ПІБ  ∑ 1 2 3 4 5 6 7
1 Гордієнко Олексій  Олександрович 69 3 2 5 6 8 10 35
2 Євтушенко Микола  Євгенійович 73 5 5 5 6 12 10 30
3 Іщенко Дарина  Сергіївна 71 5 5 5 6 15 10 25
4 Каракулін Віталій  Ігорович 20 1 3 3 0 0 13 0
5 Касьяненко Олександр  Андрійович 79 3 5 5 6 12 13 35
6 Клімова Аліна  Григорівна 99 5 5 5 10 14 20 40
7 Колибашкін Назарій  Олександрович 73 5 5 3 8 12 10 30
8 Корева Олексій  Олексійович 64 5 5 5 6 8 10 25
9 Макарчук Єгор  Анатолійович 60 4 0 5 6 10 10 25
10 Михайлець Дмитро  Валентинович 76 5 5 3 6 10 10 37
11 Огороднік Віктор  Віталійович 71 5 5 5 8 8 10 30
12 Олін Кирило  Сергійович 83 5 5 5 8 15 10 35
13 Савельєв Володимир  Борисович 63 5 4 5 6 8 10 25
14 Саленко Ангеліна  Олександрівна 100 5 5 5 10 15 20 40
15 Соколовський Микола  Володимирович 80 5 5 5 6 14 15 30
16 Соломон Роман  Романович 71 5 5 5 6 12 13 25
17 Тищенко Євген  Юрійович 86 5 5 5 10 14 17 30
18 Тонкошкурий Антон  Вікторович 83 5 5 5 8 15 10 35
19 Трапезніков Олександр  Павлович 90 5 5 5 6 12 17 40
20 Фролов Денис  Васильович 64 5 4 1 6 8 10 30
21 Хомич Олег  Ігорович 68 5 5 5 6 12 10 25
22 Чепіль Ірина  Василівна 97 5 5 5 8 14 20 40
Макс.: 100 5 5 5 10 15 20 40

 

1 Владіміров Застосування лазерних технологій в сільському господарстві Use of laser technologies in Agriculture
2 Ворончак Точність опреацій лазерного гартування Accuracy of laser strengthening treatment
3 Гой Розробка системи подачі газо-порошкової суміші в зону наплавлення Development of the powder-gas mixture feeding system in surfacing treatment
4 Кривко Дослідження масопереносу під час обробки трубчастих заготовок Study of mass transfer in tubular workpieces processing
5 Нікітін Лазерне спікання інструментальних композитів Laser sintering of instrumental composites
6 Прищепа Гібридне лазерно-дугове зварювання низьколегованих високоміцних сталей Hybrid laser-arc welding of low-alloyed  high-strength steels
7 Сахно Лазерне термодеформаційне спікання дискового алмазного інструменту Laser thermo-deformation sintering of diamond circular tools
8 Сорокін Дослідження процесів взаємодії випромінювання СО2-лазера та електричної дуги при точковому зварюванні неплавким електродом Investigation of the interaction between the radiation of a CO2 laser and an electric arc during spot welding with a non-consumable electrode
9 Філюрський Лазерна наплавка функціональних матеріалів Laser surfacing of functional materials
10 Хижевський Поліпшення якості покриттів нанесених на металеві поверхні з використанням висококонцентрованих джерел енергії Improving the quality of coatings applied to metal surfaces using highly concentrated energy sources

 

 

 Назва дисципліни Владіміров Ворончак Гой Кривко Нікітін Прищепа Сахно Сорокін Філюрський Хижевський
Інтелектуальна власність 87 78 94 95 78 96 76 96 95 96
Маркетинг 97 95 95 95 75 100 77 95 96 95
Цивільний захист 95 95 95 95 80 96 92 95 95 96
Основи наукових досліджень 95 95 95 95 90 98 95 95 96 95
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання 89 96 77 87 76 98 95 98 76 92
Лазерне технологічне обладнання 85 74 77 85 70 95 78 80 80 80
Лазерна поверхнева обробка 96 88 96 97 96 96 96 96 96 82
Лазерна розмірна обробка 86 100 91 91 94 97 87 98 94 87
Курсовий проект з дисципліни: Лазерна розмірна обробка 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Інженерні основи технологічних лазерів 80 81 72 77 70 96 97 97 96 90
Автоматизація технологічних операцій 95 97 75 95 75 95 97 98 100 75
Охорона праці в галузі 81 83 95 80 79 95 76 95 95 96
Математичні методи оптимизації 87 81 87 88 80 81 62 80 71 88
Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) 1. Англійська мова для науковців 1 95 85 86 88 85 98 85 86 95 85
Педагогіка вищої школи 75 75 75 80 80 100 60 90 95 95
Чинники успішного працевлаштування за фахом 96 80 80 90 96 96 90 92 85 96
Основи САПР та технологічної підготовки виробництва 80 76 60 76 75 88 67 77 80 75
Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів 92 91 91 91 96 93 76 90 77 96
Курсовий проект з дисципліни: Лазерне технологічне обладнання 75 80 75 80 80 80 65 80 80 60
Нові застосування лазерів у техніці 96 96 96 96 90 96 90 96 96 90
Фізичні методи досліджень 96 87 97 90 89 99 88 98 97 63
Джерела живлення технологічних лазерів 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Патентознавство та авторське право 95 63 95 66 64 95 63 95 95 90
Математичне моделювання систем і процесів 96 91 95 95 81 95 76 95 62 95
Основи сталого розвитку cуспільства 100 93 97 91 89 95 61 91 100 95
Спеціальні розділи фізики високоефективних методів обробки 98 76 77 81 75 96 86 95 75 95
Курсова робота з дисципліни: Спеціальні розділи фізики високоефективних методів обробки 98 87 78 90 75 95 79 92 75 96
Перспективи розвитку лазерної технології 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) 2. Англійська мова для науковців 87 86 76 75 61 95 75 70 99 75
Філософськи проблеми наукового пізнання 91 81 97 90 70 82 70 76 92 92
Управління проектами в наукоємному машинобудуванні 90 70 82 91 80 98 81 96 90 96
Матрична лазерна оптика 99 93 94 93 93 97 93 93 94 98
Наукові дослідження за темою магістерської дисертації 96 96 96 96 65 96 96 98 96 96
Науково дослідна практика 96 96 96 96 66 96 96 96 96 96
Магістерська дисертація                    

 

 

 

1 Гаврілов Технологія та устаткування для обробки деталі типу вал Technology and equipment for manufacturing of shaft
2 Дідковський Розробка технології виготовлення та лазерного зміцнення деталі кришка гідроциліндра Development of technology for manufacturing and laser-assisted hardening of hydrocylinder cover
3 Дячук Розробка технології виготовлення та лазерного зміцнення деталі втулка Development of technology for manufacturing and laser-assisted hardening of barrel
4 Захарчук Лазерний допалювач шкідливих викидів ДВЗ Laser afterburner for emissions of internal combustion engines
5 Коваленко Застосування селективного лазерного спікання при виготовленні зубних протезів Use of Selective Laser Sintering in the manufacture of dentures
6 Лаюк Підвищення ефективності технологічного процесу виготовлення виробу "вал механізму передач" Improving the technology for manufacturing of shaft gear mechanism
7 Мамчур Проектування електромеханічного приводу  та розробка технології виготовлення корпусу редуктора Development of electromechanical drive and technology for manufacturing of gear housing
8 Морозюк Розробка технології виготовлення та лазерного зміцнення деталі стійка задня Development of technology for manufacturing and laser-assisted hardening of rear leg
9 Рудь Розробка технологічного процесу виготовлення деталі - вал редуктора Development of technology for manufacturing of  gearbox shaft
10 Сапура Розробка технології виготовлення та лазерного зміцнення деталі важіль верхній Development of technology for manufacturing and laser-assisted hardening of lever arm
11 Синюченко Розробка технології виготовлення та лазерного зміцнення деталі - корпус редуктора Development of technology for manufacturing and laser-assisted hardening of gear housing
12 Хаєцька Проектування електромеханічного приводу та розробка технології виготовлення кришки вальниці Development of electromechanical drive and technology for manufacturing of bearing cap
13 Цапок Розробка технології виготовлення та лазерного зміцнення деталі - фланець установлюючий Development of technology for manufacturing and laser-assisted hardening of alignment flange

 

 

 Назва дисципліни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Історія України 90 77 97 96 96 97 78 97 80 67 86 96 60
Вища  математика 1.  Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення 60 60 79 96 62 80 60 73 60 60 60 60 60
Хімія 85 79 91 97 76 97 87 79 78 67 60 77 67
Інженерна та комп'ютерна графіка 1.  Нарисна геометрія, інженерна графіка 92 90 76 96 90 90 76 81 76 76 78 77 82
Інформатика 1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 90 91
Технологія конструкційних матеріалів 90 81 89 98 89 95 90 90 88 68 75 97 75
Українська мова 1 98 77 97 96 87 99 76 96 77 87 71 98 86
Англійська мова - 1. Вступ до загально-технічної англійської мови 96 72 67 99 78 95 70 90 80 80 77 88 90
Вища математика  2. Інтегральне числення, диференціальні рівняння та теорія 60 60 68 96 66 75 60 88 60 60 60 60 60
Інженерна та комп'ютерна графіка 2. Тривимірне моделювання. 75 71 70 80 96 90 81 95 88 61 86 80 86
Курсова робота з дисципліни: Інформатика 95 95 95 95 95 95 95 95 95 85 85 95 87
Загальна фізика 1 95 66 81 95 81 81 71 90 81 67 66 86 66
Матеріалознавство 78 75 95 95 80 96 67 76 61 68 62 95 68
Теоретична механіка 1 75 62 68 89 75 78 60 80 60 60 61 62 60
Основи професійної діяльності 95 71 66 98 85 98 72 76 95 75 65 79 75
ФВ 70 85 60 95 95 70 70 95 70 60 76 90 95
Філософія 77 69 97 96 78 96 76 77 64 76 63 97 62
Вища математика 3 66 66 60 96 62 78 60 95 62 80 60 66 60
Інженерна та комп'ютерна графіка 3. Комп'ютерна графіка. 95 95 94 95 96 98 70 98 95 98 98 95 75
Загальна фізика 2 90 60 95 90 90 95 65 95 95 60 65 95 60
Теоретична механіка 2 80 64 61 85 79 97 61 85 61 78 62 90 60
Теоретичні основи теплотехніки 95 65 75 95 75 95 60 85 60 85 75 95 60
Опір матеріалів 1 100 78 89 100 100 96 65 98 86 100 80 96 72
ФВ 65 79 62 94 95 65 70 90 65 60 86 96 84
Англійська мова загальнотехнічного спрямування 95 95 68 95 68 95 90 95 68 95 68 95 95
Екологія 95 95 96 95 97 96 96 95 95 97 97 96 95
Теоретична механіка 3. Динаміка 90 73 60 95 87 89 63 87 75 85 85 86 91
Опір матеріалів 2 96 76 92 98 100 100 64 93 93 100 85 100 84
Курсова робота з дисципліни: Опір матеріалів 95 95 96 98 99 96 70 96 96 99 87 98 75
Теорія механізмів і машин 1. Аналіз і класифікація механізмів 68 64 63 96 66 75 64 75 64 97 62 98 75
Гідравліка та приводи механотронних систем 73 75 61 95 83 97 73 97 73 97 90 95 61
Фізика лазерів 75 61 61 96 94 97 76 86 77 76 61 85 69
Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною 1 62 64 75 100 62 95 61 64 61 63 61 75 60
Соціальна психологія 95 75 85 100 75 100 60 100 85 85 85 100 60
ФВ 85 60 75 95 95 95 75 96 95 75 81 96 95
Електротехніка і електроника 61 61 62 98 61 96 62 86 62 67 63 97 77
Теорія механізмів і машин 2 91 81 91 95 96 97 90 98 97 98 77 98 76
Курсова робота з дисципліни: Теорія механізмів і машин 90 84 91 98 97 96 90 98 97 99 76 99 76
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 62 62 65 96 85 80 75 75 66 87 76 95 65
Деталі машин 1. Механічні передачі 96 90 80 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97
Безпека життєдіяльності  95 95 95 95 95 95 90 95 95 95 95 95 76
Економіка оганізації планування виробництва 1. Основи економічної теорії (ринкової економіки) 96 99 95 97 99 99 86 99 98 77 98 99 79
Логіка 89 88 77 95 88 95 63 89 88 97 88 95 69
Основи формоутворення поверхонь різанням 84 84 74 95 95 95 75 95 84 84 84 95 95
Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною 2 67 88 100 96 73 95 69 63 73 90 67 77 73
Історія української культури 95 98 98 95 80 95 95 96 76 80 80 95 80
Правознавство 83 63 63 95 75 100 80 63 88 73 63 100 69
Курсовий проект з дисципліни: Деталі машин 95 95 76 95 97 95 80 96 90 97 95 95 95
Англійська мова професійного  спрямування 1 96 63 62 95 62 96 70 63 63 62 80 96 62
Економіка оганізації планування виробництва 2. Економіка та організація виробництва 95 95 95 95 75 95 60 85 75 75 75 85 95
Мікропроцесорна техніка 80 76 75 95 77 95 76 90 77 97 96 95 75
Виробнича практика 97 95 95 95 85 95 90 96 95 95 96 97 95
Основи наукових досліджень та технічної творчості 82 77 66 95 85 100 76 93 83 82 80 90 81
Променеві засоби зварювання 95 95 95 96 98 97 97 80 95 98 97 95 97
Технологія машинобудування 1 91 66 61 96 90 95 85 77 75 62 60 98 75
Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів 1. Електроерозійна, електрохімічна та ультразвукова обробка. 80 75 75 95 95 95 70 82 75 86 95 95 95
Політологія 95 95 95 95 80 100 90 95 90 95 95 95 95
Деталі машин (ВПМ) 95 85 81 95 85 95 77 85 85 95 96 95 87
Англійська мова професійного спрямування 2 95 61 61 96 61 95 80 71 76 96 96 96 69
Технологія машинобудування 2 98 98 80 96 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Курсовий проект з дисципліни: Технологія машинобудування. 98 98 80 96 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів 2. Променеві методи обробки та інші технологічні процеси. 84 90 96 96 90 97 90 96 90 80 90 97 83
Технологія лазерної розмірної обробки 94 98 77 98 78 95 78 75 76 87 94 95 90
Технологія лазерної поверхневої обробки 96 81 90 97 84 96 80 97 96 84 88 97 80
Методи з'єднання органічних матеріалів 100 96 95 100 95 100 95 95 95 100 100 100 95
Основи охорони праці 95 64 60 100 75 99 73 81 80 60 75 96 73
Лазерне технологічне обладнання 60 60 60 95 60 95 60 65 60 60 75 85 60
Математичне моделювання об'єктів та систем 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Оптимізація технологічних об'єктів та систем 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Основи конструювання оптичних деталей та вузлів лазерного технологічного обладнання 77 62 60 96 75 100 62 72 69 65 100 98 69
Переддипломна практика 96 96 98 100 96 97 96 98 96 98 98 98 98
Дипломний проект                          

 

 

1 Баліцький Проектування технологічного пристрою для осьової схеми лазерного спікання композитів Designing of technological devices for laser sintering of composites by axial scheme
2 Бардаков Розробка механічного приводу  та технології виготовлення валу Development of a mechanical drive and technology for manufacturing of shaft
3 Верболоз Розрахунок та конструювання лазерної головки для різки Calculation and design of laser cutting head
4 Ворон Проектування електромеханічного приводу  та технології виготовлення корпусу редуктора Development of electromechanical drive and technology for manufacturing of gear housing
5 Воропаєв Технологія та устаткування для обробки деталі типу зубчасте колесо Technology and equipment for manufacturing of gear
6 Клюфінський Відновлення циліндричних деталей лазерним випромінюванням Restoration of cylindrical parts using laser irradiation
7 Козачок Проектування електромеханічного приводу  та технології виготовлення валу редуктора Designing of electromechanical drive and technology for manufacturing of gearbox shaft
8 Колибашкін Розрахунок та конструювання головки для лазерного наплавлення Calculation and design of laser cladding head
9 Кондрашкін Проектування електромеханічного приводу  та технології виготовлення валу веденого Designing of a electromechanical drive and technology for manufacturing of driven shaft
10 Мартиненко Розробка технології виготовлення та лазерного зміцнення деталі корпус підшипника Development of technology for manufacturing and laser-assisted hardening of bearing housing
11 Тимошенко Проектування електромеханічного приводу  та технології виготовлення деталей редуктора Designing of a electromechanical drive and technology for manufacturing of gearbox parts
12 Яремчук Проектування електромеханічного приводу  та технології виготовлення кришки редуктора Designing of a electromechanical drive and technology for manufacturing of gearbox cover

 

 

 

 Назва дисципліни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Історія України 77 97 87 77 96 96 99 69 77 86 96 70
Вища  математика 1.   93 60 73 65 60 80 96 65 60 70 60 64
Хімія 95 77 86 82 90 97 97 77 79 75 98 71
Інженерна та комп'ютерна графіка 1.   96 76 80 81 90 91 76 78 76 80 68 76
Інформатика 1 90 95 95 95 88 95 95 87 95 95 95 88
Технологія конструкційних матеріалів 75 78 81 68 75 79 75 69 75 75 81 75
Українська мова 1 77 96 82 97 96 99 97 79 97 95 96 62
Англійська мова - 1. Вступ до загально-технічної англійської мови 96 95 89 97 96 95 96 90 90 70 95 90
Вища математика  2.  93 60 67 75 61 90 85 60 62 60 60 60
Інженерна та комп'ютерна графіка 2.  97 62 75 76 72 86 95 60 60 60 60 60
Курсова робота з дисципліни: Інформатика 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 85
Загальна фізика 1 81 76 66 81 80 86 90 66 76 81 81 60
Матеріалознавство 80 77 95 78 86 88 95 79 75 75 86 80
Теоретична механіка 1 95 60 75 61 76 95 90 61 60 68 60 60
Основи професійної діяльності 88 83 76 75 91 89 100 75 85 71 78 75
ФВ 95 96 84 60 60 90 98 84 95 60 98 75
Філософія 76 78 62 69 77 78 96 62 76 65 96 62
Вища математика 3 86 60 62 61 60 85 85 60 60 60 60 60
Інженерна та комп'ютерна графіка 3. Комп'ютерна графіка. 98 60 78 96 96 94 92 96 90 75 96 90
Загальна фізика 2 90 60 65 65 75 90 95 75 76 75 95 60
Теоретична механіка 2 95 61 75 66 75 97 86 67 75 64 60 61
Теоретичні основи теплотехніки 95 75 75 85 85 85 95 65 75 75 75 65
Опір матеріалів 1 98 61 71 61 96 96 78 73 95 61 63 69
ФВ 85 60 60 97 80 90 85 65 60 90 95 75
Англійська мова загальнотехнічного спрямування 95 98 95 98 96 95 95 95 95 87 96 75
Екологія 95 96 95 97 97 95 95 96 97 95 96 95
Теоретична механіка 3. Динаміка 95 60 88 78 87 95 96 82 87 84 82 81
Опір матеріалів 2 100 79 100 86 100 94 94 92 88 75 81 61
Курсова робота з дисципліни: Опір матеріалів 100 70 94 74 100 100 100 94 98 75 70 64
Теорія механізмів і машин 1. Аналіз і класифікація механізмів 95 95 75 60 85 95 96 78 69 65 95 65
Гідравліка та приводи механотронних систем 97 65 95 70 75 95 97 95 93 75 75 63
Фізика лазерів 96 61 76 61 66 86 92 67 76 62 63 61
Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною 1 98 60 96 86 98 76 75 96 70 61 63 64
Соціальна психологія 95 76 85 85 95 95 95 86 95 75 85 75
ФВ 85 60 80 90 60 85 85 90 90 85 86 95
Електротехніка і електроника 97 61 78 61 61 95 96 97 90 62 61 61
Теорія механізмів і машин 2 97 62 97 63 98 99 99 97 96 97 62 76
Курсова робота з дисципліни: Теорія механізмів і машин 98 61 96 63 97 99 99 98 97 97 61 77
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 95 68 78 65 76 92 95 75 75 76 70 65
Деталі машин 1. Механічні передачі 97 96 96 97 97 97 97 97 97 97 96 96
Безпека життєдіяльності  95 76 95 90 95 95 95 95 95 76 90 70
Економіка оганізації планування виробництва 1. Основи економічної теорії 99 86 96 95 75 95 99 99 95 78 95 65
Логіка 98 78 76 96 96 96 96 98 97 69 95 61
Основи формоутворення поверхонь різанням 95 64 90 95 84 95 95 84 94 84 64 75
Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною 2 100 61 83 83 85 81 98 75 73 63 63 71
Історія української культури 95 75 95 95 98 95 98 80 80 76 60 63
Правознавство 82 90 85 97 68 82 100 96 88 61 78 78
Курсовий проект з дисципліни: Деталі машин 97 80 90 97 90 97 97 97 97 97 70 70
Англійська мова професійного  спрямування 1 95 95 95 96 96 95 97 95 96 85 95 60
Економіка оганізації планування виробництва 2 95 60 85 85 95 86 95 85 95 60 60 60
Мікропроцесорна техніка 95 76 90 86 95 77 97 98 75 75 60 60
Виробнича практика 98 90 95 96 96 95 95 95 95 96 90 96
Основи наукових досліджень та технічної творчості 93 75 88 95 79 97 98 95 100 79 85 83
Променеві засоби зварювання 95 80 96 95 80 96 97 82 82 95 76 76
Технологія машинобудування 1 95 65 91 95 75 98 95 86 86 66 62 62
Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів 1. 95 70 95 95 95 95 95 96 95 81 70 70
Політологія 95 95 95 95 80 95 95 95 95 90 80 80
Деталі машин (ВПМ) 96 75 85 96 94 78 97 95 95 72 69 85
Англійська мова професійного спрямування 2 97 97 96 97 99 96 96 90 96 63 63 80
Технологія машинобудування 2 98 80 98 98 98 98 98 98 98 98 80 98
Курсовий проект з дисципліни: Технологія машинобудування. 98 80 98 98 98 98 98 98 98 98 80 98
Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів 2.  97 96 84 96 96 96 96 84 80 80 70 90
Технологія лазерної розмірної обробки 96 75 94 96 94 95 98 86 95 60 80 79
Технологія лазерної поверхневої обробки 96 90 80 96 96 96 97 84 80 80 80 90
Методи з'єднання органічних матеріалів 95 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 90
Основи охорони праці 95 60 86 86 90 85 95 92 85 63 63 60
Лазерне технологічне обладнання 95 60 75 75 60 60 95 75 60 60 60 60
Математичне моделювання об'єктів та систем 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100
Оптимізація технологічних об'єктів та систем 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100
Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО 100 62 96 87 88 88 100 96 78 68 61 69
Переддипломна практика 96 96 96 96 96 96 98 96 96 98 96 96
Дипломний проект                        

 

Description of laser radiation energy transfer in assumptions of geometrical optics

А.С. Козырев, В.В. Романенко, В.Л. Дубнюк

Анотація
Запропоновано вид апроксимуючої функції для розподілу інтенсивності по перетину лазерного променя в абсолютному та нормованому видах. Запропоновано розрахункову схему розбиття перетину променя на кільцеві та радіальні зони. Отримані вирази для початкових координат променів та визначено енергетичні характеристики кожного променя в залежності від цих координат.

Abstract
The kind of approximating function for intensity distribution the intensity distribution over the cross section of the laser beam, in absolute and normalized forms is considered. The calculation scheme of beam splitting by circular and radial zones is offered. Expressions for initial coordinates of beams are gained and power characteristics of each beam depending on these coordinates are defined.

Ключові слова
Лазер, лазерне випромінювання, лазерна оптика

Keywords
Laser, Laser Beam,  Laser Optics

Повний текст (PDF)

Theoretical modeling and ways to improve the process of gas-assisted laser cutting of large thickness metal blanks in printing industries

В.В. Романенко, А.С. Козырев

Анотація
У даній роботі на основі теоретичного аналізу процесу газолазерної різки металевих заготовок великої товщини для потреб поліграфічних виробництв запропоновані способи вдосконалення цього процесу за рахунок сканування лазерного випромінювання по лінії різання, що забезпечує реалізацію оптимальних умов різки та високу якість обробки.

Abstract
Based on the theoretical analysis of the process of gas-assisted laser cutting of metal slugs of large thickness for the necessities of polygraphist production, the given work offers methods of perfection of this process by utilization of scanning
of laser radiation along the lines of cutting, which provides the achievement of optimum conditions of cutting and high quality of treatment.

Ключові слова
Лазер, лазерне різання, газолазерне різання

Keywords
Laser, Laser Cutting, Gas-assisted Laser Cutting

Повний текст (PDF)

Constructing the package beam based on the measured parameters of the laser radiation

В.В. Романенко, А.С. Козырев

Анотація
Розглянуто розповсюдження сферичної світлової хвилі. Отримано вираз, за допомогою якого можна описати напрямок вектора поширення енергії світлової хвилі в будь-якій просторово-часовій точці.

Abstract
The distribution of a spherical light wave is considered.An expression that can describe the vector of light wave energy distribution in any spatiotemporal point has obtained.

Ключові слова
Лазер, лазерне випромінювання, променевий пакет

Keywords
Laser, Laser Beam, Laser Wavepack

Повний текст (PDF)

Theoretical basis of  laser gas-assisted cutting of large thickness metal slugs

В.В. Романенко, А.С. Козырев, А.А. Шкуренко

Анотація
У даній роботі на основі аналізу можливостей реалізації процесу газолазерної різки металевих заготовок великої товщини для потреб поліграфічних виробництв запропоновано декілька методів вдосконалення цього процесу за рахунок складання технологічного переміщення заготовки та скануючого руху лазерного випромінювання по лінії різання для забезпечення різки таких заготовок з високою якістю.

Abstract
In this work, based on the analysis of market abilities process of  laser gas-assisted cutting of metal slugs of large thickness for the necessities of polygraph productions, a few methods of improvement of this process are offered due to addition the technological moving of slug and scanning motion of laser radiation along the lines of cutting for providing cutting of such slugs with high quality.

Ключові слова
Лазер, лазерне різання, газолазерне різання

Keywords
Laser, Laser Cutting, Gas-assisted Laser Cutting

Повний текст (PDF)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у XVIII міжнародній науково-технічній конференції "ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА"

D.A. Lesyk, S. Martinez, V.V. Dzhemelinskyy, A. Lamikiz, B.N. Mordyuk, G.I. Prokopenko

Abstract
This paper is focused on experimental analysis of the effects of laser surface hardening (LSH) combined with subsequent ultrasonic impact treatment (UIT) on the surface microrelief, hardness and microstructure in near-surface layers of AISI D2 high-chromium, cold worked tool steel. The LSH provides fast heating of the near-surface layers to the temperature above that of the phase transformation and temperature then rapidly cools by a self-quenching process. The formed heat affected zone is hardened thanks to the rapid heating/cooling process affecting microstructure, phase composition and carbide formation. Conversely, the UIT induces multiple impact loads providing severe plastic deformation of near-surface layers, and the hardening occurs by a dislocation mediated process. The optimal parameters of each process were determined to obtain maximum hardness and regular surface microrelief. Further, complete analysis of the effect of combined treatment (LSH + UIT) on the surface hardness, microhardness depth profile and surface microrelief was performed. Results show that the combined LSH + UIT process provides almost triple, double and a 10% increase in hardness in comparison with those of the initial, UIT-processed and LSH-treated states, respectively. The surface microrelief, waviness and roughness parameters were respectively diminished after LSH + UIT by approx. 50, 65, and 90%. XRD analysis was carried out after LSH and LSH + UIT processes, which showed essential α-Fe peak broadening due to the formation of microstrains (0.27% and 0.47%, respectively) and reduction in crystallite size (84 nm after LSH + UIT). Favorable compressive residual stresses (− 205 MPa and − 409 MPa, respectively) were also observed in the near-surface layers of ~ 350 and 80 μm thick, respectively. The obtained results demonstrate that the combined LSH + UIT process is a feasible surface treatment for the quality improvement of the tool steel components including both the surface microrelief and hardness characteristics.

Keywords
•    Laser surface hardening;
•    Ultrasonic impact treatment;
•    Surface roughness;
•    Surface waviness;
•    Hardness;
•    Tool steel

Full text (PDF, eng.)

Perspectives use of laser-ultrasonic finishing and strengthening of the surfaces details

В. В. Джемелінський, Г. Ю. Конашевич, Д. А. Лесик

Анотація
Розглянуто перспективи використання комбінованого лазерно-ультразвукового оздоблювально-зміцнювальної обробки деталей, де реалізується дія на металеву поверхню лазерно-ультразвукових джерел енергії, що дозволяє не тільки поліпшити параметри поверхневого шару оброблюваних деталей, а й оптимізувати характеристики модифікованих поверхонь для створення конкурентоспроможної продукції. Приведені методика та результати експериментальних досліджень впливу імпульсного лазерного випромінювання без оплавлення і ультразвукових коливань на зміну мікро - і нанорельєфу, мікротвердості поверхневого шару деталей з бронзи марки БрАЖ9-4.

Abstract
The requirements to mechanical properties of machine parts are high today. That’s why the use of traditional techniques sometimes don’t allow us to receive the necessary quality parameters of the surface layer. In this connection modern manufacture uses the hybrid and combined technologies. The combined techniques can provide high accuracy, productivity, durability of parts due to the improvement parameters of the surface layer. Investigate the influence of the combined laser-ultrasonic processing on change relief and microhardness of metal products and determine the possibility of this method. The prospects of a combined laser-ultrasonic finishing and strengthening of surface finishing of parts, where the action is implemented on a metal surface of the laser-ultrasonic sources of energy that can not only improve the parameters of the surface layer of workpieces, but also to optimize the performance of modified surfaces to create competitive products. Use laser - ultrasonic action for finishing - strengthening processing will allow not only substantially improving the parameters of superficial layer of processing details but also optimization specifications of the modified surfaces to create competitive products. Propounded pilot test of the combined method of laser-ultrasonic finishing-strengthening processing suggest it can use to handle critical details of different purpose.

Ключові слова
лазерно-ультразвукова обробка; обробка без оплавлення; мікротвердість; мікрорельєф; нанорельєф

Keywords
laser-ultrasonic processing; processing without melting; microhardness; micro - nanorelief

Посилання

S. Martinez, D.A. Lesyk, A. Lamikiz, E. Ukar, V.V. Dzhemelinsky

Abstract
The main problem of laser hardening process is the over-tempered structure with a hardness decrement zone in the overlapped area between different laser tracks, which may not meet the minimum hardness requirements. The over-tempered structure is located at the middle of two overlapped laser tracks or between the beginning and the ending of a closed trajectory.

In this paper, the hardness in the overlapped zones is studied by means of numerical simulations and experimental tests during a temperature controlled laser hardening with scanning optics process. Thus, in order to study their difference and to validate the proposed methodology, two steels with very different tempering curves has been used; a cold work tool steel and a medium-carbon low-alloy steel.

Keywords
Simulation; Hardness; Laser hardening; Over-tempered

Full text (PDF, eng.)

Напрямки підготовки та дослідженьКафедри Лазерної Техніки та Фізико-технічних Технологій