Construction Materials Engineering

Предмет навчальної дисципліни: вивчення основних способів виробництва металів, технології виготовлення з них заготовок та деталей необхідних форм, розмірів та шорсткості поверхневого шару з використанням сучасного обладнання.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей визначити способи виготовлення деталей машин з використанням технологій ливарного виробництва, порошкової металургії, обробки металів тиском, зварювального виробництва, обробки різальними інструментами та поверхневим пластичним деформуванням.

Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів”

  1. Розділ: Обробка металів різанням.
  2. Розділ: Обробка металів тиском.
  3. Розділ: Зварювальне виробництво.
  4. Розділ: Ливарне виробництво.

Напрямки підготовки та дослідженьКафедри Лазерної Техніки та Фізико-технічних Технологій