Галузь знань
Спеціальність
Освітні програми
Програми навчання
Перелік документів для вступу
Програми вступних випробувань
Графік екзаменів та консультацій
Контактна інформація

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року до магістратури за державним замовленням по спеціальності 131 Прикладна механіка:

Освітньо-наукова програма підготовки
Освітньо-професійна програма підготовки

 

Назва спеціалізації: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів.

 

Напрямки підготовки та дослідженьКафедри Лазерної Техніки та Фізико-технічних Технологій