Construction Materials Engineering

Предмет навчальної дисципліни: вивчення основних способів виробництва металів, технології виготовлення з них заготовок та деталей необхідних форм, розмірів та шорсткості поверхневого шару з використанням сучасного обладнання.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей визначити способи виготовлення деталей машин з використанням технологій ливарного виробництва, порошкової металургії, обробки металів тиском, зварювального виробництва, обробки різальними інструментами та поверхневим пластичним деформуванням.

Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів”

  1. Лабораторна робота: Обробка металів різанням.
  2. Лабораторна робота: Обробка металів тиском.
  3. Лабораторна робота: Зварювальне виробництво.
  4. Лабораторна робота: Ливарне виробництво.
  5. Практична робота №34. Розробка модельно-ливарного технологічного оснащення.

 

Конспект лекцій з дисципліни ТКМ для напряму підготовки 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Розділ 1. Основи металургійного виробництва
Розділ 2. Технологія ливарного виробництва
Розділ 3. Обробка металів тиском   
Розділ 4. Технологія зварювального виробництва
Розділ 5. Основи обробки матеріалів різанням

Напрямки підготовки та дослідженьКафедри Лазерної Техніки та Фізико-технічних Технологій