Положення про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", а також методичні вкізівки з дипломного проектування для бакалаврів/спеціалістів/магістрів.

Методичні вказівки

до дипломного проектування

1. ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів НТУУ КПІ.pdf

2. Методичні вказівки з дипломного проектування бакалаврів.pdf

3. Методичні вказівки з дипломного проектування спеціалістів.pdf

4. Методичні вказівки з дипломного проектування магістрів.pdf

 

Завдання та титульні аркуші до ДП бакалавра

Напрямки підготовки та дослідженьКафедри Лазерної Техніки та Фізико-технічних Технологій