KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ
імені Є. О. ПАТОНА

кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ

вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

спеціальність: 

131 Прикладна механіка

освітня програма: 

лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

 

Рекомендовано на засіданні Вченої ради ІМЗ ім. Є.О. Патона

від ____________2021 р.,

протокол  № _____

 

Затверджено на засіданні Методичної ради

КПІ ім. Ігоря Сікорського

від ____________2021 р.,

протокол  № _____

 

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Вибір дисциплін, що забезпечують загальні компетентності здійснюється відповідно до «Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» із загальноуніверситетського каталогу в системі «Електронний кампус».

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на поточний та наступний навчальний рік.

Зміст

Дисципліни першого року підготовки
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Автоматизоване забезпечення підготовки виробництва
Системи керування життєвим циклом виробу
Генеративний дизайн в автоматизованому проектуванні
Автоматизація проектування з використанням спеціалізованого програмного забезпечення
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Засоби формування та перетворення високоенергетичного інструменту
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання
Оптика лазерних систем
Оптика лазерних нетехнологічних систем
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Технічне та технологічне забезпечення процесу лазерної обробки
Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів
Технологічне оснащення лазерних технологічних комплексів
Проектування оснащення лазерних технологічних комплексів
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Новітні технології обробки матеріалів у сучасному виробництві
Нові застосування лазерів у техніці
Фізико-технічні процеси обробки у сучасному виробництві
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу
Сучасні засоби проведення досліджень властивостей матеріалів та деталей
Фізичні методи досліджень
Сучасний дослідницький інструментарій
Сучасні методи досліджень
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу
Автоматизація технологічних процесів та систем
Технічні та програмні засоби систем автоматизації
Автоматизація технологічних операцій
Промислові комп’ютерні мережі

Дисципліни другого року підготовки
Освітній компонент 7 Ф-Каталогу
Визначення напрямів подальшого розвитку фізико-технічних технологій
Перспективи розвитку лазерної технології
Перспективи розвитку фізико-технічних технології
Перспективи методів моделювання технологічних процесів лазерної розмірної обробки
Освітній компонент 8 Ф-Каталогу
Науково-математичне обґрунтування та забезпечення фізико-технічних технологій
Матрична лазерна оптика
Теорія Когельника та її застосування на практиці

 

Освітній ступень: бакалавр

Рік прийому 2021

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2021 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2021 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

 

Рік прийому 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2020 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2020 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

 

Рік прийому 2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2019 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2019 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

 

Рік прийому 2018

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2018 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2018 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: бакалавр

 

Освітній ступень: магістр

Освітньо-наукова програма

Рік прийому 2021

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2021 р. за освітньо-науковою програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2021 р. за освітньо-науковою програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

Рік прийому 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2020 р. за освітньо-науковою програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2020 р. за освітньо-науковою програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

Освітньо-професійна програма

Рік прийому 2021

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2021 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2021 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

Рік прийому 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2020 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН прийому студентів 2020 р. за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів", освітній ступень: магістр

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Вибір дисциплін, що забезпечують загальні компетентності здійснюється відповідно до «Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» із загальноуніверситетського каталогу в системі «Електронний кампус».

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Перший курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Вища математика - 1. Аналітична геометрія та диференціальне числення

7

210

1

1

1

2

Вища математика - 2. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

5

150

2

2

2

3

Інженерна та комп'ютерна графіка

4

120

1

1

1

4

Загальна фізика-1. Механічна та молекулярна фізика

6,5

195

2

2

5

Хімія

3,5

105

1

1

1

6

Теоретична механіка-1

3

90

2

2

2

7

Інформатика-1. Апаратне та програмне забезпечення обчислювальної техніки

4,5

135

1

1

8

Інформатика-2. Програмне забезпечення обчислювальної техніки

2,5

75

2

2

9

Інформатика-3. Курсова робота

1

30

2

10

Україна в контексті істотричного розвитку Європи

2

60

1

1

11

Формування мотивації до здорового способу життя

2,5

75

2

12

Іноземна мова. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

3

90

2

1

13

Українська мова за професійним спрямуванням

2

60

2

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

46,5

1395

5

7

11

1

5

1.2. Цикл професійної підготовки

14

Вступ до спеціальності

2

60

1

1

15

Теоретичні основи теплотехніки

3

90

2

2

16

Технологія конструкційних матеріалів

4

120

1

1

17

Матеріалознавство

4,5

135

2

2

2

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки:

13,5

405

1

3

3

1

1

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ:

60

1800

6

10

14

1

5

1

1

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

6

10

14

1

5

1

1

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Другий курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ  освітні  компоненти

1.2. Цикл професійної підготовки

1

Вища математика - 3. Ряди та теорія функцій комплексної змінної

4

120

3

3

3

2

Теоретична механіка - 2. Кінематика

5

150

3

3

3

3

Теоретична механіка - 3. Динаміка

3,5

105

4

4

Інформатика

7

210

3

3

5

Інформатика - 2. Курсова робота

1

30

3

6

Механіка матеріалів і конструкцій - 1. Просте навантаження

6,5

195

3

3

7

Механіка матеріалів і конструкцій - 2. Складне навантаження, стійкість і динаміка

6,5

195

4

4

8

Механіка матеріалів і конструкцій - 3. Курсова робота

1

30

4

9

Теорія механізмів і машин - 1. Аналіз і класифікація механізмів

4

120

4

4

10

Метрологія, стандартизація і сертифікація

4

120

4

4

4

11

Фізичне виховання - 2

2,5

75

4

12

Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

3

90

4

3

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки

48

1440

5

5

8

2

2

1

ВСЬОГО нормативних

48

1440

5

5

8

0

2

2

1

2. ВИБІРКОВІ  освітні компоненти

2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)

13

Навчальні дисципліни з філософії 1 ЗУ-Каталог

Логіка

2

60

3

14

Навчальні дисципліни з психології 2 ЗУ-Каталог

Психологія

2

60

3

15

Навчальні дисципліни з екології 3 ЗУ-Каталог

Екологічна безпека інженерної діяльності

2

60

4

Разом вибіркових ОК циклу загальної підготовки

6

180

3

2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального  Каталогів)

16

Навчальні дисципліни 1 К-Каталог

Фізика лазерів

6

180

4

4

4

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

6

180

1

1

1

ВСЬОГО  ВИБІРКОВИХ:

12

360

1

3

1

0

0

0

1

0

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

6

8

9

0

2

2

2

0

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Третій курс 

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

1. НОРМАТИВНІ  освітні  компоненти

1.1. Цикл загальної  підготовки

1

Правознавство

2

60

5

5

2

Іноземна мова професійного спрямування - 1. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І

3

90

6

5

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

5

150

2

2

1.2. Цикл професійної підготовки

3

Деталі машин і основи конструювання

4

120

6

6

4

Курсовий проект з Деталей машин і основи конструювання

1,5

45

6

5

Електротехніка і електроніка

3

90

5

5

6

Механіка рідини і газу

3,5

105

5

5

7

Теорія механізмів і машин - 2

1

30

5

8

Курсова робота з Теорії механізмів і машин

1

30

5

9

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 1. Електроерозійна, електрохімічна та ультразвукова обробка

5,5

165

5

5

5

10

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 2. Променеві методи обробки та інші технологічні процеси

3

90

6

6

6

11

Технологія машинобудування - 1

4

120

6

6

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки

26,5

795

4

3

6

1

1

2

ВСЬОГО   нормативних:

31,5

945

4

5

8

1

1

2

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.2. Цикл професійної підготовки (міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

12

Системи керування технологічним обладнанням

4

120

5

5

5

Основи автоматизованої системи керування технологічними процесами

Сітьові технології автоматизації комбінованих лазерних термодеформаційних процесів

13

Системи комп'ютерного проектування

4

120

5

5

Вступ до САПР

Комп'ютерне моделювання

14

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

4,5

135

5

5

5

Фізика взаємодії лазерного випромінювання з речовиною

Дія лазерного випромінювання на матеріали

15

Основи формоутворення поверхонь різанням

4

120

6

6

6

Основи теорії різання матеріалів

Процеси та технології формоутворення деталей

16

Мікропроцесорна техніка

4

120

6

6

6

Технологічні вимірювання

Промислові комп’ютерні мережі та мови WEB програмування

17

Фізичні основи лазерних технологій

4

120

6

6

6

Фізичні основи лазерної обробки матеріалів

Фізичні процеси в лазерних технологіях

18

Основи наукових досліджень та технічної творчості

4

120

6

6

6

Математичні методи наукових досліджень

Основи проведення експериментальних досліджень

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

28,5

855

7

7

6

ВСЬОГО  ВИБІРКОВИХ

28,5

855

7

7

6

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

60

1800

4

12

15

1

1

8

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Четвертий курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки

1

Охорона праці та цивільний захист

4

120

7

2

Економіка та організація виробництва

4

120

7

Разом за цикл:

8

240

2

І.3. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)

3

Переддипломна практика

5

150

8

4

Виконання атестаційної роботи

5

150

Разом за цикл:

10

300

1

І.4. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

5

Іноземна мова професійного спрямування - 2.

1,5

45

7

Англійська мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення

Разом за цикл:

1,5

45

1

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:

19,5

585

0

4

0

0

0

0

0

0

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

6

Технологія машинобудування - 2

2

60

7

7

Технологія машинобудування - 3. Курсове проектування

1,5

45

7

8

Технологія лазерної розмірної обробки

7,5

225

7

7

7

9

Лазерна поверхнева обробка

7,5

225

7

7

7

10

Лазерне технологічне обладнання

5

150

8

8

Разом за цикл:

23,5

705

4

3

1

2

ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

11

Основи проектування оптико-механічних вузлів

4

120

8

8

8

12

Математичне моделювання об'єктів та систем

3,5

105

8

8

13

Оптимізація технологічних об'єктів та систем

2,5

75

8

8

8

Разом за цикл:

10

300

1

2

3

2

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

33,5

1005

5

2

6

1

4

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

53

1590

5

6

6

1

4

 ---------------------------------------

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки, перший рік

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Інтелектуальна власність та патентознавство - 1. Право інтелектуальної власності 

1

30

2

Інтелектуальна власність та патентознавство - 2. Патентознавство та набуття прав

2

60

1

1

3

Основи інженерії та технології сталого розвитку

2

60

1

1

4

Практичний курс іншомовного наукового спілкування. Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування І

3

90

2

1

1

5

Менеджмент стартап-проєктів

3

90

2

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

11

330

4

4

1

1.2. Цикл професійної підготовки

6

Процеси лазерної поверхневої обробки

4

120

1

1

7

Лазерна розмірна обробка

4

120

1

1

8

Курсовий проект з Лазерної розмірної обробки

1,5

45

1

9

Лазерне технологічне обладнання

4

120

1

1

10

Курсова робота з Лазерного технологічного обладнання

1

30

2

11

Проектування випромінювачів технологічних лазерів

3

90

1

1

1

12

Джерела живлення технологічних лазерів

2,5

75

1

1

1

13

Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

2,5

75

1

1

1

 Дослідницький (науковий) компонент

14

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень

2

60

1

15

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

2

60

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

26,5

795

3

4

6

1

1

3

1

ВСЬОГО нормативних:

37,5

1125

3

8

10

1

1

3

0

2

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального  Каталогів)

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

16

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу

5,5

165

2

2

2

Системи керування життєвим циклом виробу

Генеративний дизайн в автоматизованому проектуванні

Автоматизація проектування з використанням спеціалізованого програмного забезпечення

17

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

6

180

2

2

2

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання

Оптика лазерних систем

Оптика лазерних нетехнологічних систем

18

Освітній компонент 3 Ф-Каталогу

6

180

2

2