РОБОЧИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН

на 2016/2017 навчальний рік

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

бакалавр

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс. (4 навчальних роки)

Кваліфікація

молодший інженер-механік

 

№№

Назва навчальної дисципліни

Назва кафедри

Кредитів

Годин

Екзамени

Заліки

МКР

Курсові проекти

Курсові  роботи

РГР, РР, ГР

ДКР

Реферати

1-01

Хімія

Загальної та неорганічної хімії

4

120

 

1

 

 

1

 

 

1-02

Вища математика - 1

Математичної фізики

8

240

1

 

 

 

 

1

 

 

1-03

Вища математика - 2

Математичної фізики

6,5

195

2

 

 

 

 

2

 

 

1-04

Інженерна та комп'ютерна графіка

Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

4

120

 

 

 

 

2

 

 

1-05

Загальна фізика - 1

Загальної фізики та фізики твердого тіла

5,5

165

2

 

 

 

 

 

 

 

1-06

Теоретична механіка - 1

Теоретичної механіки

3

90

 

2

 

 

 

2

 

 

1-07

Технологія Конструкційних Матеріалів

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4

120

 

1

 

 

 

 

 

1-08

Інформатика - 1

Автоматизації хімічних виробництв

4,5

135

1

 

1

 

 

1

 

 

1-09

Інформатика - 2

Автоматизації хімічних виробництв

2,5

75

2

 

 

 

 

2

 

 

1-10

Інформатика - 3. Курсова робота

Автоматизації хімічних виробництв

1

30

 

 

 

 

2

 

 

 

1-11

Матеріалознавство

Металознавства та термічної обробки

4

120

 

 

 

 

 

 

 

1-12

Історія науки і техніки

Історії

2

60

 

1

 

 

 

 

 

 

1-13

Українська мова за професійним спрямуванням

Української мови, літератури та культури

2

60

 

2

 

 

 

 

 

 

1-14

Іноземна мова - 1

Англійської мови технічного спрямування № 2

3

90

 

2

1

 

 

 

 

 

1-15

Основи професійної діяльності

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

3

90

1

 

1

 

 

 

1

 

1-16

Мікропроцесорна техніка

Автоматизації хімічних виробництв

3

90

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-01

Математика - 3

Математичної фізики

6

180

3

 

 

 

 

3

 

 

2-02

Інженерна та комп'ютерна графіка - 3

Механіки пластичності матеріалів та РЗП

1

30

 

3

 

 

 

3

 

 

2-03

Фізика - 2.

Загальної фізики та фізики твердого тіла

6

180

 

 

 

 

3

 

 

2-04

Теоретична механіка - 2

Теоретичної механіки

5

150

3

 

 

 

 

3

 

 

2-05

Теоретична механіка - 3

Теоретичної механіки

2

60

 

4

 

 

 

4

 

 

2-06

Теоретичні основи теплотехніки

Хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

2,5

75

 

3

3

 

 

3

 

 

2-07

Опір матеріалів - 1

Динаміки і міцності машин та опору матеріалів

5

150

3

 

3

 

 

 

 

 

2-08

Опір матеріалів - 2

Динаміки і міцності машин та опору матеріалів

4

120

4

 

4

 

 

 

 

 

2-09

Опір матеріалів - 3. Курсова робота

Динаміки і міцності машин та опору матеріалів

1

30

 

 

 

 

4

 

 

 

2-10

Теорія механізмів і машин - 1

Прикладної механіки

5

150

4

 

4

 

 

 

 

 

2-11

Гідроаеромеханіка і гідравліка

Прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

4

120

 

4

4

 

 

4

 

 

2-12

Екологічна безпека інженерної діяльності

Екології та технології рослинних полімерів

2

60

 

4

 

 

 

 

 

 

2-13

Логіка

Філософії

3

90

 

 

 

 

 

 

 

2-14

Іноземна мова - 2

Англійської мови технічного спрямування № 2

3

90

 

3

 

 

 

 

 

2-15

Фізика лазерів

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

8

240

4

 

 

 

 

 

4

 

2-16

Фізика взаємодії КПЕ з речовиною-1

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

2,5

75

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-01

Історія української культури

Філософії

2

60

6

 

 

 

 

 

 

 

3-02

Електротехніка і електроніка

Теоретичної електротехніки

4

120

 

5

5

 

 

 

 

 

3-03

Теорія механізмів і машин - 2. Курсова робота

Прикладної механіки

1,5

45

 

5

 

 

5

 

 

 

3-04

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Інтегрованих технологій машинобудування

4,5

135

5

 

5

 

 

 

5

 

3-05

Деталі машин-1

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

3,5

105

 

5

 

 

 

5

 

3-06

Деталі машин - 2. Курсове проектування

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

1,5

45

 

 

 

6

 

 

 

 

3-07

Безпека життєдіяльності

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

1,5

45

 

 

 

 

 

 

 

3-08

Іноземна мова професійного спрямування - 1

Англійської мови технічного спрямування №2

3

90

 

6

 

 

 

 

 

5

3-09

Основи формоутворення поверхонь різанням

Інтегрованих технологій машинобудування

5

150

5

 

5

 

 

 

5

 

3-10

Фізика взаємодії КПЕ з речовиною - 2

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4,5

135

5

 

5

 

 

5

 

 

3-11

Економіка організації та планування виробництва - 1

Міжнародної економіки

2

60

 

5

 

 

 

 

5

 

3-12

Економіка організації та планування виробництва - 2

Міжнародної економіки

3

90

 

 

 

 

 

 

 

3-13

Мікропроцесорна техніка

Автоматизації хімічних виробництв

2

60

 

6

 

 

 

 

 

3-14

Основи наукових досліджень та технічної творчості

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

3,5

105

 

6

6

 

 

 

6

 

3-15

Променеві засоби зварювання

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

6

180

6

 

6

 

 

6

 

 

3-16

Технологія машинобудування - 1

Технології машинобудування

5

150

6

 

6

 

 

 

 

 

3-17

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 1

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

3,5

105

 

6

6

 

 

 

6

 

3-18

Логіка

Філософії

2

60

 

5

 

 

 

 

 

 

3-19

Правознавство

Публічного права

2

60

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-01

Політологія

Політології, соціології та соціальної роботи

2

60

7

 

 

 

 

 

 

 

4-02

Деталі машин - 3

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

2,5

75

 

7

7

 

 

7

 

 

4-03

Основи охорони праці

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

1,5

45

8

 

 

 

 

 

 

 

4-06

Іноземна мова професійного спрямування - 2

Англійської мови технічного спрямування № 2

1,5

45

 

7

 

 

 

 

 

 

4-07

Технологія машинобудування - 2

Технології машинобудування

1

30

 

7

 

 

 

 

 

 

4-08

Технологія машинобудування - 3. Курсове проектування.

Технології машинобудування

1,5

45

 

 

 

7

 

 

 

 

4-09

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 2

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

5,5

165

7

 

7

 

 

 

7

 

4-10

Технологія лазерної розмірної обробки

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

6

180

7

 

7, 7

 

 

7

 

 

4-11

Технологія лазерної поверхневої обробки

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

6

180

7

 

7, 7

 

 

7

 

 

4-12

Методи з'єднання органічних матеріалів

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4

120

 

7

 

 

7

 

 

4-13

Лазерне технологічне обладнання

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

5

150

8

 

8

 

 

 

 

 

4-14

Математичне моделювання об'єктів та систем

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

2

60

 

8

8

 

 

 

 

 

4-15

Оптимізація технологічних об'єктів та систем

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

2,5

75

 

8

8

 

 

8

 

 

4-16

Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4

120

 

8

 

 

8

 

 

4-04

Переддипломна практика

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4,5

135

 

 

 

 

 

 

 

4-05

Дипломне проектування

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

9

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН

на 2016/2017 навчальний рік

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

спеціаліст

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

денна

Термін навчання

1 рік 5 місяців

Кваліфікація

інженер-механік

 

№№

Назва навчальної дисципліни

Назва кафедри

Кредитів

Годин

Екзамени

Заліки

МКР

Курсові проекти

Курсові  роботи

РГР, РР, ГР

ДКР

Реферати

5с-1

Патентознавство та інтелектуальна власність

Конструювання верстатів і машин

2

60

 

1

1

 

 

 

 

 

5с-2

Практикум з іншомовного професійного спілкування

Англійської мови технічного спрямування №2

3

90

 

2

 

 

 

 

 

1

5с-3

Процеси лазерної поверхневої обробки

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4,5

135

1

 

1

 

 

1

 

 

5с-4

Лазерна розмірна обробка - 1

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

3,5

105

 

1

 

 

 

 

 

5с-5

Лазерна розмірна обробка - 2. Курсовий проект

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

1,5

45

 

 

 

1

 

 

 

 

5с-6

Лазерне технологічне обладнання - 1.

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4,5

135

1

 

1

 

 

 

 

 

5с-7

Лазерне технологічне обладнання - 2. Курсове проектування

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

1,5

45

 

 

 

2

 

 

 

 

5с-8

Автоматизоване проектування

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

5

150

2

 

2

 

 

 

2

 

5с-9

Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

6

180

2

 

 

 

 

2

 

 

5с-10

Нові застосування лазерів у техніці

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

2,5

75

 

2

 

 

 

 

 

5с-11

Фізичні методи досліджень

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

3

90

 

2

 

 

 

2

 

5с-12

Інженерні основи технологічних лазерів

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

4

120

 

 

 

 

1

 

 

5с-13

Технічні та програмні засоби систем автоматизації

Автоматизації технологічних виробництв

3

90

 

1

1

 

 

1

 

 

5с-14

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

5,5

165

1

 

1

 

 

 

1

 

5с-15

Джерела живлення технологічних лазерів

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

3

90

 

2

2

 

 

 

2

 

5с-16

Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

2

60

 

2

2

 

 

 

 

 

5с-17

Інтегровані системи управління та технічної підготовки виробництва

Технології машинобудування

5,5

165

2

 

2

 

 

2

 

 

6с-1

Переддипломна практика

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

12

360

 

 

 

 

 

 

 

6с-2

Дипломне проектування

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

18

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН

на 2016/2017 навчальний рік

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

Магістр

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

Денна

Термін навчання

1 рік 10 місяців

Кваліфікація

інженер-дослідник

 

№№

Назва навчальної дисципліни

Назва кафедри

Кредитів

Годин

Екзамени