно, Р. И.; Сердитов, А. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. И.. , 2014
 25. Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статистическом нагружении. Желдубовский, Александр Владимирович; Сердитов, Александр Тимофеевич; Ключников, Юрий Валентинович; Моисеенко, Глеб Сергеевич; Романов, Богдан Сергеевич; Желдубовський, О. В.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Моісеєнко, Г. С.; Романов, Б. С.; Zheldubovskyi, A. V.; Serditov, A. T.; Klyuchnikov, Yu. V.; Moiseenko, G. S.; Romanov, B. S.. , 2014
 26. Стійкість сталей з покриттям на основі карбідів титану та ванадію. Машкара, Р. О.; Моисеенко, Г. С.; Сердітов, О. Т.; Ключников, Ю. В.; Горобець, О. І.. , 2014
 27. Стойкость сплавов в условиях абразивного износа и сухого трения скольжения. Кравець, О. В.; Магльований, Е. М.; Сердітов, А. Т.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 28. Умови, причини та механизми виникнення залишкових напружень. Дурницький, Д. А.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 29. Фізичні методи досліджень. Рентгенівський аналіз залишкових напружень. Головко, Л. Ф.; Лутай, А. М.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 30. Формування експлуатаційних властивостей конструкційних сплавів, як наслідок запровадженої технології обробки їх поверхні. Сорокін, Г. О.; Сердітов, О. Т.; Желдубовський, О. В.; Ключников, Ю. В.. , 2014
 31. Дослідження зносостійких покриттів на штампах та деталях машин. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Хорошуля, М.В.; Хребтов, О.Д.. , 2016
 32. Зміцнення сталей У7-У12 хіміко-термічною обробкою та вплив його на корозійну стійкість. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Гавриш, К.А.; Лівандовський, А.В.. , 2016
 33. К оценке запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению, с учетом концентрации напряжений. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Киященко, О.М.; Мунир, Аль Хавальді. , 2016
 34. Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінія. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Лутай, Анатолій Миколайович; Добонін, А.А.; Бистрікер, Ф.Е.; Фролов, Володимир Костянтинович; Кондрашев, Павло Васильович. , 2016
 35. Підвищення ефективності робочого інструменту обладнання переробного виробництва модифікуванням його поверхонь нітридом титану. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Кир’янова, К. О.; Пещеров, О. В.. , 2016
 36. Підвищення якості розмірної обробки дугою накладанням ультразвукових коливань. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Масльоний, О.С.; Пижов, М.С.; Скляр, А.В.. , 2016
 37. Співставлення дробоударного та лазерного формоутворення конструкцій з дуралюміну. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Лутай, Анатолій Миколайович; Скляр, А.В.; Бистрікер, Ф.Е.. , 2016
 38. Стійкість сталей після хіміко-термічної обробки карбідами титану та ванадію. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Горобець, Олександр Іванович; Джумаєв, Д.І.; Остапенко, О.С.. , 2016
 39. Упрочнение сталей карбидными покрытиями. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Моісеєнко, Г. С.; Мунир, Аль Хавальді. , 2016
 40. Хіміко-термічна обробка сталей і твердих сплавів. Ключников, Юрій Валентинович; Ключников, Юрій Валентинович; Сердітов, Олександр Тимофійович; Ладиженський, М.А.; Кулик, Р.М.; Кубанкин, К.С.. , 2016

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Кагляк Олексій Дмитрович

В. о. завідувача кафедри; кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний за навчально-методичну роботу; Гарант бакалаврського рівня підготовки

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Фізика лазерів, Інженерні основи технологічних лазерів, Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси:  Лазерне формоутворення листових металевих просторових конструкцій складної конфігурації

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

Головко Леонід Федорович

доктор технічних наук, професор

Гарант магістерського рівня освітньо-наукової підготовки

Закінчив КПІ, 1974 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент

Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Технологія лазерної поверхневої обробки, Процеси лазерної поверхневої обробки, Розробка та оптимізація процесів лазерної технології

 В КПІ з 1974 року

Наукові інтереси: Підвищення ефективності хіміко-термічної обробки лазерним модифікуванням поверхонь. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання. Збільшення міцності зчеплення й розширення меж застосування газотермічних покриттів застосуванням лазерного термоциклування

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Котляров Валерій Павлович

доктор технічних наук, професор

Контроль за дисциплінами спеціального напряму підготовки, проведенням курсового проектування та виконання атестаційних робіт магістерського рівня підготовки;Патентування винаходів співробітників та здобувачів вищої освіти

Закінчив Ленінградський політехнічний інститут, 1967 р.; спеціальність:Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Технологія лазерної розмірної обробки, Лазерна розмірна обробка, Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів.

В КПІ з 1970 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Анякін Микола Іванович

доктор технічних наук, доцент

Міжнародна наукова робота; Мала академія наук

Закінчив КПІ, 1981 р.; спеціальність:технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни:Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем

В КПІ з 1977 року

Наукові інтереси:  Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Блощицин Михайло Сергійович

кандидат технічних наук, доцент

Електронний кампус

Закінчив КПІ, 2004 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Променеві засоби зварювання, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 2004 року

Наукові інтереси: Лазерне та комбіноване газопорошкове наплавлення

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Гончарук Олексій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Науково-інноваційна робота

Закінчив КПІ, 2005 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Лазерне технологічне обладнання, Технологія конструкційних материалів

В КПІ з 2005 року

Наукові інтереси: Процеси виготовлення абразивних інструментів з НТМ з застосуванням лазерного термодеформаційного спікання

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Ключников Юрій Валентинович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчально-виховна робота

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1979 р.; спеціальність: Механіка

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів, Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Термообробка та покриття

В КПІ з 1985 року

Наукові інтереси: Механіка руйнування матеріалів, хіміко-термічна обробка, електронно-вакуумне напилення, лазерні технології

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Кондрашев Павло Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Забезпечення працевлаштування випускників

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси: Лазерне сплавлення порошкових матеріалів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Лесик Дмитро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Робота у гуртожитку

Закінчив КПІ, 2011 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності, Технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2011 року

Наукові інтереси: Постобробка виробів, виготовлених з використанням адитивних технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Полешко Олександр Пантелійович

кандидат технічних наук, доцент

Контроль за дисциплінами напряму «Деталі машин» та «Основи конструювання»

Закінчив КПІ, 1969 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 1979 року

Наукові інтереси: Пов'язані з вивченням конструкційної міцності крихких неметалевих матеріалів, розробкою елементів конструкцій і вузлів машин

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Романенко Віктор Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Організація та контроль проведення практики

Закінчив Чернігівську філію КПІ, 1975 р.; спеціальність: Технологія машинобудування

Викладає навчальні дисципліни: Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Оптичні системи лазерного технологічного обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1975 року

Наукові інтереси: Прецизійні технології лазерної контурної обробки та прошивки отворів. Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням лазерно-ливарних процесів й відповідне обладнання.

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Сердітов Олександр Тимофійович

кандидат технічних наук, доцент

Закінчив КПІ, 1976 р.; спеціальність: Фізика металів

Викладає навчальні дисципліни: Матеріалознавство та технологія матеріалів, Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, Матеріалознавство

В КПІ з 1976 року

Наукові інтереси: Фізико-технологічні закономірності та технологічні умови отримання покриттів

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Горобець Олександр Іванович

старший викладач, завідувач лабораторіями кафедри

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Закінчив КПІ, 1993 р.; спеціальність: Устаткування і технологія зварювального виробництва

Викладає навчальні дисципліни: Технологія конструкційних матеріалів

В КПІ з 1983 року

Наукові інтереси:
Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Дубнюк Віктор Леонідович

старший викладач, вчений секретар кафедри

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика

В КПІ з 1991 року

Наукові інтереси: Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D технологій

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Жук Руслан Олегович

старший викладач

Організація та проведення ректорського контролю; Рейтинг НПП

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем, Променеві засоби зварювання, Автоматизоване проектування, Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси: Адитивні технології лазерної газо-порошкової наплавки та відновлення деталей машинобудівної галузі

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Козирєв Олексій Сергійович

старший викладач

Інформаційні ресурси кафедри

Закінчив КПІ, 1992 р.; спеціальність: Машини і технологія високоефективних процесів обробки

Викладає навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та технічної творчості, Технологія лазерної розмірної обробки, Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Лазерна розмірна обробка

В КПІ з 1992 року

Наукові інтереси: Математичне моделювання фізичних процесів при лазерній обробці матеріалів. Статистичні методи досліджень

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Степура Олександр Миколайович

старший викладач

Профорієнтаційна робота

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями

Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання

В КПІ з 2002 року

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Данилейко Олександр Олександрович

асистент
Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

Салій Сергій Сергійович

асистент

Наукові інтереси:

Профілі в наукових базах даних:
ORCID
Web of Science
Scopus
Google Scholar
Система Intellect

 

 

 

 

 

 

Stepura

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин і основи конструювання
В КПІ з 2002 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

У 2008 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ»

Праці:

 1. Study of the process of rapid prototyping with laser beam . Kovalenko, V., Anyakin, M., Kondrashov, P., (...), Stepura, A., Zhuk, R.. ICALEO 2006 - 25th International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2006
 2. Study of the work gas flow on the laser cut parameters in tube workpiece . Zhuk, R., Anyakin, M., Kondrashev, P., (...), Muckhoid, O., Kovalenko, V.. 26th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2007 - Congress Proceedings, 2007
 3. Research on Laser Micromachining at Medical Stents Manufacturing. V Kovalenko, J Meijer, J Yao. Proceedings of ISEM-XVI-International Symposium on Electro-Machining, 443-448, 2010
 4. Some results of studying laser micromachining at medical stents manufacturing. V Kovalenko, M Anyakin, R Zhuk, P Kondrashev, O Stepura, J Meijer. International journal of nanomanufacturing 6 (1-4), 253-263, 2010
 5. Дослідження технології лазерного фрезерування. МІ Анякін, М Наєбі, РО Жук, ПВ Кондрашев, ОМ Степура. ВПІ НТУУ" КПІ", 2012
 6. Система для моніторингу лазерної обробки. МІ Анякін, ВС Коваленко, РО Жук, ОМ Степура, ПВ Кондрашев, .... КНТУ, 2012
 7. Influence of the interaction of focused laser beam and gas-powder stream on the quality of laser processing. V Kovalenko, J Yao, Q Zhang, P Kondrashev, M Anyakin, R Zhuk, .... Procedia CIRP 6, 498-503, 2013
 8. Laser milling of the intractable materials. V Kovalenko, J Yao, Q Zhang, M Nayebi, M Anyakin, R Zhuk, O Stepura, .... Procedia CIRP 6, 504-509, 2013
 9. Лазерне фрезерування матеріалів. КВ Клименко, М Наєбі, ОМ Степура, МІ Анякін. НТУУ «КПІ», 2013
 10. Technology of dimensional laser processing of intractable materials. NI Anyakin, M Nayebi, VS Kovalenko, VV Kremenitskii, RO Zhuk, .... Surface Engineering and Applied Electrochemistry 50 (1), 1-8, 2014
 11. Імплантанція експериментального стента, виготовленого за технологією лазерного фрезерування в черевну аорту щура. ПЛ Бик, МІ Анякін, ВГ Мішалов, РО Жук, ОМ Степура, ВМ Голінко, .... Літопис травматології та ортопедії, 241-241, 2014
 12. Productivity and quality of cladding with a coaxial supply of laser radiation and a gas—powder mixture (Jet). Q Zhang, J Yao, VS Kovalenko, X Hu, NI Anyakin, PV Kondrashev, .... Surface Engineering and Applied Electrochemistry 51 (4), 339-346, 2015
 13. Дослідження технології лазерного виготовлення ендопротезів. МІ Анякін, ОМ Степура, ОВ Байбакова, МО Скляр, ТВ Кривко. НТУУ «КПІ», 2016
Lesyk

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

кандидат технічних наук
Закінчив КПІ, 2011 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Тема дисертації: «Технологічне забезпечення якості поверхневого шару деталей комбінованою лазерно-ультразвуковою обробкою»
Викладає навчальні дисципліни: Основи професійної діяльності, Технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин і основи конструювання
В КПІ з 2011 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
ELAKPI

Праці:

 1. Поверхнева фінішна обробка виробів. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (5), 68-70, 2010
 2. Use of laser-ultrasonic technology for finishing-strengthening processes. LDA Dzhemelinskyy V.V., Prokopenko G.I.. Proc. Materials of fifth Int. Conf. «Laser technologies in welding and …, 2011
 3. PERSPECTIVES USE OF LASER-ULTRASONIC FINISHING AND STRENGTHENING OF THE SURFACES DETAILS. ВВ Джемелінський, ГЮ Конашевич, ДА Лесик. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2012
 4. Вплив комбінованої лазерної і ультразвукової імпульсної дії на зміну мікрорельєфу та мікротвердості металевої поверхні. ЯМГ В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик. 1 65, 69-72, 2012
 5. Перспективи використання лазерно–ультразвукового оздоблювання та зміцнення поверхонь деталей. ЛДА Джемелінський В.В., Конашевич Г.В.. 64, 184-189, 2012
 6. Combined laser and ultrasonic finishing and strengthening processing steel products. KOP Dzhemelinskyi V.V., Lesyk D.A.. Proc. Materials of sixth Int. Conf. «Laser technologies in welding and …, 2013
 7. Determining the optimal parameters of laser-ultrasonic hardening and finishing of the surfaces products. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 15-18, 2013
 8. Визначення оптимальних параметрів лазерно-ультразвукового зміцнення та оздоблювання поверхонь виробів. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
 9. Вплив імпульсних лазерно-ультразвукових джерел енергії на формування поверхневого шару деталей. ВВ Джемелінський, ДА Лесик. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (5), 26-30, 2013
 10. Вплив лазерного нагріву та ультразвукого деформування на зміну мікрорельєфу сталі 12Х18Н9Т. ДА Лесик, ВВ Джемелінський. НТУУ «КПІ», 2014
 11. Комбiноване лазерно-ультразвукове поверхневе змiцнення деталей i можливостi його використання при виробництвi та ремонтi обладнання//Збiрник науко.... ВВ Джемелiвський, ДА Лесик. ПолтНТУ.-2014.-№ 3 (42).-С. 61-69, 61, 2014
 12. Перспективи використання комбінованої лазерно-фрикційної зміцнювальної обробки інструментальних сталей. МВ Диптан, ДА Лесик, ВВ Джемелінський. НТУУ «КПІ», 2014
 13. An overview of laser surface modification of die steels. DA Lesyk. DA Lesyk, S. Martinez, VV Dzhemelinskyi, BN Mordyuk, A. Lamikiz, GI …, 2015
 14. Effects of laser and ultrasonic treatments on wear resistance and friction force of the surface layer of AISI D2 tool steel. TIV Dzhemelinskyi V.V., Lesyk D.A., Mordyuk B.N., Prokopenko G.I., Lamikiz A .... Proc. Materials of thirtieth-first Int. Conf. «The promising directions of …, 2015
 15. Surface hardening of the steel parts by laser and ultrasonic treatment. PGI Lesyk D.A. , Martinez S., Dzhemelinskyi V.V., Lamikiz A., Mordyuk B.N.. Proc. Materials of sixth Int. Conf. «Laser technologies in welding and …, 2015
 16. Surface microrelief and hardness of laser hardened and ultrasonically peened AISI D2 tool steel. DA Lesyk, S Martinez, VV Dzhemelinskyy, А Lamikiz, BN Mordyuk, .... Surface and Coatings Technology 278, 108-120, 2015
 17. Особливості формування мікрорельєфу та мікротвердості термічно зміцнених зон сканувальним лазерним променем. ДА Лесик, ВВ Джемелінський. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
 18. Hardness Simulation of over-tempered Area During Laser Hardening Treatment. S Martínez, D Lesyk, A Lamikiz, E Ukar, V Dzhemelinsky. Physics Procedia 83, 1357-1366, 2016
 19. RESEARCH OF MICRORELIEF AND STRUCTURE OF THE SURFACE LAYER BY LASER AND ULTRASONIC THERMO-STRAINING TREATMENT OF TOOL STEEL. Д Лесик, В Джемелінський, О Данилейко, В Хижевський. Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute" 3 (78), 2016
 20. Дослідження мікрорельєфу та структури поверхневого шару при лазерній та ультразвуковій термодеформаційній обробці інструментальної сталі. ДА Лесик, ВВ Джемелінський, ОО Данилейко, ВВ Хижевський. НТУУ" КПІ", 2016
 21. Технологічне забезпечення якості поверхневого шару деталей комбінованою лазерно-ультразвуковою обробкою. ДА Лесик. НТУУ" КПІ", 2016
 22. DETERMINATION OF OPTIMUN REGIMES OF COMBINED LASER-ULTRASONIC HARDENING AND FINISHING OF TOOL STEEL AISI D2. D LESYK, V DZHEMELINSKYI, B MORDYUK, G PROKOPENKO, .... НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 27, 2017
 23. Laser transformation hardening effect on hardening zone features and surface hardness of tool steel AISI D2. HVV Lesyk D.A., Dzhemelinskyi V.V., Martinez S., Lamikiz A., Dаnylеikо О.О.. Mech. Adv. Technol. 79, 26-33, 2017
 24. Microstructure related enhancement in wear resistance of tool steel AISI D2 by applying laser heat treatment followed by ultrasonic impact treatment. DA Lesyk, S Martinez, BN Mordyuk, VV Dzhemelinskyi, А Lamikiz, .... Surface and Coatings Technology 328, 344-354, 2017
 25. Surface hardening of the hypoeutectoid steels by applying laser heat treatment and ultrasonic impact treatment. DOO Lesyk D.A., Martinez S., Mordyuk B.N., Dzhemelinskyi V.V., LamikizA .... Proc. Materials of Int. Conf. «Laser technologies. Lasers and their …, 2017
 26. Визначення оптимальних режимів комбінованого лазерно-ультразвукового зміцнення інструментальної сталі Х12МФ. ДА Лесик, ВВ Джемелінський, БМ Мордюк, ГІ Прокопенко, .... НТУ" ХПІ", 2017
 27. Вплив лазерного термозміцнення на особливості зони зміцнення та твердість поверхні інструментальної сталі Х12МФ. D Lesyk, V Dzhemelinskyi, S Martinez, А Lamikiz, О Dаnylеikо, .... Mechanics and Advanced Technologies 1 (79), 26-33, 2017
 28. Laser-Hardened and Ultrasonically Peened Surface Layers on Tool Steel AISI D2: Correlation of the Bearing Curves’ Parameters, Hardness and Wear. DA Lesyk, S Martinez, BN Mordyuk, VV Dzhemelinskyi, A Lamikiz, .... Journal of Materials Engineering and Performance 27 (2), 764-776, 2018
Krasavin

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1982 р.; спеціальність: Металознавство та технологія термічної обробки матеріалів
Викладає навчальні дисципліни: Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів, Лазерне технологічне обладнання, Процеси лазерної поверхневої обробки
В КПІ з 1987 року

Профілі:
SCOPUS
ELAKPI

Праці:

 1. IMPROVING THE DURABILITY OF COAL MINING MACHINE BITS USING LASER IRRADIATION. . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Krasavin, A.P., (...), Sergienko, N.I., Postrigan, Yu.V.. Soviet Surface Engineering and Applied Electrochemistry (English translation of Elektronnaya Obrab, 1985
 2. Increasing the Wear Resistance of Coal-Mining Machine Cutters with the Aid of Laser Radiation. | [POVYSHENIE IZNOSOSTOIKOSTI REZTSOV UGLEDOBYVAYUSHCHIKH MASHIN S POMOSHCH'YU LAZERNOGO IZLUCHENIYA.] . Kovalenko, V.S., Golovko, L.F., Krasavin, A.P., (...), Sergienko, N.I., Postrigan', Yu.V.. Elektronnaya Obrabotka Materialov, 1985
 3. INFLUENCE OF THE DIMENSIONAL FACTOR ON COMPONENT HARDENING BY CONTINUOUS LASER-BEAM TREATMENT. . Kovalenko, V.S., Shvets, Yu.I., Golovko, L.F., (...), Sherenkovskaya, G.P., Meranova, N.O.. Soviet surface engineering and applied electrochemistry, 1986
 4. Вимірювання енергетичних параметрів лазерного випромінення. Перехейда, А. В.; Головко, Л. Ф.; Красавін, О. П.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 5. Лазерне легування з твердої фази. Черевань, М. В.; Красавін, О. П.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 6. Теплові процеси при лазерному опроміненні тонких тіл. Четверікова, О. П.; Красавін, О. П.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 7. Удосконалена обтискна шайба для осьової фіксації деталей на пустотілих валах. Сердюков, Д. В.; Філончук, В. В.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.; Ключников, Ю. В.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 8. Удосконалення зразка для трибо технічного випробовування матеріалів та визначення його лінійного зносу. Сушенко, О. М.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 9. Удосконалення машини тертя СМЦ-2 для випробування матеріалів зубчастих передач при терті кочення. Недавня, Н. М.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 10. Удосконалення роликового вузла тертя для випробування матеріалів зубчастих передач на знос. Перехейда, А. В.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 11. Уточнений метод визначення службових властивостей змазуючи масел при трибо технічних випробовуваннях матеріалів зубчастих передач. Четверікова, О. П.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.. Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», 2013
 12. Відновлення робочих поверхонь шнеків. Ліла, Я. В.; Красавін, О. П.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 13. Зміцнення робочих поверхонь штампів. Кишко, О. А.; Красавін, О. П.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 14. Зміцнення робочої поверхні ливарної форми. Вихор, О. І.; Красавін, О. П.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 15. Удосконалення зразка ддя підвищення точності визначення величини лінійного зносу. Савіна, Л. П.; Красавін, О. П.; Гузенко, Ю. М.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
Zhuk

асистент кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 2002 р.; спеціальність: Обробка матеріалів за спецтехнологіями
Викладає навчальні дисципліни: Методи з'єднання органічних матеріалів, Математичне моделювання об'єктів та систем, Оптимізація технологічних об'єктів та систем, Променеві засоби зварювання, Автоматизоване проектування, Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання, Лазерна розмірна обробка
В КПІ з 2002 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Праці:

 1. Systemized approach in laser industrial systems design . Kovalenko, V., Zhuk, R.. Journal of Materials Processing Technology, 2004
 2. The configuration of industrial laser equipment: Selection and synthesis . Zhuk, R., Oleschuk, L.M.. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004
 3. Study of the process of rapid prototyping with laser beam . Kovalenko, V., Anyakin, M., Kondrashov, P., (...), Stepura, A., Zhuk, R.. ICALEO 2006 - 25th International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2006
 4. Study of the work gas flow on the laser cut parameters in tube workpiece . Zhuk, R., Anyakin, M., Kondrashev, P., (...), Muckhoid, O., Kovalenko, V.. 26th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2007 - Congress Proceedings, 2007
 5. The increase in productivity and quality of laser machining . Kovalenko, V., Anyakin, M., Zhuk, R., Meijer, J., Uno, Y.. Proceedings of the 15th International Symposium on Electromachining, ISEM 2007, 2007
 6. Research on laser micromachining at medical stents manufacturing . Kovalenko, V., Meijer, J., Yao, J., (...), Kondrashev, P., Stepura, O.. 16th International Symposium on Electromachining, ISEM 2010, 2010
 7. Some results of studying laser micromachining at medical stents manufacturing. V Kovalenko, M Anyakin, R Zhuk, P Kondrashev, O Stepura, J Meijer. International journal of nanomanufacturing 6 (1-4), 253-263, 2010
 8. Application of Regression Designs for Simulation of Laser Cladding . Zhang, Q., Anyakin, M., Zhuk, R., (...), Kovalenko, V., Yao, J.. Physics Procedia, 2012
 9. Дослідження технології лазерного фрезерування. МІ Анякін, М Наєбі, РО Жук, ПВ Кондрашев, ОМ Степура. ВПІ НТУУ" КПІ", 2012
 10. Система для моніторингу лазерної обробки. МІ Анякін, ВС Коваленко, РО Жук, ОМ Степура, ПВ Кондрашев, .... КНТУ, 2012
 11. Influence of the interaction of focused laser beam and gas-powder stream on the quality of laser processing . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Zhuk, R., Stepura, O.. Procedia CIRP, 2013
 12. Laser milling of the intractable materials . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Stepura, O., Kondrashev, P.. Procedia CIRP, 2013
 13. Проектування системи для гідро-лазерної обробки. КВ Клименко, РО Жук, МІ Анякін. НТУУ «КПІ», 2013
 14. 基于 BP 神经网络算法的 Ti-6Al-4V 激光 NiAl-VC 合金化的工艺研究. 蔡定葆, 张群莉, 任博, 姚建华. 应用激光, 18-23, 2013
 15. Technology of dimensional laser processing of intractable materials . Anyakin, N.I., Nayebi, M., Kovalenko, V.S., (...), Stepura, A.N., Kondrashev, P.V.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2014
 16. Исследование технологии размерной лазерной обработки труднообрабатываемых материалов. НИ Анякин, М Наеби, ВС Коваленко, ВВ Кременицкий, РО Жук, .... Электронная обработка материалов, 2014
 17. Імплантанція експериментального стента, виготовленого за технологією лазерного фрезерування в черевну аорту щура. ПЛ Бик, МІ Анякін, ВГ Мішалов, РО Жук, ОМ Степура, ВМ Голінко, .... Літопис травматології та ортопедії, 241-241, 2014
 18. Productivity and quality of cladding with a coaxial supply of laser radiation and a gas—powder mixture (Jet) . Zhang, Q., Yao, J., Kovalenko, V.S., (...), Zhuk, R.O., Stepura, A.N.. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015
 19. Производительность и качество наплавки при коаксиальной подаче лазерного излучения и газопорошковой смеси (струи). К Занг, Д Яо, ВС Коваленко, Х Ху, НИ Анякин, ПВ Кондрашев, РО Жук, .... Электронная обработка материалов 51 (4), 2015
 20. Development of Multichannel Gas-powder Feeding System Coaxial with Laser Beam . Kovalenko, V., Yao, J., Zhang, Q., (...), Hu, X., Zhuk, R.. Procedia CIRP, 2016
 21. Моделювання процесу формування газопорошкової суміші плоскими соплами. МІ Анякін, РО Жук, ОВ Вислоцький, ТВ Червона. НТУУ «КПІ», 2016
Lutai

старший викладач кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1970 р.; спеціальність: Металофізика
Викладає навчальні дисципліни: Фізичні методи досліджень, Матеріалознавство, Матеріалознавство та обробка матеріалів
В КПІ з 1974 року

Профілі:
SCOPUS
Система "Інтелект"
ELAKPI

Займається дослідженнями фазового складу, структури та властивостей матеріалів після їх обробки концентрованими потоками єнергії. В своїй роботі застосовує методи рентгеноструктурного аналізу, електроної мікроскопії, радіоспектроскопії та ін. Брав участь в розробці нових сплавів для лазерного газопорошкового наплавлення зносостійких покриттів дехнології лазерного наплавлення з електромагнітним впливом на розплав, дослідженнях структури сталій після лазерно-термомеханичної обробки. Приймав участь в виконанні двох міжнародних проектів.
Всього опублікував 42 наукові статті/Отримав 5 авторських свідотств. Видав 18 методичних посібників та вказівок.

Праці:

 1. Macrostresses and fatigue strength of components produced by plasma APC cutting . Khil'chevskii, V.V., Lutai, A.N., Gruzdeva, E.V.. Strength of Materials, 1988
 2. Analysis of the stress-strained state in the zone of a semi-elliptical crack with low-cycle loading . Strizhalo, V.A., Berezovskii, A.A., Stepanenko, V.A., Lutai, A.N.. Strength of Materials, 1992
 3. Fatigue crack growth in thin steel sheets . Strizhalo, V.A., Stepanenko, V.A., Lutai, A.N., Berezovskii, A.A.. Strength of Materials, 1992
 4. Влияние лазерного облучения на фазовый состав и структуру кубического нитрида бора.. Гончарук А.А., Головко Л.Ф., Лутай А.Н., Ключников Ю.В.. Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (43), 4-10, 2010
 5. Лазерная технология создания центров пиннинга в керамических сверхпроводниках.. Головко Л.Ф., Лысенко М. Г., Лутай А.Н.. «Лазерные технологии в сварке и обработке материалов». Кацивели, Крым, Украина, 2011
 6. Визначення оптимальних умов лазерного формування інструментального шару абразивних інструментів.. ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай, ОД Кагляк. Восточно-европейский Журнал передовых технологий 6 (5), 28-32, 2012
 7. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів. ОД Кагляк, ОО Гончарук, ЛФ Головко, АМ Лутай. Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (13), 32-40, 2012
 8. Вакуумні іонно – плазмові технології зміцнення деталей машин трибо технічного призначення. Мажейка О.Й., Головко Л.Ф.,Лутай А.М. Кіровоград: КОД, 2014. 315 с , 2013
 9. Формоутворення просторових металевих конструкцій локальними тепловими джерелами. БС Романов, АМ Лутай, ОД Кагляк, МС Блощіцин. НТУУ «КПІ», 2013
 10. Аналіз технологій формоутворення деталей з листових термічно зміцнених алюмінієвих сплавів.. БС Романов, ОД Кагляк, АМ Лутай, ЛФ Головко. Технологический аудит и резервы производства, 72-77, 2015
 11. Дослідження впливу багатократної лазерної обробки на структуру та властивості зістареного дуралюміну. АМ Лутай, ЛФ Головко, ОД Кагляк.. Mechanics and Advanced Technologies 2 (80), 2017
Kozyriev

старший викладач кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1992 р.; спеціальність: Машини і технологія високоефективних процесів обробки
Викладає навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та технічної творчості, Технологія лазерної розмірної обробки, Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, Лазерна розмірна обробка
В КПІ з 1992 року

Профілі:
SCOPUS
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Наукові інтереси: взаємодія лазерного випромінювання з речовиною, лазерна розмірна обробка, лазерне різання

Праці:

 1. Increase in efficiency and quality of laser treatment of materials  . Anyakin, N.I., Kovalenko, V.S., Kozyrev, A.S., Uno, Y., Al Shybyl, Kh.. Avtomaticheskaya Svarka, 2001
 2. Studying of laser processed material optical parameter dependencies from temperature  . Kovalenko, V., Anyakin, M., Meijer, J., Degtyarev, A., Kozyrev, A.. ICALEO 2002 - 21st International Congress on Applications of Laser and Electro-Optics, Congress Proceedings, 2002
 3. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики.. Козырев, А. С., Романенко, В. В., Дубнюк, В. Л.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. Вип. 2(28). С. 38–43, 2010
 4. Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. Вип. 1(27). – С. 149–153, 2010
 5. Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. Вип. 2(28). – С. 10–17, , 2010
 6. Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах.. Романенко, В. В., Козырев, А. С.. «Технологія і техніка друкарства», Kиїв, № 1-2, с. 112-118 (9), 2010
 7. Modernization of Cutting Dies Hardening by Means of Laser Radiation. Kozyrev O.S., Romanenko V.V., Zhuk R.O.. The V International Conference “Laser Technologies in Welding and Materials Processing”, Katsiveli, Crimea, Ukraine, 2011
 8. Усовершенствованный способ упрочнения вырубных штампов лазерным излучением. Романнко В.В., Козырев А.С.. Лазерные технологии в сварке и обработке материалов, 123-125, 2011
 9. Анализ существующих моделей лазерной размерной обработки. Вислоцкий О.В., Опанасюк Р.О., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 10. Моделирование процессов лазерной обработки материалов. Описание заготовки. Высоцкий С.Г., Лучанинов Е.П., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 11. Моделирование процессов лазерной обработки материалов. Описание распространения излучения. Задорожный В.А., Капустинский А.А., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 12. Моделирование процессов лазерной обработки материалов. Перенос энергии лазерным излучением. Мазур В.А., Данилюк А.А., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 13. Про можливість використання лазерного випромінювання для підвищення якості зносостійких покриттів при нанесенні їх іонно-вакуумним методом. Козырев А.С., Везденецкий П.Ю.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження , 2013
 14. Про можливість використання лазерного випромінювання для підвищення якості зносостійких покриттів при нанесенні їх іонно-вакуумним методом. Козырев А.С., Везденецкий П.Ю., Никитченко А.Н.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 15. Совершенствование процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин. Диптан М.В., Романенко В.В., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 16. Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин. Горбач А.И., Романенко В.В., Козырев А.С.. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього" Підсекція "Обробка матеріалів у машинобудуванні", Київ, 2013
 17. Вимірювання спектрів дифузного відображення від різних поверхонь. Скулевич, В. В.; Козирєв, О. С.; Романенко, В. В.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
 18. Відбиття лазерного випромінювання від металевих поверхонь. Кривко, Т. В., Козырев, А. С.. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки. Секція «Машинобудування», підсекція «Лазерної техніки та фізико-технічних технологій», 2014
Dubniuk

старший викладач, вчений секретар кафедри Лазерної техніки та фізико технічних технологій

Закінчив КПІ, 1991 р.; спеціальність: Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Викладає навчальні дисципліни: Деталі машин, Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО, Лазерне технологічне обладнання, Матрична лазерна оптика
В КПІ з 1991 року

Профілі:
Google Scholar
Система "Інтелект"
ELAKPI

Напрями наукової діяльності: лазерна техніка і технологія та інші високоефективні методи обробки матеріалів.

Педагогічна діяльність: асистент кафедри – з 1991 р по 2000 р.; старший викладач – з 2000 р. по цей час.

З 2000 р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.

Праці:

 1. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики. АС Козырев, ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
 2. Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах. ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
 3. Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств. ВВ Романенко, ВЛ Дубнюк. ВПІ НТУУ" КПІ", 2011
 4. Оцінка і оптимізація економічної ефективності методик лазерного прототипування. ПЮ Везденецький, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2013
 5. Алгоритм проектування та технологічне забезпечення операцій лазерного поверхневого гартування ріжучих інструментів. ВП Котляров, ВЛ Дубнюк. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
 6. Дисципліна «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050503 «М.... ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 7. Курс лекцій з дисципліни «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів» для студентів інженерно-хімічного факультету напряму підготовки.... ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 8. Основи застосування волоконних лазерів у машинобудуванні. ЛП Савіна, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 9. Порівняльний аналіз волоконних та дискових технологічних лазерів. ДМ Рогульський, ВЛ Дубнюк. НТУУ «КПІ», 2014
 10. Прогнозування та проектування режимів лазерного загартування за результатами чисельних рішень задач теплопровідності. ОП Худякова, ВЛ Дубнюк, ВП Котляров. НТУУ «КПІ», 2014
 11. Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друка.... ВЛ Дубнюк, ОП Худякова, ВП Котляров. ВПІ НТУУ" КПІ", 2014
 12. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування якісних показників операцій лазерної обробки. ВЛ Дубнюк, ВП Котляров, ТП Ворончак. НТУУ" КПІ", 2015
 13. Методичні вказівки з лабораторних і практичних робіт до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів. Зварювальне виробництво». ВВ Джемелінський, ЮВ Ключников, ОТ Сердітов, АМ Лутай, ВЛ Дубнюк. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017