Силабус - це документ, який передає інформацію про конкретний курс та визначає очікування та відповідальність. Як правило, він більш вузький за обсягом, ніж навчальна програма. Силабус може бути складений екзаменаційною комісією або підготовлений викладачем або інструктором, який викладає або контролює курс. Це слово також використовується в загальному вигляді для реферату або програми знань і найбільш відоме в цьому сенсі як посилання на два каталоги доктринальних позицій, засуджених Католицькою Церквою у 1864 та 1907 рр.*)

 

Деталі машин і основи конструювання
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів;
Технології та інжиніринг у зварюванні;
Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь.
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання:
денна/дистанційна
Рік підготовки: IІІ курс, 6 семестр
Обсяг дисципліни: 4 кредити 120 годин
Семестровий контроль:/ залік
 
Деталі машин і основи конструювання - Курсовий проект
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів;
Технології та інжиніринг у зварюванні;
Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь.
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна/дистанційна
Рік підготовки: IІІ курс, 6 семестр
Обсяг дисципліни: 1,5 кредити 45 годин
Семестровий контроль:/ захист КП
 
Основи наукових досліджень та технічної творчості
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр III курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни: 4 кредити ECTS (120 годин)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Технологія виробництв та обробка матеріалів-1
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Освітня програма: Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки
Статус дисципліни: вибіркова
Форма навчання: денна
Рік підготовки: ІІІ курс, 1 семестр
Обсяг дисципліни: 2,0 кредитів 60 годин
Семестровий контроль:/ залік
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, яку виконують у два етапи
 
Технологія лазерної розмірної обробки
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: IV курс, 7 семестр
Обсяг дисципліни: 7,0 кредитів 210 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
 
Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр III курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни: 4,5 кредитів ECTS (135 годин)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Фізичні основи лазерних технологій
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр III курс, весінній семестр
Обсяг дисципліни: 4 кредити ECTS (120 годин)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Лазерна розмірна обробка
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 1 семестр
Обсяг дисципліни: 4,0 кредити 120 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, яку виконують у два етапи
 
Лазерне технологічне обладнання
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 1 семестр
Обсяг дисципліни: 4,0 кредитів 120 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, яку виконують у два етапи
 
Лазерне технологічне обладнання - Курсова робота
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: нормативна
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 2 семестр
Обсяг дисципліни: 1,0 кредитів 30 годин
 
Матрична лазерна оптика
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Вибіркова
Форма навчання: Очна (денна)
Рік підготовки:, семестр 2 курс, перший семестр
Обсяг дисципліни: 4,5 (135)
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
 
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: вибіркова
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 2 семестр
Обсяг дисципліни: 6,0 кредитів 180 годин
Семестровий контроль:/ екзамен
Контрольні заходи: модульна контрольна робота, розрахунково-графічна робота
 
Проектування випромінювачів технологічних лазерів
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Нормативна
Форма навчання: очна(денна)
Рік підготовки:, семестр 1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни: 3 кредити 90 годин
Семестровий контроль:/ Контрольні заходи: Залік
Модульна контрольна робота в два етапи, розрахунково-графічна робота
 
Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Статус дисципліни: Цикл ПП (вибірковий освітній компонент)
Форма навчання: денна
Рік підготовки: I курс, 2 семестр
Обсяг дисципліни: 6,0 кредитів 180 годин
Семестровий контроль: екзамен
Контрольні заходи: дві модульні контрольні роботи

 

 

*) - За матеріалами Вікіпедії

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Перший курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Вища математика - 1. Аналітична геометрія та диференціальне числення

7

210

1

1

1

2

Вища математика - 2. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

5

150

2

2

2

3

Інженерна та комп'ютерна графіка

4

120

1

1

1

4

Загальна фізика-1. Механічна та молекулярна фізика

6,5

195

2

2

5

Хімія

3,5

105

1

1

1

6

Теоретична механіка-1

3

90

2

2

2

7

Інформатика-1. Апаратне та програмне забезпечення обчислювальної техніки

4,5

135

1

1

8

Інформатика-2. Програмне забезпечення обчислювальної техніки

2,5

75

2

2

9

Інформатика-3. Курсова робота

1

30

2

10

Україна в контексті істотричного розвитку Європи

2

60

1

1

11

Формування мотивації до здорового способу життя

2,5

75

2

12

Іноземна мова. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

3

90

2

1

13

Українська мова за професійним спрямуванням

2

60

2

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

46,5

1395

5

7

11

1

5

1.2. Цикл професійної підготовки

14

Вступ до спеціальності

2

60

1

1

15

Теоретичні основи теплотехніки

3

90

2

2

16

Технологія конструкційних матеріалів

4

120

1

1

17

Матеріалознавство

4,5

135

2

2

2

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки:

13,5

405

1

3

3

1

1

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ:

60

1800

6

10

14

1

5

1

1

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

6

10

14

1

5

1

1

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Другий курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ  освітні  компоненти

1.2. Цикл професійної підготовки

1

Вища математика - 3. Ряди та теорія функцій комплексної змінної

4

120

3

3

3

2

Теоретична механіка - 2. Кінематика

5

150

3

3

3

3

Теоретична механіка - 3. Динаміка

3,5

105

4

4

Інформатика

7

210

3

3

5

Інформатика - 2. Курсова робота

1

30

3

6

Механіка матеріалів і конструкцій - 1. Просте навантаження

6,5

195

3

3

7

Механіка матеріалів і конструкцій - 2. Складне навантаження, стійкість і динаміка

6,5

195

4

4

8

Механіка матеріалів і конструкцій - 3. Курсова робота

1

30

4

9

Теорія механізмів і машин - 1. Аналіз і класифікація механізмів

4

120

4

4

10

Метрологія, стандартизація і сертифікація

4

120

4

4

4

11

Фізичне виховання - 2

2,5

75

4

12

Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

3

90

4

3

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки

48

1440

5

5

8

2

2

1

ВСЬОГО нормативних

48

1440

5

5

8

0

2

2

1

2. ВИБІРКОВІ  освітні компоненти

2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)

13

Навчальні дисципліни з філософії 1 ЗУ-Каталог

Логіка

2

60

3

14

Навчальні дисципліни з психології 2 ЗУ-Каталог

Психологія

2

60

3

15

Навчальні дисципліни з екології 3 ЗУ-Каталог

Екологічна безпека інженерної діяльності

2

60

4

Разом вибіркових ОК циклу загальної підготовки

6

180

3

2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального  Каталогів)

16

Навчальні дисципліни 1 К-Каталог

Фізика лазерів

6

180

4

4

4

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

6

180

1

1

1

ВСЬОГО  ВИБІРКОВИХ:

12

360

1

3

1

0

0

0

1

0

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

6

8

9

0

2

2

2

0

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Третій курс 

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

1. НОРМАТИВНІ  освітні  компоненти

1.1. Цикл загальної  підготовки

1

Правознавство

2

60

5

5

2

Іноземна мова професійного спрямування - 1. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І

3

90

6

5

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

5

150

2

2

1.2. Цикл професійної підготовки

3

Деталі машин і основи конструювання

4

120

6

6

4

Курсовий проект з Деталей машин і основи конструювання

1,5

45

6

5

Електротехніка і електроніка

3

90

5

5

6

Механіка рідини і газу

3,5

105

5

5

7

Теорія механізмів і машин - 2

1

30

5

8

Курсова робота з Теорії механізмів і машин

1

30

5

9

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 1. Електроерозійна, електрохімічна та ультразвукова обробка

5,5

165

5

5

5

10

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 2. Променеві методи обробки та інші технологічні процеси

3

90

6

6

6

11

Технологія машинобудування - 1

4

120

6

6

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки

26,5

795

4

3

6

1

1

2

ВСЬОГО   нормативних:

31,5

945

4

5

8

1

1

2

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.2. Цикл професійної підготовки (міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

12

Системи керування технологічним обладнанням

4

120

5

5

5

Основи автоматизованої системи керування технологічними процесами

Сітьові технології автоматизації комбінованих лазерних термодеформаційних процесів

13

Системи комп'ютерного проектування

4

120

5

5

Вступ до САПР

Комп'ютерне моделювання

14

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

4,5

135

5

5

5

Фізика взаємодії лазерного випромінювання з речовиною

Дія лазерного випромінювання на матеріали

15

Основи формоутворення поверхонь різанням

4

120

6

6

6

Основи теорії різання матеріалів

Процеси та технології формоутворення деталей

16

Мікропроцесорна техніка

4

120

6

6

6

Технологічні вимірювання

Промислові комп’ютерні мережі та мови WEB програмування

17

Фізичні основи лазерних технологій

4

120

6

6

6

Фізичні основи лазерної обробки матеріалів

Фізичні процеси в лазерних технологіях

18

Основи наукових досліджень та технічної творчості

4

120

6

6

6

Математичні методи наукових досліджень

Основи проведення експериментальних досліджень

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

28,5

855

7

7

6

ВСЬОГО  ВИБІРКОВИХ

28,5

855

7

7

6

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

60

1800

4

12

15

1

1

8

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Четвертий курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки

1

Охорона праці та цивільний захист

4

120

7

2

Економіка та організація виробництва

4

120

7

Разом за цикл:

8

240

2

І.3. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)

3

Переддипломна практика

5

150

8

4

Виконання атестаційної роботи

5

150

Разом за цикл:

10

300

1

І.4. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

5

Іноземна мова професійного спрямування - 2.

1,5

45

7

Англійська мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення

Разом за цикл:

1,5

45

1

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:

19,5

585

0

4

0

0

0

0

0

0

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

6

Технологія машинобудування - 2

2

60

7

7

Технологія машинобудування - 3. Курсове проектування

1,5

45

7

8

Технологія лазерної розмірної обробки

7,5

225

7

7

7

9

Лазерна поверхнева обробка

7,5

225

7

7

7

10

Лазерне технологічне обладнання

5

150

8

8

Разом за цикл:

23,5

705

4

3

1

2

ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

11

Основи проектування оптико-механічних вузлів

4

120

8

8

8

12

Математичне моделювання об'єктів та систем

3,5

105

8

8

13

Оптимізація технологічних об'єктів та систем

2,5

75

8

8

8

Разом за цикл:

10

300

1

2

3

2

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

33,5

1005

5

2

6

1

4

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

53

1590

5

6

6

1

4

 ---------------------------------------

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки, перший рік

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Інтелектуальна власність та патентознавство - 1. Право інтелектуальної власності 

1

30

2

Інтелектуальна власність та патентознавство - 2. Патентознавство та набуття прав

2

60

1

1

3

Основи інженерії та технології сталого розвитку

2

60

1

1

4

Практичний курс іншомовного наукового спілкування. Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування І

3

90

2

1

1

5

Менеджмент стартап-проєктів

3

90

2

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

11

330

4

4

1

1.2. Цикл професійної підготовки

6

Процеси лазерної поверхневої обробки

4

120

1

1

7

Лазерна розмірна обробка

4

120

1

1

8

Курсовий проект з Лазерної розмірної обробки

1,5

45

1

9

Лазерне технологічне обладнання

4

120

1

1

10

Курсова робота з Лазерного технологічного обладнання

1

30

2

11

Проектування випромінювачів технологічних лазерів

3

90

1

1

1

12

Джерела живлення технологічних лазерів

2,5

75

1

1

1

13

Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

2,5

75

1

1

1

 Дослідницький (науковий) компонент

14

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень

2

60

1

15

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

2

60

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

26,5

795

3

4

6

1

1

3

1

ВСЬОГО нормативних:

37,5

1125

3

8

10

1

1

3

0

2

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального  Каталогів)

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

16

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу

5,5

165

2

2

2

Системи керування життєвим циклом виробу

Генеративний дизайн в автоматизованому проектуванні

Автоматизація проектування з використанням спеціалізованого програмного забезпечення

17

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

6

180

2

2

2

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання

Оптика лазерних систем

Оптика лазерних нетехнологічних систем

18

Освітній компонент 3 Ф-Каталогу

6

180

2

2

2

Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів